Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te Kimi ra Aia i te Meitaki

Te Kimi ra Aia i te Meitaki

E Akavaitata Atu ki te Atua

Te Kimi ra Aia i te Meitaki

1 ARIKI 14:13

“E KIMI oki a Iehova i te ngakau katoa ra, e te kite ra aia i akakoroanga o te au manako katoa.” (1 Paraleipomeno 28:9) Akakoroia taua au tuatua akauruia ra ei akaki ia tatou ki te tu akameitaki no te oonu i to Iehova manako no tatou. Te kimi ra a Iehova i te meitaki i roto i to tatou ngakau, noatu e e tu apa ua to tatou. Taka meitaki teia i roto i tana au tuatua no runga ia Abiia, i roto ia 1 Ariki 14:13.

I noo a Abiia ki roto i tetai ngutuare kino. Tona metua tane, ko Ieroboama, te upoko o tetai kopu tangata akarongo kore. * Kua akakoro a Iehova i te takore takiri i te ngutuare o Ieroboama “mei te tangata e vaere i te teita ra.” (1 Ariki 14:10) Inara kua akaue te Atua e okotai anake ua mema o te ngutuare o Ieroboama, ko Abiia​—tei rokoia e te maki maata—​te ka orongaia tetai tanumanga ngateitei. * No teaa ra? Akamarama mai te Atua e: “Te vai ra tetai mea meitaki i roto iaia i te Atua o Iseraela ia Iehova, i te ngutuare o Ieroboama.” (1 Ariki 14:1, 12, 13) Eaa ta teia au tuatua e akakite maira kia tatou no Abiia?

Kare te Pipiria e karanga ana e e tangata akamori tiratiratu a Abiia i te Atua. Noatu ra, e mea meitaki tetai i roto iaia. Teia meitaki, i raveia ‘kia Iehova,’ penei te o maira Tana akamorianga. Akakite te aronga tata o te au rapi e, kua aere ana a Abiia ki Ierusalema i te iero me kore kua takore aia i te aronga tiaki tei tukuia e tona metua kia arai i te ngati Iseraela i te aere ki Ierusalema.

Noatu e kare tatou i kite e eaa tikai tona tu, e puapinga te tu meitaki o Abiia. Mea mua, e tika tikai te reira. Tei “roto iaia” teia meitaki​—koia oki tei roto i tona ngakau. Te rua, e tu takake roa te reira. Kua akaari a Abiia i teia meitaki noatu e tei roto aia “i te ngutuare o Ieroboama.” Te karanga ra tetai orometua e: “E akameitakianga maata tikai no te au tangata kia tamou marie i to ratou tu meitaki, ia ratou e noo ra i te au ngai e te au ngutuare tangata kino.” Te karanga ra tetai atu e, ko te meitaki o Abiia kua “kitea meitaki tikaiia . . . , mei te au etu kaka me poiri te rangi, e te au areti manea tikai me koropiniia e te au rakau, kare e rau.”

Te mea puapinga roa atu ra, te apii maira te au tuatua i roto ia 1 Ariki 14:13 ia tatou i tetai apinga manea no runga ia Iehova e tana e kimi maira i roto ia tatou. Akamaara e te ‘vai ra i roto’ ia Abiia tetai mea meitaki. Kua akara matatio a Iehova i te ngakau o Abiia e kitea uaia atu e Ia tetai manga tu meitaki. Me akaaiteia ki tona ngutuare tangata, kua karanga tetai tangata apiipii e aite rai a Abiia ki tetai poe okotai “i roto i tetai putunga kirikiri toka.” Akaperepere tikai a Iehova i teia tu meitaki e kua tutaki i te reira, i te akaari anga i te tu akaaroa ki teia mema okotai o teia ngutuare tangata kino.

Kare ainei i te mea pumaana i te kite e, te kimi ra a Iehova e te akaperepere ra i te meitaki i roto ia tatou noatu to tatou tu apa ua? (Salamo 130:3) Te kite anga i teia, ka akakeu ia tatou kia akavaitata atu kia Iehova, te Atua e kimi ra i tetai tu meitaki iti poepoe rava i roto i to tatou ngakau.

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 5 Kua akanoo a Ieroboama i te akamorianga punua puakatoro i roto i te patireia tino ngauru o Iseraela i te tua tokerau, kia kore te tangata e aere ki Ierusalema i te akamori ia Iehova i ko i te iero.

^ para. 5 I te tuatau Pipiria, me akangereia tetai i te tanumanga tau, e karangaia ana e e akairo no to te Atua mareka kore.​—Ieremia 25:32, 33.