Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Pauia e A Au Uianga no Runga i te Openga

Pauia e A Au Uianga no Runga i te Openga

Pauia e A Au Uianga no Runga i te Openga

KUA totou a Iesu Karaiti e, a tetai taime i te tuatau ki mua ka ‘tae mai te openga.’ Te akataka mai anga i taua taime ra, akakite aia e: “E mate maata tei te reira tuatau, kare ïa mei muatangana mai i teianei ao, e tae rava akenei i teianei rā, e kare oki a muri atu.”​—Mataio 24:​14, 21.

Kua akatupu mai ta Iesu au tuatua no runga i te openga e etai atu au irava Pipiria no teia tumu manako, i tetai au uianga puapinga. Kore koe akatuera i taau Pipiria e oti tatau mai ta te reira pauanga ki taua au uianga ra?

1 Eaa te ka Ope?

Kare te Pipiria e apii ana e ko te enua tikai te ka takoreia. “[Na te Atua] i akamou i te tumu o te enua,” i na te tata taramo ei. “Kia kore roa e ngaueue e tuatau ua atu.” (Salamo 104:5) Kare katoa te Pipiria e apii maira e ka pou takiri te oraanga i te ai i te ao katoa nei. (Isaia 45:18) Akakite mai a Iesu uaorai e ka ora mai tetai au tangata i te openga. (Mataio 24:​21, 22) Eaa i reira ta te Pipiria e karanga maira e ka ope?

Ka ope te au kavamani tangata tei kore i puapingaia. Kua akauru te Atua i te peroveta ko Daniela kia tata e ka: “Akatupu ei te Atua no te rangi i tetai basileia, te ka kore rava e akakoreia e tuatau ua atu: kare oki taua basileia ra e riro i etai ke, e riro na te reira e akapueurikiriki e e akapou i taua au basileia katoa ra, e ka vai rai te reira e tuatau ua atu.”​—Daniela 2:44.

Ka ope te tamaki e te taero. I te akataka mai anga i ta te Atua ka rave, te akakite ra te Salamo 46:9 e: “Kua akakore aia i te tamaki e tae rava akenei ki te openga enua; kua aati aia i te ana, e kua tipupu i te korare: e kua taʼuia te kariota ra i te ai.” Apii katoa mai te Pipiria e ka ‘tamate te Atua i te aronga i mate ei to te ao.’​—Apokalupo 11:18.

Ka ope te rave kino e te tu tika kore. Te taputou maira te Pipiria e: “Na te aronga tiratiratu oki e noo i te enua, e te aronga apa kore te ka akatinamouia ki reira; Ka tipu keia ra te aronga kino i te enua nei, e te aronga rave ara ra, ka kiriti tumuia ïa.”​—Maseli 2:21, 22.

2 Aea te Openga e Tae mai Ei?

Kua akanoo te Atua ko Iehova i tetai “tuatau” no te akaope i te kino e te akatinamou i tona Patireia. (Mareko 13:33) Inara te akakite taka ua maira te Pipiria e kare tatou i kite e eaa tikai te ra openga. Kua akakite a Iesu e: “Kareka te reira rā e te reira ora, kare rava tetai e kite, kare oki te au angela o te rangi, ko toku Metua anake ra.” (Mataio 24:36) Kua totou a Iesu e tana au pipi e mei teaa rai te au turanga i runga nei te enua me apai mai te Atua i te openga. Papu tikai e te vaitata mai nei te openga e tupu ei te au mea pouroa i te taime okotai, takapini i te ao katoa.

Au tauianga maata i te pae poritiki, te ao katoa, e te tangata, te tupu nei ki te turanga kare i tupu ana i roto i te tuatua enua. Te pau anga atu i te uianga a te au apotetoro no runga i te openga, kua akakite a Iesu e: “E tu mai tetai enua e tamaki mai ki tetai enua, e tetai basileia e tamaki mai ki tetai basileia: e te ngaruerue o te enua i tera ngai, i tera ngai, te onge oki, e te taitaia maata; ko te momua ïa teia au mea no te mate.” (Mareko 13:8) Tata te apotetoro ko Paulo e: “Ka tupu te kino maata i taua tuatau openga ra, kia kite mai koe. E riro te tangata nei ei akaperepere ia ratou uaorai, ei noinoi, ei akatietie, ei nengonengo, ei akakino, ei akarongo kore ki te metua, ei mareka kore, ei viivii, Ei aroa kore, ei akaatikau koreromotu ra, ei tapepe pikikaa, ei mako kore, ei rotoriri, ei akavaavaa i te tangata memeitaki ra, Ei pikikaa, ei māro, ei ngakau akateitei, ei anoano i te au mea e navenave ei ra, kare i anoano i te Atua; E tutu akono i te Atua to ratou, kareka te mana ra, kua akakore ratou i te reira: e ariu ke koe i taua aronga ra.”​—2Timoteo 3:1-5.

Raveia nei tetai kamupeini tutuanga i roto i te reo ke ke i te ao katoa. Akakite a Iesu e: “E tutu aereia te evangelia o te basileia nei, e kako rava ake te ao katoa nei; ei kite no te pa enua ravarai; ko te openga iora ïa i reira ra.”​—Mataio 24:14.

3 Eaa te ka Aru mai i te Openga?

Kare te Pipiria e apii ana e ka apaiia te au tangata meitaki pouroa mei te enua kia noo i te rangi e tuatau ua atu. Mari ra, kua apii a Iesu e ka akatupuia to te Atua akakoroanga mua no te tangata. “E ao to tei maru: e riro ia ratou te enua,” i karanga ai a Iesu. (Mataio 5:5; 6:9, 10) Te aronga ka mate i mua ake ka tae mai ei te openga, te taputou maira te Pipiria i tetai tuakaouanga a te tuatau ki mua. (Iobu 14:​14, 15; Ioane 5:​28, 29) Eaa te ka aru mai i te openga?

Ka tutara mai a Iesu mei te rangi, ei Ariki no te Patireia o te Atua. “Akara iora au i taua orama i te po ra,” i tata ai te peroveta a Daniela, “e i na, tetai mei te Tamaiti a te tangata [ko Iesu tei akatu akaouia] i te aere anga mai na roto i te au tiao rangi ra; e kua aere maira ki To te au rā taito ra [te Atua ko Iehova], e kua akavaitata iora aia ki mua iaia. E kua orongaia maira te mana, e te kakā, e te basileia nona [Iesu], kia tavini atu te au tangata katoa, te pa enua, e te au reo, kiaia: tona mana, e mana mutu kore ïa, kare ïa e kore, e tona basileia, kare ïa e pou.”​—Daniela 7:​13, 14; Luka 1:​31, 32; Ioane 3:​13-16.

Au tangata no te Patireia o te Atua ka rauka te oraanga meitaki, ponuiaau, e te ora mutu kore. “E patu ratou i te au are, e na ratou uaorai e noo,” i tata ai te peroveta ko Isaia. “E na ratou e tanu i te au kainga vine, ka kai ei i te kai i reira. Kare ratou e patu, e na tetai ke e noo; kare ratou e tanu, e na tetai ke e kai.” (Isaia 65:​21-23) No taua taime ra kua tata te apotetoro ko Ioane e: “I na, tei ko te tangata ra te puakapa o te Atua e e noo aia ki rotopu ia ratou, e riro ratou ei tangata nona, e e noo te Atua ki rotopu ia ratou, ei Atua no ratou. E nana e orei i te roi-mata katoatoa; e e kore rava te mate, e te aue, e te mii; e te mamae oki, e kore katoa ïa; no te mea kua kore te au mea taito.”​—Apokalupo 21:3,4.

4 Eaa Taau ka Rave kia Ora Atu i te Openga?

Akakite te apotetoro ko Petero e i te au ra openga, ka kitea mai te aronga taitoito i te manako e a tetai ua atu taime ka akava te Atua i te tangata e ka akaope i te kino i te enua nei. (2 Petero 3:3,4) Noatu ra, te raurau maira a Petero i te tangata i teia tuatau kia rave i teia au mea.

Apiianga mei te tuatua enua. “Kare [te Atua] i akaperepere i to te ao taito ra, akaora iora ra ia Noa i te tangata i ako i te tuatua-tika ra, ma etai e tokoitu ra, ka apai mai ei aia i te nina-anga ki teianei ao akono kore i te Atua ra,” i tata ai a Petero. (2 Petero 2:5) No taua aronga taitoito ra, kua akakite a Petero e: “Kua inangaro oki ratou i te akangaro i teia e, na te tuatua a te Atua tei anga i te rangi i taito ra, e te enua i vai ki raro i te tai e tei aranga ki runga i te tai: I mate ei te reira enua i te tapoki angaia e te tai: Kareka te rangi e te enua * e vai nei, te tāpuia nei ïa e taua tuatua ra no te ai, kia tae ki te rā akavaanga, e te mate o te aronga akono kore i te Atua ra.”​—2 Petero 3:​5-7.

Kia rotai te oraanga ki to te Atua turanga tau. Te aronga te ka ora atu i te openga ka rave ratou i te “tu e tikaʼi i te tuatua tapu e te akono i te Atua,” i tata ai a Petero. (2 Petero 3:11) Akara ra e ko te ‘tu tuatua tapu’ e te “akono i te Atua” ta Petero e akaketaketa ra. E maata atu te o maira, i to te karanga ua e e akarongo to tetai me kore, i te akatupu poitirere ua mai i tetai pirianga kiaia.

Eaa tikai te au tu e te au angaanga e mareka maira te Atua? Kore koe akaaite i taau i kite ki ta te Pipiria e apii ra no runga i teia manako? Ka rekareka roa te Au Kite o Iehova i te tauturu ia koe. Pati kia akaari mai ratou mei roto i taau Pipiria i te tumuanga no ta ratou pauanga. Ka tauturu te reira ia koe te aro atu i te tuatau ki mua ma te ngakau toa e te papu tikai, noatu te koropiniia nei tatou e te au mea e akatupu nei i te mataku.

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 19 Te taiku ra a Petero i te enua na roto i te tu akatutu. Taiku katoa te tangata tata Pipiria ko Mose i te enua na roto i te tu akatutu. Tata aia e: “Okotai ua oki o to te ao katoa nei reo.” (Genese 11:1) Mei te enua rai kare e tuatua ana ‘okotai ua reo,’ kare rai e ko te enua tikai te ka takoreia. Mari ra mei ta Petero e akakite ra, ko te aronga akono kore i te Atua te ka takoreia.

[Tataanga i te kapi 7]

Kare te enua e ope, ko te aronga ra i mate ei te enua te ka ope