Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kua Kite Ainei Koe?

Kua Kite Ainei Koe?

Kua Kite Ainei Koe?

E akapapa ana ainei te ro i ta ratou kai i te tuatau maana e oti kua akaputu mai i te reira i te tuatau mou?

▪ Te karanga ra a Maseli 6:​6-8 e: “Ka aere ana ka akara i te ro, e tenana tangata moe ua; ka akamaara i tana ravenga, kia pakari koe: Kare oki ona arataki, kare e tutara, kare e akamatutu; Te roi ra i tana kai i te tuatau tikai ra, e kia mou ra e akaputuputu ei aia i tana kai.”

Ae, maata te au tu katiri ro e akaputuputu ana i te kai. Kare e kore e ko te katiri ta Solomona e tuatua ra​—e tei kite matauia i Iseraela i teia tuatau koia oki—​ko te ro akaputuputu i te mou (Messor semirufus).

Akakite tetai tataanga e, “e akaruke ana te au ro kimi kai i to ratou koanga me meitaki te reva, i te aere i te kimi kai [e te] koi ua ngangaere i te au marama maana o te mataiti.” Ka koi mai ratou i te ua mei runga i te au ngangaere me kore i te one. E maani ana te manumanu i te au koanga i roto i te one vaitata ua ki te ngai tanu kai, te ngai akaputu ua titona, me kore i te ngai papa titona, e te ngai ka kitea te kai.

Roto i te koanga, ka akaputu te ro i te kai ki roto i te au pia paraa e piri atura ki te au ara kai a te ro. Mei te 12 teni mita te atea, e 1 teni mita te teitei i te au pia akaputu kai. No reira i karangaia ai e ka rauka i te au ro akaputu kai tei akapapa meitakiia te kai, kia ora atu “no tetai 4 marama tuma ma te kore e kai, e te vai no vao mai i te koanga.”

Eaa te angaanga a te tangata apai kapu na te ariki?

▪ E tangata apai kapu a Nehemia na te Ariki o Peresiako Aretekasaseta. (Nehemia 1:11) Roto i te paepae ariki o te Itinga Rotopu i taito, kare te tangata apai kapu a te ariki i tetai tavini akaaka ua. E tangata taoonga puapinga aia. Riro te au puka e te au tutu e manganui o te au tangata apai kapu i taito, ei tauturu ia tatou kia kite e eaa tikai ta Nehemia angaanga i ko i te paepae ariki o Peresia.

Ka tongi te tangata apai kapu i te uaina a te ariki ei paruru iaia kia kore e poitiniia. Irinaki tikai te ariki i te tangata apai kapu. “Te marama meitakiia atura i reira mei te au ravenga kino tei matauia i roto i te paepae o Achaemenid [Peresia] e, no teaa i anoano pakariia ai te au tavini tei tau kia irinakiia,” i karanga ai te tangata tuatua enua ko Edwin M. Yamauchi. Kare katoa rai e kore e, e rima rave inangaro maataia te tangata apai kapu, e e pakari tana akakeuanga ki runga i te ariki. Penei no te angaanga piri vaitata ra aia ki te ariki i rauka ai iaia te tika kia iki e koai te ka tuatua ki te ariki.

Penei ko te tumu te reira i akatika uaia ai te patianga a Nehemia kia oki ki Ierusalema e akatu akaou i te patu o te oire. Kare kore e e tangata akaperepere maataia a Nehemia e te ariki. Akakite The Anchor Bible Dictionary e: “Ko te tuatua ua rai a te ariki ‘Eaa te roa e oki mai ei koe?’ ”​—Nehemia 2:​1-6.

[Tutu i te kapi 18]

Tutu mei te are ariki o Peresia i Perepolis

[Tutu]

(No runga i teia, akara i te puka)

Tangata Apai Kapu

Tamaiti Ariki Akakoronaia ko Ahasueru

Dariu te Tangata Rongonui

[Akameitakianga]

© The Bridgeman Art Library International