Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kare Raua e Mataku Akaou Ana i te Openga

Kare Raua e Mataku Akaou Ana i te Openga

Kare Raua e Mataku Akaou Ana i te Openga

PAE openga o te au mataiti 1970, papu tikai ia Gary raua ko Karen e kua vaitata te openga o teia ao. Ina kua neke raua ki vao i te oire, e kua iki e na raua rai e akono i to raua uaorai au anoano pouroa. Inangaro raua kia ora.

Kia rauka te kite ka anoanoia, kua oko mai raua i te au puka, aere ki te au apii e te au uipaanga, tuatua atu ki te au tangata e manganui i te kimi marama. Tanu raua e 50 tumu ua rakau potopoto e tetai aua kai. Akaputu mai raua i te au ua e te au apinga angaanga. Apii i te akatupu e te taporoporo i te kai. Apii tetai oa ia raua i te tipupu e te tamaro kiko manu. Apii a Karen kia kite i te au tu ngangaere e te au aka rakau tukeke i roto i te vao rakau ei kai na raua me pou ake ta raua kai. Apii a Gary te maani uira me kore apinga akavera mei roto i te koni, te maani umu auri tau ki te vaie, e te akatu are tei roto te au mea pouroa.

“No te au mea kikino i roto i te ao i taua taime ra,” i karanga ai a Karen, “Manako au e kare e roa atu, ka ope te taiate tangata.” Kua akamarama a Gary e: “Mei tetai au mapu rai, kua tauta au i te akaope i te tu iriiri tangata, te Tamaki i Vietenama, e te angaanga pikipikikaa. Inara kua rokoia viviki uaia au e te taitaia. Taku akaraanga me ka akapera ua atu rai ka pou te tangata ia ratou uaorai i te takore.”

“Tetai po,” i na Gary ei, “Kare aku angaanga, ina kua rave mai au i te Pipiria e kua tatau mei ia Mataio kia Apokalupo. Tatau akaou au i te reira i te au po e a tei aru mai. Popongi ake i te rima o te ra, kua akakite atu au kia Karen e: ‘Te noo nei tatou i te tuatau openga. Kare e roa atu ka tama te Atua i te enua. Ka aere taua ka kimi i te aronga te ka ora atu.’ ” Kua akamata a Gary raua ko Karen i te aere mei tetai akonoanga ki tetai, i te kimi i te aronga tei inangaro i te akateatea mamao no te openga.

Muri poto mai, kua tae mai tetai Kite o Iehova ki to raua kainga, e kua akamataia tetai apii Pipiria. “Rekareka tikai au,” i akamaara ai a Karen, “no te mea te akamarama meitakiia maira te au Tuatua Tapu kiaku. Ko te tuatua mou tikai no te tuatau openga taku i kimi mai ana, teianei kua kite au i te reira. E manakonakoanga papu tikai tetai no te tuatau ki mua. Tei meitaki roa atu, kua rauka iaku te akatupu i tetai pirianga oa ki tokuMetua i te rangi, koia te Atua e Tei Anga mai te ao e pini ua ake.”

Karanga a Gary e: “Teianei e akakoroanga tikai to roto i toku oraanga. Toku akamata anga i te apii i te Pipiria, kare au i inangaro ana i te akamutu. Tatau au i te totou a te Pipiria, akamanako marie i te akairo e te tupu nei te reira, e kua papu tikai iaku e kare e roa atu ka akatikatika te Atua i te au mea katoa. Manako au e, ‘Tikaanga ka akateatea mamao te tangata, eiaa no te tumatetenga, mari ra no te oraanga ta te Atua e inangaro nei no tatou.’ ” Rauka ia Gary raua ko Karen te manakonakoanga papu no te tuatau ki mua. Kare i apiapi akaou no runga i te openga o teia ao, mari ra kua irinaki tikai raua e ka takore te Atua i te au manamanata e takino nei te tangata e ka akariro akaou i te enua ei parataito.

Eaa ta Gary raua ko Karen e rave ra i teianei, mei tetai 25 mataiti i muri mai? Karanga a Karen: “E akamatutu ua ana au i toku inangaro i te Atua ko Iehova e toku akarongo i roto iaia, e te tauturu i etai atu kia akapera rai. Turuturu maua ko Gary i tetai e tetai, pera te akaketaketa e te taokotai i to maua pamiri i te akamori i te Atua. Tauta nei maua kia mako ua, e te akamama i to matou oraanga kia rauka i te tauturu i etai ke e to ratou anoano.”

Karanga katoa a Gary e: “E pure putuputu ana au kia tae mai te Patireia o te Atua te akaora i te mirioni ua atu. Me akakite au i te tuatua meitaki o te Patireia o te Atua ki etai ke, e pure ana au kia rauka iaku te oronga i te manakonakoanga o te Pipiria ki tetai tangata okotai. E 25 tuma mataiti to Iehova pau ua mai anga i taua pure ra. Irinaki maua ko Karen e kare e roa atu ka akatupu a Iehova i te au tauianga maata i te enua nei, tera ra kare maua e mataku akaou ana i te openga.”​—Mataio 6:9, 10; 2 Petero 3:11, 12.

[Tutu i te kapi 9]

Mataora a Gary raua ko Karen i te tauturu i etai ke kia rauka te manakonakoanga mei te karere a te Pipiria