Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Eaa ta te Manganui e Mataku Ra?

Eaa ta te Manganui e Mataku Ra?

Eaa ta te Manganui e Mataku Ra?

“Kare inangaroia kia riro koe ei tangata irinaki Atua e kite ei koe e, te aro atu nei tatou i te tuatau kino.”​—STEPHEN O’LEARY, TAUTURU POROPETA, APII TEITEI I TE TUA APATONGA O CALIFORNIA. *

TE AKATIKA ra ainei koe ki te tuatua i runga akenei? Ka akara teia au atikara i etai au tumu i mataku ei te tangata i te tuatau ki mua. Ka akaari katoa mai te reira e no teaa ka rauka ai ia koe kia irinaki e kare e ope te oraanga i te enua nei. Tumuanga tau tetai kia rauka te manakonakoanga, noatu te reka kore o te au mea taau ka tatau.

Te mataku i te tamaki nukiria, te vai nei rai. I te mataiti 2007, kua akamatakite te Bulletin of the Atomic Scientists, e: “Maata roa atu te kino e aro atu nei te ao i teia tuatau, i to te taime i titiriia ai te pomu atomic ki runga ia Hiroshima e Nagasaki.” Eaa te manamanata? Kua ripoti mai te Bulletin e i te mataiti 2007, te vai ra rai mei te 27,000 apinga tamaki nukiria, e e 2,000, kua “papa ua i te tuku i roto ua i nga mea miniti.” Noatu me e meangiti ua te patene o taua au apinga tamaki ka akaaruruia, e aka kino maata tikai te ka tupu!

Kua iti mai ainei te mataku no te tamaki nukiria mei taua taime maira? Te au enua na ratou te apinga tamaki maata rava atu​—ko Tinito, Varani, Rutia, Peritane, e Marike​—pouroa ratou “penei te akateatea mamao ra i te tuku i ta ratou apinga tamaki nukiria ou, me kore kua akakite ke ana i to ratou akakoroanga kia rave i te reira,” i karanga ai te Yearbook 2009 a te SIPRI. * * Inara te karanga ra te puka mataiti e kare ko te reira au enua ua tei tu i te au apinga tamaki nukiria. Kua tamanako te aronga kimikimi e kua tu a Initia, Pakitana, e Iseraela, mei te 60 ki te 80 pomu nukiria. Akakite katoa ratou e i te ao katoa, e 8,392 te katoaanga o te apinga tamaki nukiria tei akateatea mamaoia, e kua papa ua te reira i te akaaruru!

Tauianga reva o te ao ka akatupu i te kino. “Te au kino e akatupuia ra e te tauianga o te reva,” i akakite ei te Bulletin of the Atomic Scientists, tei taikuia akenei, “vaitata rai mei to te au apinga tamaki nukiria.” Te akakite maira te au taineti akangateiteiia mei ia Stephen Hawking, te poropeta akataoongaia e te Apii Teitei o Cambridge, e Sir Martin Rees, Master of Trinity College i te Apii Teitei o Cambridge, i taua au akamatakiteanga taitaia ra. Manako ratou e ka riro te taangaanga tau kore i te kite taineti e te au tauianga i akatupuia ki te turanga natura o te ao, ei tieni i te oraanga i runga nei te enua me kore ei akaope i te taiate tangata.

Au totou tumatetenga, akamanamanata i te mirioni ua atu. E taipe i te tuatua, “openga o teianei ao” e te mataiti “2012” ki roto i tetai porokaramu kimikimi i runga i te Internet, ka kite koe anere ua atu kapi o te au tamanakoanga no runga i te openga te ka tae mai i taua mataiti ra. Te tumu? No te mea, ko te karena taito a te Maya tei kiteaia e ko “te Tareanga Roa,” kua tamanakoia e ka ope te reira i te mataiti 2012. Manganui te mataku nei e te totou maira teia i te openga o te taiate tangata ta tatou e kite nei.

Manganui te aronga irinaki Atua tei irinaki e te apii ra te Pipiria e, ko te enua uaorai te ka takoreia. Manako ratou e ka apai pouroaia te aronga akarongo ki te rangi, kareka te au tangata toe ka akarukeia ki runga i te enua marikonga kore, me kore ka uriia ki roto ia ate.

Te akakite tika maira ainei te Pipiria e ka akapou takiriia me kore ka takoreia te enua? “Auraka e akarongo atu i te au vaerua ravarai,” i akamatakite mai ei te apotetoro ko Ioane, “e timata ra i taua au vaerua ra, kia kitea e, no ko mai aina i te Atua.” (1 Ioane 4:⁠1) I to te ariki ua atu i ta etai ke e tuatua ra, kore ei koe e akara ki roto i te Pipiria kia kite uaorai koe e eaa ta te reira e tuatua ra no runga i te openga o teianei ao? Penei ka poitirere koe i ta te reira e apii maira.

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 2 Roto i te atikara “Akamaata Roa Atu te Tumatetenga i te Au Totou Kino,” neneiia i runga i te Web site MSNBC, Okotopa 19, 2005.

^ para. 5 Ingoa poto te SIPRI no te Stockholm International Peace Research Institute.

^ para. 5 Te ripoti Yearbook 2009 a te SIPRI, na Shannon N. Kile i tata, taineti maata e te akaaere no te paranianga tamaki nukiria no te Porokaramu Akaaere Apinga Tamaki Nukiria a te SIPRI; e Vitaly Fedchenko, taineti no taua porokaramu rai; e Hans M. Kristensen, akatere no te Taokotaianga Taineti i Marike.

[Au Akameitakianga no te Tutu i te kapi 4]

Mushroom cloud: U.S. National Archives photo; hurricane photos: WHO/League of Red Cross and U.S. National Archives photo