Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E Akamataanga Ainei to te Atua?

E Akamataanga Ainei to te Atua?

Ka Ui ta Tatou Aronga Tatau . . .

E Akamataanga Ainei to te Atua?

▪ Te pau maira te Pipiria e kare o te Atua akamataanga. I vai ua ana rai te Atua. Noatu te tu ngata i te marama i te manako e e tu mutu kore to te Atua, kare tatou e tau kia kopae i te reira no te mea ua e, kare tatou e marama pu tikai ana i te reira.

E mea tau ainei i reira kia tapapa atu e ka marama tatou i te au mataara pouroa o te Atua? Kua akakite te apotetoro ko Paulo e: “Aue te oonu o te apinga nui o te pakari e te kite i te Atua e! e te kimi anga taea kore o tana akatauanga e, tona au aerenga i te kitea kore kia kimi e!” (Roma 11:33) Kare e rauka i to tatou manako kia marama pu tikai i te oonu o te pakari e te kite o te Atua, mei tetai pepe rai kare e marama i te au tu pouroa o tona metua. Teia au tuatua akauruia a Paulo, noatu e no runga tikai i te tu aite kore o te pakari e te tu akaaroa o te Atua, te akaari maira e te vai ra tetai au tuanga o te Atua ko Iehova e tana au ravenga oonu tikai, kare rava tatou e marama. Te manako e kare o te Atua akamataanga, tetai o taua au tuanga ra. Tera ra, ka rauka ia tatou te irinaki tikai i ta te Pipiria e apii maira no runga i te Atua. Kua akakite a Iesu Karaiti no runga i te au tataanga tapu e: “Te tuatua aau na te tuatua-mou.”​—Ioane 17:17.

Kua pure a Mose kia Iehova e: “Ko koe rai koe, e te Atua, mei tupua roa mai e tuatau ua atu.” (Salamo 90:2) E rua nga kaveinga e akataka maira a Mose no runga i to te Atua vai ua anga. E tai, ki te tuatau ki mua. Ko Iehova, “te ka ora e tuatau ua atu.” (Apokalupo 4:10) No reira, ka aere ua atu rai te Atua ki te tuatau ki mua, e mutu kore ua atu. Tetai kaveinga, ki te tuatau ki muri. Te aiteanga, kare te Atua i angaia ana, e kare katoa ona akamataanga. Tera ra, ka oki to te Atua vai ua anga ki te tuatau openga kore i topa.

E ngata i te maataanga ia tatou te marama i te au manako tamanako ua. Inara, i tetai taime e anoanoia ana tatou kia ariki ua i te au manako ngata, mei te au numero papu e te au numero papu kore. Kare e openga anga mai me tare numero, ki te maata me kore ki raro. Kare ainei i reira e rauka ia tatou i te taangaanga i teia akaraanga ki te au mataiti i roto i te oraanga o Tei Anga mai?

Te taoonga aite koreia i reira e ko “te Ariki au mutu kore,” ka tau e no te Atua anake ua. (1 Timoteo 1:17) Akamanako ana e: Ko Iesu Karaiti, te manotini ua atu o te au angera i te rangi, e te au tangata i te enua nei, e akamataanga pouroa to ratou no te mea, e mea angaia ratou. (Kolosa 1:15, 16) Kare ra oki te Atua. Kia maro e kua angaia te Atua, ka akamata te reira i tetai manako puapinga kore kare e tumuanga tau e naai anga i Tei Anga mai. Kare, ko Iehova anake ua ra tei vai ana “mei tupua roa mai e tuatau ua atu.” (Salamo 90:2) Koia oki, i vai ana a Iehova, ‘i teianei e tuatau ua atu.’​—Iuda 25.

Akamanako ana ra, ko te manako no runga i te vai ua anga o te Atua, e akakoroanga tikai to te reira. Me akara meitakiia te pure a Mose, te akaari maira e ko te tu mutu kore o te Atua, te akapapu maira i tetai taputou aroa i te oraanga mutu kore no tatou. Ei tuke anga ki to tatou oraanga poto ua i teia tuatau, kua akatakaia te Atua e ko “to matou akapuanga i tera uki i tera uki.” Mei tetai Metua aroa, i vai ana a Iehova, te vai nei, e ka vai ua atu rai no tona iti tangata. Kia pumaana katoa koe i te reira tuatua mou mataora tikai!​—Salamo 90:1.