Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Takainga e Itu kia Puapingaia te Tatauanga Pipiria

Au Takainga e Itu kia Puapingaia te Tatauanga Pipiria

Au Takainga e Itu kia Puapingaia te Tatauanga Pipiria

“Kare anake ua e ko te Pipiria te puka oko maata ravaia atu i roto i te tuatua enua, ko te reira katoa rai te puka maata rava atu te au kopi e okoia nei i te au mataiti ravarai.”​—TIME MAGAZINE.

“E tatau ana au i te Pipiria i tetai au taime, tera ra e matemate kare e reka ana.” ​—KEITH, E TANGATA AKATANGI IMENE RONGONUI NO PERITANE.

E MEA umere tikai no te mea e maata te tangata i tu i te Pipiria inara kare e puapingaia ana te tatau i te reira. Ko etai ra, e akaperepere ana i ta ratou i tatau i roto i te Pipiria. Ei akaraanga, akakite tetai vaine ko Nancy e: “Mei toku akamata anga i te tatau e te akamanako oonu i te Pipiria i te au popongi, rauka ua iaku te akono i tetai ua atu mea ka tupu mai. Maata atu ta teia peu matau i rave i te akakore i toku manako taitaia, i ta tetai ua atu mea taku i tamata ana i te 35 tuma mataiti i topa.”

Noatu kare rava koe e tatau ana i te Pipiria, kare ainei ra koe e umere ana e e maata tei rauka te tauturu, i te tatau anga i te reira? Me e tangata tatau koe i te Pipiria, kare koe inangaro ana kia meitaki atu taau tatauanga? Me koia ia, e tamata i te au takainga e itu tei akatakaia mai i roto i teia atikara.

Takainga 1​—Tatau ma te Akakoroanga Tau

▪ Penei ka tatau koe i te Pipiria no te mea e puka reka, me kore te umuumuia ra koe kia tatau, e te manako ra koe e ka rauka te aratakianga i roto i teia ao kino. Ka puapinga roa atu koe mei te mea toou akakoroanga e kia kite i te tuatua mou no runga i te Atua. Tetai ka rauka taau tutaki, mei te mea toou akakoroanga e kia kite i te tuke ta te karere Pipiria ka akatupu ki toou oraanga.

Te akaketaketa maira te au Tuatua Tapu i te puapinga o te tatau ma te akakoroanga tau, na te akaaite anga i te Pipiria ki te io: “Ko te tangata oki e akarongo ua i te tuatua, e kare aia i rave, e tau aia i te tangata e akara ua i tona uaorai mata ki roto i te io ra: Te akara ra aia iaia uaorai, e aere atura, ngaropoina ua iora tona tu iaia uaorai i reira ra. Ko te akara ra ki roto i te ture tika rava o te rangatira ra, ma te tamou tikai, no te mea kare aia i te tangata akangaropoina ua i te tuatua kia akarongo, e tangata rave ra aia i taua angaanga ra, e akameitakiia ïa aia i te rave anga.”​—Iakobo 1:​23-25.

Te tangata i roto i teia akaraanga, kua akara i tona mata kare ra i akatano i tona akaraanga. Penei kua akara viviki ua iaia uaorai, me kore kare aia i inangaro i te rave i tetai au akatukeanga. Kare rai tatou e puapingaia me ka tatau ua i te Pipiria i tetai au taime ua, e me kare e taangaanga i ta tatou i tatau. Tetai tua, ka rauka te mataora mou me akara marie ki roto i te Pipiria kia riro ei “tangata rave,” te akariro anga i to te Atua aerenga manako ei akatikatika i to tatou manako e te au peu.

Takainga 2​—Iki i Tetai Urianga Tiratiratu

▪ Penei e maata te urianga Pipiria taau ka iki i te tatau. Noatu ka puapingaia koe i tetai ua atu urianga o te Tuatua a te Atua, kua taangaanga ra tetai pae i te reo taito me kore i te reo ngata kia marama. (Angaanga 4:13) Kua taui katoa tetai au urianga i te karere iro koreia a te Pipiria na te irinaki anga ki te peu tupuna. Ei akaraanga, mei ta tatou i kite i roto i te au atikara mua o teia makatini, kua mono tetai aronga i te ingoa o te Atua ko Iehova ki te au taoonga mei te “Atua” me kore “Atu.” No reira me iki i tetai urianga, kimi i tetai tei tano meitaki te uri anga i te Pipiria ki roto i te reo mama ua i te marama, e te akamaroiroi maira ia koe kia tatau atu rai.

Mirioni ua atu aronga tatau i te ao katoa nei tei kite e mei te reira tikai te New World Translation. * Akamanako ana i te akaraanga o tetai tangata pakarikari i Purukaria. Aere aia ki te uipaanga a te Au Kite o Iehova e kua orongaia mai tetai kopi o te New World Translation nana. Muri ake kua akakite aia e, “maata te au mataiti i toku tatau anga i te Pipiria, inara kare rava au i tatau ana i tetai urianga ngoie ua i te marama e tei akatukia toku ngakau.”

Takainga 3​—Pure

▪ Ka maata atu toou marama i te Pipiria me pati koe i te tauturu a Tei Tata i te Pipiria, mei te tata taramo rai ko tei akakite e: “E akapuera mai koe i oku nei mata, kia kite au i te au mea taka ke i roto i taau ra ture.” (Salamo 119:18) Pure ki te Atua i te au taime ka tatau koe i te au Tuatua Tapu, pati i tana tauturu kia marama koe i tana Tuatua. Akakite katoa i taau akameitakianga no te Pipiria, no te mea naringa kare te reira, kare tatou e kite i te Atua.​—Salamo 119:62.

Te akarongo maira ainei te Atua i te pure no te tauturu? Akamanako ana i tei tupu ki tetai nga tuaine i Urukuai. Kare raua e marama ana i ta te Pipiria e tuatua ra i roto ia Daniela 2:44 e kua pure raua ki te Atua kia tono mai tetai tangata kia tauturu ia raua kia marama i te reira. Te tuera rai ta raua Pipiria, kua tae mai e rua nga Kite o Iehova ki to raua ngutupa, kua tatau mai i te irava tikai ta raua i pure ei, e kua akamarama mai e, te akataka maira te reira e ka mono te Patireia o te Atua te au kavamani tangata. * Papu tikai nga tuaine mapu e kua pau mai te Atua i ta raua pure.

Takainga 4​—Tatau i te Au Ra Ravarai

▪ Akakite tetai tangata nenei puka e “akamata poitirere ua te tangata i te oko mai te Pipiria” muri ake te kaitamakiia anga a Marike i roto ia Tepetema11, 2001. Manganui tei uri ana ki te Tuatua a te Atua i te tuatau ua o te tumatetenga. Inara te akamaroiroi maira te Pipiria ia tatou kia tatau i te reira i te au ra ravarai, no te mea te karanga ra te reira e: “Auraka teianei buka ture kia taka ke atu i roto i to vaa; kia akamaara tikai ra koe i te reira i te po e te ao, kia akono koe e kia rave i tei tata katoaia i roto ra: ei reira e meitaki ei toou aerenga, e ei reira koe e manuia aroaʼi.”​—Iosua 1:⁠8.

Penei ka tau kia akatutuia te puapinga o te tatau putuputu i te Pipiria ki tetai tangata tei rokoia e te maki pukuatu, e tei iki i te kai i te au kai meitaki no te kopapa. Ka tauturu ainei teia ravenga iaia mei te mea e ka aru aia i te reira i te taime ua me mamae tona umauma? Kare. Ka anoanoia aia kia akatinamou ki te kai meitaki no te kopapa kia puapinga roaia atu aia. Pera rai te tatau Pipiria i te au ra ravarai, ka tauturu te reira ia koe kia ‘meitaki toou aerenga.’

Takainga 5​—Akatukeke i te Rave Anga i te Reira

▪ Ka meitaki ua te tatau i te Pipiria mei ia Genese kia Apokalupo, inara penei e au mataara ke mai taau ka reka i te tatau. Teia tetai au tamanakoanga.

Tatau no runga te tangata i roto. Tatau i te au pene me kore i te au puka pouroa e uriuri ra i tetai tangata akamori o te Atua, mei te aronga rai i raro nei:

Iosepha: Genese 37-50.

Ruta: Ruta 1-3.

Iesu: Mataio 1-28; Mareko 1-16; Luka 1-24; Ioane 1-21. *

Akamou ki te tumu manako. Tatau i te au irava e piri maira ki te reira. Ei akaraanga, kimikimi no runga i te pure, e oti tatau i te ako a te Pipiria no te pure pera tetai au pure tei rekotiia i roto i te Pipiria. *

Tatau maata. Ka puapinga meitakiia koe i te tatau maata i te Pipiria. (Apokalupo 1:⁠3) Penei e tatau maata kapiti e te pamiri, tauiui te tangata ka tatau i te au parakarapu me kore tuku i te au mema tukeke kia akatutu mai i te aronga i roto i te tua. E reka ana tetai aronga i te akarongo i tetai rekotianga o te Pipiria. “Ngata tikai iaku te akamata anga i te tatau,” i na tetai vaine ei, “i reira kua akamata au te akarongo ki tetai rekoti no te tatauanga Pipiria. Kite au i teianei e e reka roa atu te Pipiria i tetai ua atu puka tua.”

Takainga 6​—Akamanako Oonu

▪ Kare te tu e te au tatipakeanga o te oraanga e tau ana ki te turanga tei anoanoia no te akamanako oonu. Inara, mei ia tatou rai e tamaru ana i te kai kia rauka te meitaki, ka anoanoia rai tatou kia akamanako oonu i ta tatou e tatau ra mei te Pipiria, kia puapingaia. Rave i teia na te akamanako akaou anga i ta tatou i tatau e te uianga kia tatou uaorai i te au uianga mei teia: ‘Eaa ra taku i mou mai no runga i te Atua ko Iehova? Akapeea teia i te tano anga kiaku? Akapeea au me taangaanga i te reira ei tauturu i etai ke?’

Oronga mai teia aerenga manako i tetai atianga no te Pipiria kia akakeu i to tatou ngakau, e te akamaata atu i to tatou rekareka i te tatau anga i te Tuatua a te Atua. Te na ko ra te Salamo 119:97 e: “Te maata rava nei toku inangaro i taau ra ture! ko toku ïa maaraara anga i te au rā katoa nei.” Na roto i te akamanako oonu anga, kua riro te au Tuatua Tapu ei maaraara anga na te tata taramo i te au ra katoa. Na te reira i tauturu iaia kia akatupu i te inangaro oonu no tana i kite.

Takainga 7​—Pati Tauturu kia Marama

▪ Kare te Atua e tapapa maira ia tatou kia marama pu ua i tana Tuatua. Te akakite katoa maira te Pipiria e tei roto i reira tetai au “mea kimingata.” (2 Petero 3:16) Te akataka maira te puka o Angaanga i tetai tangata mana Etiopia tei kore e marama ana i tetai tuanga o te Pipiria e tatau ra aia. Ina kua tono mai te Atua i Tona tavini kia tauturu iaia, e ko tei tupu ki taua tangata Etiopia ra, kua “aere atura aia i tona aerenga ma te rekareka.”​—Angaanga 8:26-39.

Maata katoa toou puapinga mei te tatau anga i te Pipiria, na te pati anga i tetai tauturu kia marama koe i taau e tatau ra. Aravei atu i te Au Kite o Iehova i toou tapere, me kore tata atu ki te atereti i te kapi 4 o teia makatini no tetai apii Pipiria i te kainga, kare e tutaki.

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 12 Te New World Translation, tei neneiia e te Au Kite o Iehova, kua neneiia te puka katoa me kore tetai tuanga ua i roto i te 83 reo, e ka rauka katoa e 17 reo i roto i te www.watchtower.org.

^ para. 15 No tetai atu akakiteanga no runga i te Patireia o te Atua e ta te reira ka rave, akara i te pene 8 o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? neneiia e te Au Kite o Iehova.

^ para. 24 Me ka tai nei koe ka tatau i te Pipiria, tamata i tetai rekoti poto ua no te angaanga orometua a Iesu i roto i te puka o Mareko.

^ para. 25 Te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? e manganui ua atu ta te reira i tauturu i te apiianga i tetai tumu manako o te Pipiria. Ei akaraanga, te uriuri ra te pene 17 i ta te au Tuatua Tapu e akakite ra no runga i te pure.