Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akapeea e Rauka ai te Mataora

Akapeea e Rauka ai te Mataora

Ta Tatou i Apii Mai mei ia Iesu

Akapeea e Rauka ai te Mataora

Eaa te taviri e mataora ai?

▪ Kua taiku a Iesu i te mataora i roto i te au tuatua mua o tana tuatua rongonui. Kua akakite aia e: “E mataora to te aronga tei manako i to ratou anoano i te pae vaerua.” (Mataio 5:3, NW) Eaa te aiteanga o tana tuatua? Eaa to tatou anoano i te pae vaerua?

Kia ora, ka anoanoia tatou kia akaea, inu vai, e kia kaikai, mei te manu rai. Inara kia mataora, e anoano to tatou, kare te manu i tu​—te anoano kia marama i te akakoroanga o te oraanga. Ko Tei Anga anake ua i te ora te ka rauka i te akaki i taua anoano ra. No reira a Iesu i akakite ei e: “Kare o te kai anake ra te mea e oraʼi te tangata nei, ko te au mea katoa ra no roto mai i te vaa o te Atua ra.” (Mataio 4:4) E mataora ana te aronga e manako ra i to ratou anoano i te pae vaerua no te mea te akavaitata ra ratou kia Iehova, te Atua mataora me kore “te Atua kaka,” e te oronga ra aia i tetai apinga puapinga kia ratou no te mataora​—koia oki te manakonakoanga.​—1 Timoteo 1:11.

Akapeea a Iesu i te oronga anga i te manakonakoanga?

▪ “E ao [“mataora,” NW] to tei maru: e riro ia ratou te enua,” i tuatua ai a Iesu. (Mataio 5:5) Kua oronga a Iesu i te manakonakoanga ki te tangata na te rapakau anga i te au tangata maki e te akaora anga i te tangata mate, ki te oraanga i te enua nei. Kua aere katoa mai aia ma te karere o te manakonakoanga. Kua akamarama mai aia e: “I aroa mai te Atua i to te ao nei, kua tae rava ki te oronga anga mai i tana Tamaiti anau tai, kia kore e mate te akarongo iaia, kia rauka ra te ora mutu kore.” (Ioane 3:16) Te aronga e akarongo i te Atua ka mataora i te oraanga mutu kore i te enua nei. Ka rauka ainei ia koe te akamanako atu i te noo anga ki rotopu i te au tangata maru ma te kore rava e ruaine? No reira rai te Tuatua a te Atua i karanga ai e: “E rekareka i te inanakonako [manakonako] anga.” (Roma 12:12) Kua uriuri katoa a Iesu e akapeea e rauka ai te mataora i teianei.

Eaa te oraanga mataora ta Iesu i apii?

▪ Kua oronga mai a Iesu i te akoanga puapinga no runga i te au mea mei te au pirianga uaorai, te akaipoipo, te tu akaaka, e te manako tau no te au mea materia. (Mataio 5:21-32; 6:1-5, 19-34) Te aru anga i te ako a Iesu ka tauturu ia koe kia rauka te mataora.

E akatupu ana te tu oronga ua i te mataora. (Angaanga 20:35) Ei akaraanga, kua tuatua a Iesu e: “Kia akatupu ra koe i te pokai, ko te tangata rikiriki te tiki atu, ko te rima motu ra, ko te pirikoki, ko te matapo: E e ao toou i reira, kare oki a ratou kia tutaki mai ia koe.” (Luka 14:13, 14) E tupu ana te mataora, kare ki te aronga e kimi ra i te reira no ratou uaorai, mari ra ki te aronga e tauturu ra i etai ke kia mataora.

Eaa te tumuanga maata rava no te mataora?

▪ Te rave anga i te au apinga no etai ke, ka mataora koe, inara te rave anga i te au apinga no te Atua ka akamaata atu i toou mataora. Kare te mataora o nga metua ngakau parau tei inangaro i ta raua tamariki e aite atu ki te reira. Te taka ra teia mei tei tupu i tetai atianga ia Iesu e apii ra i te ngai tangata. “Kua kapiki ua maira tetai vaine i rotopu i taua aronga ra, kua na ko maira kiaia, E ao to te kopu i apai ia koe, e te u taau i ngote ra. Kua karanga atura ra aia, Ko tei akarongo i te tuatua a te Atua e kua akono atura, ko ratou tei meitaki roa.”​—Luka 11:27, 28.

Kua kite meitaki a Iesu, i te tu merengo e te mataora i te rave anga i te anoano o tona Metua i te rangi. Te anoano o te Atua koia oki, kia akarongo te tangata i te manakonakoanga o te oraanga mutu kore. Tetai taime, i muri ake i te akamarama anga i teia manakonakoanga ki tetai tangata e akarongo maira, kua karanga a Iesu e: “Teia taku kai, ko te akono i tona anoano, to tei tono mai iaku ra.” (Ioane 4:​13, 14, 34) Ka kite katoa koe i te mataora i te rave i tetai apinga e akamareka ra i te Atua na te oronga atu anga i te tuatua mou o te Pipiria ki etai ke.

No tetai akakiteanga maata atu, akara i te pene 1 o teia puka, Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? neneiia e te Au Kite o Iehova.

[Tutu i te kapi 16]

Rauka te mataora mou na te akamerengo anga i to tatou anoano kia marama i te akakoroanga o te oraanga