Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kimianga i te Tika no Runga i te Rangi

Kimianga i te Tika no Runga i te Rangi

 Kimianga i te Tika no Runga i te Rangi

MEI teaa ra te reka i te manakonakoanga no te aere atu ki te rangi! Te manakonakoanga no te oraanga i muri ake i te matenga e tuketuke te au irinakianga a te au Muslim, te au Initu, te aronga Akonoanga Buda, te au mema o te au akonoanga a Kerititome, e pera katoa te manganuianga kare e inangaro ana i te akonoanga. E manako putuputuia ana te rangi e e ngai manea e te mareka, e ngai ka rauka te akamaru anga no te tangata mei te mamae, e kia taokotaiia ki “te aronga akaperepere tei takake.” Tera ra, no te maataanga o te tangata, te tika ua ra te tuatua taito e: Inangaro te katoatoa i te aere ki te rangi, kare ra te tangata e inangaro ana kia mate, e tae ei ki reira. Eaa ra te tumu?

Me kua angaia tatou kia mate e kia aere ki te rangi, kare ainei e ka maata atu te tangata i te tapapa atu i te reira mei tetai tamaiti e tapapa atura kia maata mai aia, me kore i tetai mapu e tapapa atura no te akaipoipo? Kare ra te maataanga o te tangata e inangaro ana kia mate.

Noatu rai, te karanga ra te au orometua e i muri ake i to tatou noo anga poto i runga i te enua nei, ko te rangi te ngai i akakoroia no tatou kia noo. Ei akaraanga, kua karanga te orometua maata ko Theodore Edgar Cardinal McCarrick, te epitikopo teitei o Washington, D.C., e: “Kare ko teia te oraanga i angaia mai ei tatou. Kua angaia tatou kia noo i te rangi.” Mei te reira katoa rai, tetai peretiteni no te National Association of Evangelicals o Marike i mua ana, tei tuatua e: “Te akakoroanga o te oraanga koia oki kia akakaka i te Atua e kia aere ki te rangi. . . ‘no te mea ko te rangi to tatou kainga.”

Te aronga tei irinaki e ka ora atu ratou i te rangi, kua matau ua i te akatumu i to ratou akarongo ki runga i te au akakiteanga meangiti ua. Kua kite mai a George Barna, te peretiteni o tetai kamupani e kimikimi ana i te au irinakianga ki roto i tetai atua e, ko te maataanga o te tangata te aru ra i te “au manako no te oraanga, e te oraanga i muri ake i te matenga tei akatumuia ki runga i te au manako tei raveia mai mei te au tumu tukeke, mei te au teata, te akatangi imene e te au puka.” Kua karanga tetai orometua Epitikopo i Florida e: “Kare tatou i kite i tetai ua atu mea no runga i te rangi, tera ua, tei runga te Atua i te rangi.”

Inara, te rangi, e tuatua puapinga i roto i te Pipiria. Kia tau ki te Tuatua a te Atua, mei teaa rai te rangi? Kua angaia ainei te tangata kia noo ki te rangi? Me ka aere te tangata ki te rangi, eaa ta ratou ka rave i reira?

[Tataanga i te kapi 3]

Eaa ra te manganui i inangaro ei i te aere ki te rangi, inara e toko iti ua te inangaro ra kia mate e tae ei ki reira?