Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ka Aere Pouroa Ainei te Au Tangata Meitaki ki te Rangi?

Ka Aere Pouroa Ainei te Au Tangata Meitaki ki te Rangi?

 Ka Aere Pouroa Ainei te Au Tangata Meitaki ki te Rangi?

I MURI ake i to Iesu kaikai openga e tana au apotetoro i te aiai i mua ake i te tamateia anga aia, kua taputou a Iesu i te tutaki ia ratou ki tetai ngai i te rangi. Kua na ko aia e: “Manganui te nooanga tikai i te are o taku Metua ra: naringa kare ra, kua karanga atu au kia kotou. Te aere nei au e akamanea i tetai ngai no kotou.” (Ioane 14:⁠2) Eaa ra a Iesu ka oronga ai i tetai ngai no ratou i te rangi? Eaa ta ratou ka rave i reira?

Te akamanako ra a Iesu i tetai angaanga puapinga no tana au pipi. I taua aiai rai, kua karanga aia e: “Ko kotou ko te aronga e noo tamou i vaitata iaku i toku au timataanga nei: Mei toku metua i akono i tetai basileia noku ra, kua akono katoa au ia kotou.” (Luka 22:28, 29) Kua taputou te Atua kia Iesu e ka riro mai aia ei Ariki, te ka oronga mai i tei anoano maata ravaia e te tangata​—e kavamani meitaki. Ka akaora a Iesu i te tangata mei te mamae e ka takore i te aronga e pikikaa ra ia ratou. Noatu e e au tangata to Iesu e noo ra “e tae ua atu ki te openga o te enua,” tona terono tei runga i te rangi.​—Salamo 72:4, 8; Daniela 7:13, 14.

Inara, kare e ko Iesu anake ua te ka tutara. Mari ra, kua taputou aia ki tana au apotetoro i tetai ngai i te rangi. Ko ratou te aronga mua i ikiia kia ‘riro ia ratou te au i teianei ao.’​—Apokalupo 5:10.

Eia aronga ka aere ki te rangi? Mei tetai ua atu kavamani, e iti ua te au tutara i roto i te Patireia o te Atua i te rangi me akaaiteia ki te tangata pouroa te ka noo i raro ake i to te reira mana akaaere. Ki te aronga te ka tutara e ia, kua tuatua atu a Iesu e: “Auraka e mataku, e taku anana iti; e mea anoano na to kotou Metua, i te oronga mai i te basileia no kotou.” (Luka 12:32) Ko te numero o taua “anana iti” ra, i te openga e 144,000. (Apokalupo 14:1) E numero iti ua te reira me akaaiteia atu ki te au mirioni te ka rekareka i te oraanga mutu kore i te enua nei ei au tangata tiratiratu no te Patireia.​—Apokalupo 21:4.

No reira, kare te au tangata meitaki pouroa e aere ki te rangi. No runga i te ariki meitaki ko Davida, kua akakite taka meitaki mai te apotetoro ko Petero e: “Kare oki a Davida i tae ki runga i te rangi.” (Angaanga 2:34) E tangata meitaki a Ioane Papetito. Tera ra, kua akakite a Iesu e kare aia e akangateiteiia kia tutara ei ariki i runga i te rangi. “Ta te vaine i anau nei,” i akakite ei a Iesu, “kare atu ïa e maata atu ia Ioane bapetizo nei: ko te iti rava ra i te basileia o te ao ra, e maata atu ïa iaia.”​—Mataio 11:11.

Ka Rauka Ainei ia Koe te Tutaki a te Au Tangata Meitaki?

E rauka ai te tutaki no te oraanga e tuatau ua atu i te enua nei, eaa ta tetai tangata ka tau i te rave? Kua karanga a Iesu e: “I aroa mai te Atua i to te ao nei, kua tae rava ki te oronga anga mai i tana Tamaiti anau tai, kia kore e mate te akarongo iaia, kia rauka ra te ora mutu kore.” (Ioane 3:16) Ka akara ana e, na te aroa o te Atua no te ao nei, i akakeu iaia kia akatuera i te oraanga mutu kore no te katoatoa, no te aronga anake ua ra tei “akarongo iaia,” te ka rauka taua tutaki ra.

Te anoanoia ra te akarongo kia akatumuia ki runga i te kite tika tikai. (Ioane 17:⁠3) Ka rauka ia koe i te akaari e e tangata meitaki koe na te apii maata atu anga no runga i to Iehova akakoroanga no te tangata. E ariu atu ma te akarongo ki roto i taau i tamou mai. E kia papu e ko te tikaanga no te oraanga mutu kore, te tuera ua atura kia koe.

 [Pia i te kapi 7]

Eaa ta te Pipiria e Akakite Maira?

Uianga:

Eaa te ka tupu ki te au tangata meitaki me mate ratou?

Pauanga:

“Kare ra a te aronga i mate ra e tuatua i kitea.”​KOHELETA 9:5.

Uianga:

Eaa te manakonakoanga o te au tangata meitaki no te tuatau ki mua?

Pauanga:

“Te vaitata mai nei oki te ora, e akarongo ei te aronga katoa i roto i te rua i tona [Iesu] reo, E kua aere mai ki vao.”​IOANE 5:28, 29.

Uianga:

Ka noo te maataanga o te au tangata meitaki kiea?

Pauanga:

“Ka riro te enua no te aronga tuatua-tika, ka noo tamou rai ratou i reira.”​SALAMO 37:29.