Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ta Iesu i Apii no Runga i te Patireia o te Atua

Ta Iesu i Apii no Runga i te Patireia o te Atua

 Ta Iesu i Apii no Runga i te Patireia o te Atua

“Aere atura aia na roto i te au oire, e te au vila katoa, i te tutu aere anga i te tuatua meitaki i te basileia o te Atua.”​—LUKA 8:1.

E REKA ana tatou i te tuatua no runga i te au mea puapinga tikai kia tatou, te au mea akaperepereia e tatou. Mei ta Iesu uaorai i tuatua, “no te ki oki o te ngakau ra e tuatuaʼi te vaa.” (Mataio 12:34) Me akamanako tatou i te au mea ta Iesu i tuatua i te tuatau o tana angaanga orometua, ka kite tatou e ko te Patireia o te Atua, e mea puapinga tikai te reira kiaia.

Eaa te Patireia o te Atua? Ko te patireia e kavamani e tutaraia ra e tetai ariki. No reira, ko te Patireia o te Atua e kavamani tei akanooia e te Atua. Kua tuatua a Iesu no runga i te Patireia o te Atua i te au ngai ravarai, te akariro anga i te reira ei tumu manako no tana karere. Tere atu i te 110 papaanga e taiku ra i taua Patireia ra i roto i te au Evangeria e a. Inara, kare ta Iesu apiianga i na roto ua i te tuatua anga. Tana au angaanga i rave e maata katoa ta te reira i apii mai no runga i te Patireia o te Atua e ta te reira ka rave.

Koai te Ariki? Kare na te tangata ua nei e iki i te Ariki o te Patireia o te Atua. Mari ra, na te Atua uaorai e iki i teia Tutara. I roto i tana apiianga, kua akakite mai a Iesu e koia ta te Atua i iki kia riro ei Ariki.

Kua kite a Iesu e kua akakite te au totou a te Pipiria e ka tutara te Mesia taputouia i tetai Patireia mutu kore. (2 Samuela 7:12-14; Daniela 7:13, 14; Mataio 26:63, 64) E akamaara ana e kua akakite tika atu a Iesu e koia te Mesia tei totouia mai. Te akakite ra i reira a Iesu e koia te Ariki ta te Atua i iki. (Ioane 4:25, 26) Kua tau rai i reira a Iesu kia taangaanga i te tuatua “taku basileia” i tetai au taime.​—Ioane 18:36.

Kua apii katoa a Iesu e e aronga ke atu tetai te ka tutara e ia i te Patireia. (Luka 22:28-30) Kua kapiki aia i teia aronga tutara e ko te “anana iti,” no te mea e toko iti ua ratou. Kua tuatua aia no runga ia ratou e: “E mea anoano na to kotou Metua, i te oronga mai i te basileia no kotou.” (Luka 12:32) Te akaari maira te puka openga o te Pipiria e e 144,000 te katoaanga te ka rauka ia ratou te tikaanga ngateitei kia tutara kapiti e Karaiti.​—Apokalupo 5:9, 10; 14:1.

Teiea te ngai o te Patireia? “Kare to teianei ao taku basileia,” i akakite ei a Iesu kia Ponotio Pilato te tutara o Roma. (Ioane 18:36) Kare te Patireia o te Atua i raro ake ia Karaiti, e tutara na roto i te tangata ua nei. E tuatua ua ana rai a Iesu no runga i te Patireia o te Atua e ko “te basileia o te ao.” * (Mataio 4:17; 5:3, 10, 19, 20) No reira, ko te Patireia o te Atua, e kavamani i te rangi.

Kua kite meitaki a Iesu e ka oki aia ki te rangi  i muri ake i tona tuatau i te enua nei. Ko te ngai te reira, i karanga ai aia e ka “akamanea [aia] i tetai ngai,” i te akatuera anga i te mataara no tana aronga tutara kia piri atu kiaia.​—Ioane 14:2, 3.

Eaa ta te Patireia ka akatupu? Kua apii a Iesu i tana aronga e akarongo maira, kia pure ki te Atua e: “Kia tae toou basileia. Kia akonoia toou anoano i te enua nei, mei tei te ao katoa na.” (Mataio 6:9, 10) Te akonoia ra te anoano o te Atua i te rangi. Ko te Patireia te ravenga e akatupuia ai to te Atua akakoroanga no te enua nei. Ei akatupu i te reira, ka apai mai te Patireia i te au tauianga maata tikai ki runga i te enua nei.

Eaa ta te Patireia ka rave i runga nei i te enua? Kua apii a Iesu e ka takore te Patireia o te Atua i te kino na te akaatea anga i te aronga e akakoro ra i te rave i te mea kino. (Mataio 25:31-34, 46) Tera te aiteanga, ka ope te au tu viivii e te au tu kino pouroa. Kua apii a Iesu e ka ki te enua i te tangata “maru,” tuatua tika, tu tangi, “mā te ngakau,” e te akamoeau.​—Mataio 5:5-9.

Ka noo ainei taua aronga akarongo mou ra ki runga i tetai enua viivii? Papu roa, e kare! Kua taputou a Iesu e ka tupu te au tauianga umere tikai ki te enua i raro ake i te Patireia o te Atua. Kua tuatua atu te tangata te ka tamateia i te pae mai ia Iesu e: “E Iesu e, e akamaara mai koe iaku kia tae koe ki toou patireia.” I te pauanga atu, kua akakite a Iesu e: “E tikai taku e karanga atu kia koe i teianei ra, Tei iaku nei koe i te Parataito.” (Luka 23:42, 43, NW) Ae, ka akatuke te Patireia o te Atua i te enua kia riro ei parataito i te ao katoa nei​—mei te aua rai i Edene.

Eaa ua atu tetai ta te Patireia ka rave no te tangata ravarai? E maata atu ta Iesu i rave i to te taputou ua mai i ta te Patireia o te Atua ka rave. Kua akaari katoa mai aia i ta te reira ka rave. E maata te au rapakauanga temeio ta Iesu i rave, i  te akatutu anga mai e e maata roa atu tana ka rave i te tuatau o tana tutaraanga i roto i tona Patireia a te tuatau ki mua. Te akakite ra te rekoti o te Evangeria tei akauruia no runga ia Iesu e: “Aere aturā Iesu na Galilea katoa e kako rava ake, i te apii anga i roto i to ratou au sunago ra, e te tuatua anga i te evangelia o te basileia, e te akaora anga i te au maki ravarai, e te au mate katoa o te tangata.”​—Mataio 4:23.

E tukeke te au rapakauanga maata ta Iesu i rave. Kua akapuera aia i te mata o tetai tangata tei anau matapo mai. (Ioane 9:1-7, 32, 33) Na te akatukia maru ua atu anga i tetai tangata tei rokoia e te maki akaviiviiia o te repera, kua akaora iora a Iesu iaia. (Mareko 1:40-42) I te apaina mai anga “tetai tangata taringa turi e te murare” kiaia, kua akaari a Iesu e ka rauka iaia i te maani kia puata te taringa o te turi e kia tuatua te murare.​—Mareko 7:31-37.

E kare takiri te mate uaorai i rauka ana i te tapu i te Ariki tei ikiia e te Atua. I roto i tetai au atianga e toru tei rekotiia, kua akaora akaou a Iesu i tei mate. Kua akatu mai aia i te tamaiti anau tai a tetai vaine takaua, tetai tamaine e 12 ona mataiti, e tona oa akaperepere ko Lazaro.​—Luka 7:11-15; 8:41-55; Ioane 11:38-44.

I te akataka mai anga i te tuatau umere maata ki mua e tapapa maira i te au tangata o te Patireia o te Atua, kua totou a Iesu na roto i te apotetoro ko Ioane e: “I na, tei ko te tangata ra te puakapa o te Atua e e noo aia ki rotopu ia ratou, e riro ratou ei tangata nona, e e noo te Atua ki rotopu ia ratou, ei Atua no ratou. E nana e orei i te roi-mata katoatoa; e e kore rava te mate, e te aue, e te mii; e te mamae oki, e kore katoa ïa; no te mea kua kore te au mea taito.” (Apokalupo 1:1; 21:3, 4) E akamanako ua ana​—tetai ao kare e aue no te mii, kare e mamae, e kare e mate! I reira te pure no to te Atua anoano e akono akaope takiriia ai i te enua nei mei tei te ao katoa ra.

Aea te Patireia o te Atua e tae mai ei? Kua apii a Iesu e ko te akamataanga o tana tutaraanga ei ariki ka tupu kapiti te reira e te tuatau tana i kapiki e ko te “akaopengaanga o te akatereanga o te au mea nei.” Kua oronga mai a Iesu i tetai totou taka meitaki ei akakite e aea tona aerenga mai ei ariki e akamata ai. Ka kitea te akairo o teia tuatau e te au manamanata i te ao katoa nei, kapiti mai i te tamaki, te onge, te ngaruerue enua, te maki mate, e te maata o te kino. (Mataio 24:3, 7-12, NW; Luka 21:10, 11) Ko teia e te au tu ke atu e manganui ta Iesu i totou kua kite meitakiia mai ana mei te 1914 mai, te mataiti i akamata ai te Tamaki I o te Ao. Mei reira mai a Iesu te tutara anga ei Ariki. Kare e roa atu ana ka tae te tuatau no te Patireia kia akatupu i te anoano o te Atua i te enua nei. *

Eaa te puapinga o te taenga mai o te Patireia o te Atua kia koe? Tei runga te reira i te tu e ariu atu ei koe i te karere a Iesu.

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 8 Ka kiteaia te tuatua “te basileia o te ao” mei te 30 taime i roto i te Evangeria a Mataio.

^ para. 17 No tetai akakiteanga maata atu e i akapeea tatou i kite ei e te vaitata maira te taenga mai te Patireia o te Atua, akara i te pene 9, “Te Noo Ainei Tatou i te ‘Tuatau Openga’?,” o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? neneiia e te Au Kite o Iehova.