Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ta Iesu i Apii no Runga i te Atua

Ta Iesu i Apii no Runga i te Atua

 Ta Iesu i Apii no Runga i te Atua

“Ko te tangata ua rai tei kite tikai i te Metua koia oki ko te Tamaiti. Inara te inangaro ra te Tamaiti i te akakite ki etai ke atu no runga i te Metua, kia rauka katoa ia ratou i te kite iaia.”​—LUKA 10:22, CONTEMPORARY ENGLISH VERSION.

I MUA ake ka riro mai ei aia ei tangata, kua roa te tuatau te piri anga te Tamaiti anau tai a te Atua ki tona Metua. (Kolosa 1:15) No reira te Tamaiti i kite ei i te au manako, te au manako ngakau, e te au arataa o tona Metua. I te aere mai anga teia Tamaiti ko Iesu ki te enua nei i muri mai, pakari tikai tona inangaro i te apii atu i te tuatua mou no runga i tona Metua. E maata ta tatou ka kite no runga i te Atua na te akarongo anga ki ta teia Tamaiti i tuatua.

To te Atua Ingoa Te ingoa o te Atua, ko Iehova, te mea puapinga roa atu kia Iesu. Inangaro teia Tamaiti akaperepere i etai atu kia kite e kia taangaanga i te ingoa o tona Metua. Te aiteanga o to Iesu uaorai ingoa, “Ko Iehova oki te Ora.” I te po i mua ake i tona matenga, kua rauka ia Iesu kia karanga i roto i te pure kia Iehova e: ‘Kua akakite atu oki au i toou ingoa.’ (Ioane 17:26) Kare i te mea poitirere e kua taangaanga a Iesu i te ingoa o te Atua e kua akakite i te reira ki etai atu. Me akamanako koe, ka akapeea ra te aronga e akarongo ra kia Iesu e marama ai i te tuatua mou no runga ia Iehova me kare ratou i kite i Tona ingoa e te aiteanga o te reira? *

To te Atua aroa maata Kua karanga ana a Iesu na roto i te pure ki te Atua e: “E taku Metua e, . . . kua akaperepere mai ana oki koe iaku ou teianei ao i angaiaʼi.” (Ioane 17:24) I te mea e kua kite ana tikai aia i to te Atua aroa i te rangi, iaia i te enua nei kua umuumu a Iesu kia akaari i te au tu manea e manganui o taua aroa ra.

Kua akaari a Iesu e e pararauare ua taua aroa ra o Iehova. Kua akakite a Iesu e: “I aroa mai te Atua i to te ao nei, kua tae rava ki te oronga anga mai i tana Tamaiti anau tai, kia kore e mate te akarongo iaia, kia rauka ra te ora mutu kore.” (Ioane 3:16) Te kupu Ereni e “ao,” kare te aiteanga e ko “te enua.” Mei tei taangaangaia i konei, te tuatua ra te reira i te tangata​—te katoatoa rava o te tangata. No te maata o to te Atua aroa i te tangata nei, kua oronga mai aia i tana Tamaiti akaperepere maata, kia matara mai te au tangata akarongo mou mei te tapeka o te ara e te mate e kia rauka te manakonakoanga o te ora mutu kore. Kare e rauka ia tatou kia kite i te katoaanga me kore kia marama i te oonuanga o taua aroa maata ra.​—Roma 8:38, 39.

Kua akakite papu mai a Iesu i tetai tuatua mou akapumaana maata: E oonu tikai to Iehova aroa no tona aronga akamori ei aronga tataki tai. Kua apii a Iesu e mei te tiaki mamoe rai a Iehova, e e tuke tuke tana au mamoe e te puapinga kiaia. (Mataio 18:12-14) Kua karanga a Iesu e kare okotai manu rikiriki e topa ki raro i te one, e ngaro ia Iehova. Kua kapiti katoa atu a Iesu e: “Te rauru oki o to kotou na upoko, kua ope ïa i te tatauia.” (Mataio 10:29-31) Me ka rauka ia Iehova i te kite e kua ngaro okotai manu rikiriki mei te koanga, eaa atura i reira te maata o tana e kite ra e e manako maira no runga i te au tangata tataki tai e akamori ra iaia? Me ka rauka i te tatau i te kata rauru tataki tai ta Iehova e kite ra, e au tu ainei tetai i reira no runga i to tatou oraanga​—to tatou au anoano, ta tatou au tautaanga, e to tatou au manamanata​—kare aia e kite?

Metua i te Rangi Mei ta tatou i kite i roto i te atikara i mua ake e, ko Iesu te Tamaiti anau tai a te Atua. Kare i te mea poitirere, e kua kapiki putuputu ana teia Tamaiti akaperepere ia Iehova, e kua tuatua no runga Iaia e ko tona “Metua.” No reira, i roto i te rekoti mua o ta Iesu  au tuatua, tana i akakite i roto i te iero iaia e 12 rai mataiti, kua karanga aia ia Iehova e ko “taku Metua.” (Luka 2:49) Ka kiteaia te tuatua “Metua” vaitata rai e 190 taime i roto i te au Evangeria. Na roto i te au mataara tukeke e tuatua ana a Iesu no runga ia Iehova e ko “to kotou Metua,” “to matou Metua,” e “taku Metua.” (Mataio 5:16; 6:9; 7:21) Na te taangaanga ua anga i teia ingoa, te akakite ra a Iesu e ka rauka i te tangata ara e te apa ua nei, tetai pirianga pumaana e te papu tikai kia Iehova.

Tu tangi e te akakore puareinga ua i te ara Kua kite a Iesu e ka anoanoia to Iehova aroa tumatatini no te aronga apa ua nei. I roto i tana parapore o te tamaiti kaimoumou apinga, kua akaaite a Iesu ia Iehova ki tetai metua ngakau aroa tei akakore ua i te ara e tei akatuera mai i tona rima i te aravei anga i tana tamaiti tei tataraara. (Luka 15:11-32) Te akapapu maira i reira te tuatua a Iesu kia tatou e, te akara maira a Iehova e me e tuke tetai i roto i te ngakau o tetai tangata ara, te ka oronga mai i tetai tumuanga tau Nona kia akaari i te tu tangi. Te inangaro ra a Iehova i te akakore i te ara a tetai tangata tataraara. “E akakite atu oki au kia kotou,” i akamarama mai ei a Iesu, “e rekareka maata to runga i te rangi i te tangata ara okotai kia tataraara, i te aronga tuatua-tika, e kia iva ua atu te ngauru anga ma iva, te kore e tau ia ratou te tataraara.” (Luka 15:7) Koai ia te ka kore e inangaro i te akavaitata atu ki tetai Atua tu tangi?

Tei akarongo i te au pure I runga i te rangi i mua ake ka aere mai ei ki te enua nei, kua kite tikai a Iesu e ko Iehova “tei akarongo i te pure” e e mareka ana Aia i te au pure a te aronga akamori akarongo mou. (Salamo 65:2) No reira, i te tuatau o tana angaanga orometua, kua apii atu a Iesu i te aronga e akarongo maira e ka akapeea me pure, e eaa ta ratou ka pure. “Auraka e maata te tuatua rikiriki puapinga kore,” i ako atu ei aia. Kua raurau atu aia i te aronga e akarongo maira kia pure no te anoano o te Atua kia ‘akonoia i te enua nei, mei tei te ao katoa na.’ Ka tau katoa tatou kia pure no te kai i te au ra, kia akakoreia ta tatou au ara, e kia patoi atu i te timataanga. (Mataio 6:5-13) Kua apii a Iesu e ka ariu mai a Iehova ki te pure a Tona au tavini mei te metua rai te tu, te pau mai anga i ta ratou patianga ngakau tae tei raveia ma te akarongo.​—Mataio 7:7-11.

Kia papu e, kua umuumu ua rai a Iesu kia apii i te tuatua mou no runga ia Iehova, e mei teaa rai to te Atua tu. Inara, e mea ke atu tetai no runga ia Iehova ta Iesu e inangaro pakari ua ra i te akakite​—koia oki, te ravenga ta Iehova ka rave ei apai mai i te au tauianga ki te ao nei ei akatupu i Tona akakoroanga no te enua e no te tangata nei. No reira, ko teia tuanga o ta Iesu karere, te tumu manako maata o tana angaanga orometua.

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 4 Ka kiteaia te ingoa o Iehova mei te 7,000 taime i roto i te tataanga mua o te Pipiria. Te aiteanga e piri atura ki taua ingoa ra koia oki “ka riro au i taku rai ka akariro.” (Exodo 3:14, NW) Ka rauka i te Atua kia akariro iaia uaorai ki tetai ua atu mea tana e manako ra e kua tau, kia rauka i te akatupu i tona akakoroanga. Te akapapu maira teia ingoa i reira e, ka tiratiratu ua rai te Atua kiaia uaorai, e ko tetai ua atu mea tana i taputou mai, ka tupu te reira.