Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Apiianga Pikikaa 5: Ko Maria te Metua Vaine o te Atua

Apiianga Pikikaa 5: Ko Maria te Metua Vaine o te Atua

Eaa te akamataanga o te apiianga pikikaa?

“Kua ririnui roa atu te akangateiteianga i te metua vaine o te Atua . . . i te maata mai anga te au urupu peikani e manganui i roto i te ekaretia. . . . To ratou irinakianga e te kite no runga i te akonoanga [ei au peikani tei taui ki te Akonoanga Kerititiano] i akatupuia mai te reira i te au tauatini mataiti na roto i te akonoanga a te atua vaine, te ‘metua vaine maata’ e te ‘paretenia a te atua.’ ”​—The New Encyclopædia Britannica (1988), Voriumu 16, kapi 326 e te 327.

Eaa ta te Pipiria e akakite maira?

“Ka to oki koe e ka anau tetai tamaiti, e tapa koe i tona ingoa ko Iesu. Ka maata aia e ka kapikiia e Tamaiti na Tei Teitei. . . . E ka riro ei tamaiti tapu e ka kapikiia e Tamaiti na te Atua.”​—Na matou te tuatua arara; Luka 1:​31-35, The New Jerusalem Bible.

Te akakite taka meitaki maira te irava Tuatua Tapu e ko Maria te metua vaine o te “Tamaiti na te Atua,” kare e no te Atua uaorai. Ka rauka ainei iaia i te apai aere i roto iaia i Tei ‘kore e o ki runga i te rangi’? (1 Ariki 8:27) Kare rava aia i tuatua ana mei te reira. Na te apiianga no runga i te Toru Tai i akatupu i te manako ekoko e, koai tikai a Maria. Na te akakite anga e koia te Theotokos (e kupu Ereni te aiteanga “tei anau i te Atua”), me kore ko te “Metua Vaine o te Atua,” kua akanoo te Konitara o Ephesia i te mataara, i te mataiti 431 T.N., kia akamoriia a Maria. Kua riro te oire ko Ephesia, te ngai i tukuia ai te tika a te ekaretia ei ngai maata roa atu no te akamorianga itoro no tetai au anere mataiti, ei akamaara anga i te atua vaine uua, ko Diana.

No reira e maata ua atu te au tuanga o te akamorianga i te tiki o Diana tei “topa mai ki raro nei no runga mai,” mei te au uruoaanga rai, i kapitiia mai ei ki roto i te akamorianga ia Maria. (Angaanga 19:35) Tetai angaanga ke mai tei kapitiia ki roto i te apiianga Kerititiano ko te taangaanga anga i te au tiki o Maria e etai atu, ki roto i te akamorianga.

Akaaite atu i teia au irava Pipiria: Mataio 13:​53-56; Mareko 3:​31-35; Luka 11:​27, 28

TE TIKA:

Ko Maria te metua vaine o te Tamaiti a te Atua, kare e no te Atua uaorai. Na te apiianga pikikaa o te Toru Tai i akamata i te akamorianga ia Maria, ei Metua Vaine no te Atua