Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Apiianga Pikikaa 2: Mamae te Aronga Rave Kino i Ate

Apiianga Pikikaa 2: Mamae te Aronga Rave Kino i Ate

Eaa te akamataanga o te apiianga pikikaa?

“I te aronga tuatua pakari pouroa i Ereni, ko te tangata tei maata roa atu tana akakeuanga ki runga i te peu o Ate, koia oki ko Plato.”​—Histoire des enfers (The History of Hell), na Georges Minois, kapi 50.

“Mei te tuatau i rotopu i te rua anere mataiti TA, kua akamata tetai au Kerititiano tei tereniia i roto i te apiianga Ereni i te manako e ka anoanoia kia akakite i to ratou irinakianga i roto i te tu te ka akaata i te manako o taua aronga tuatua pakari ra . . . Te tuatua pakari ta ratou i reka roa atu ko te Akonoanga a Plato [te au apiianga a Plato].”​—The New Encyclopædia Britannica (1988), Voriumu 25, kapi 890.

“Te akapapu maira te apiianga a te Ekaretia e e tika tikai a ate e te mutu kore. I muri tika ake i te matenga ka aere te meta o te aronga tei mate no ta ratou ara kino i rave, ki roto ia ate te ngai e mamae ei ratou i te utunga o ate, koia oki te ‘ai mutu kore.’ Ko te utunga maata o ate, koia oki ko te akatakake angaia mai mei te Atua e mutu kore ua atu.”​—Catechism of the Catholic Church, tataanga 1994, kapi 270.

Eaa ta te Pipiria e akakite maira?

“Kua kite oki te aronga e ora nei e ka mate ratou, kare ra a te aronga mate apinga i kite, . . . kare oki e angaanga kare e manako kare e kite e kare e pakari i roto ia Ade, te ngai taau e aere ra.”​—Koheleta 9:5, 10, Revised Standard Version.

Te kupu Epera Sheol, tei tuatua no runga i te “ngai nooanga o te mate,” kua uriia e ko “ade” i roto i tetai au urianga o te Pipiria. Eaa ta teia irava e akakite maira no runga i te turanga o te mate? Te riro ra ainei to ratou mamae i roto ia Ate ei akakore i to ratou au tarevake? Kare, no te mea ‘kare a ratou apinga i kite.’ No reira i te rokoia anga te pateriareka ko Iobu e te mamae maata no tona maki kino, kua pati akatenga aia ki te Atua e: “E paruru mai iaku i roto ia ate [Epera, Sheol].” (Iobu 14:13; Douay-Rheims Version) Eaa i reira te aiteanga o tana patianga mei te mea e e ngai tamamaeanga mutu kore a Ate? Ko te aiteanga o Ate i roto i te Pipiria, e vaarua tanu mate no te tangata nei, kare rava e angaanga o reira.

Kare ainei teia aiteanga o ate i te mea tau tikai e tei rotai ki te Tuatua Tapu? Eaa te angaanga kino, noatu te rikarika, ka akakeu i tetai Atua aroa kia tamamae i tetai tangata e mutu kore ua atu? (1 Ioane 4:⁠8) No reira mei te mea e e apiianga pikikaa te ai o ate, e apiianga pikikaa ainei rai i reira te oraanga i runga i te rangi?

Akaaite atu i teia au irava Pipiria: Salamo 146:3, 4; Angaanga 2:​25-27; Roma 6:7, 23

TE TIKA:

Kare te Atua e akautunga ana i te tangata i roto ia ate