Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Apiianga Pikikaa 4: E Toru Tai te Atua

Apiianga Pikikaa 4: E Toru Tai te Atua

Eaa te akamataanga o te apiianga pikikaa?

“Penei ka manakoia e ko te irinakianga Toru Tai i roto i te kimianga openga, i angaia te reira i te pae openga o te a anere mataiti. I roto i tetai tu, e tika rai teia . . . Te akatupuia mai anga ‘okotai Atua i roto i te toru Peretana,’ kare i tinamou tikai te akanooia anga, papu rai e kare i kapitiia ana ki roto i te oraanga Kerititiano e to ratou akarongo, i mua ake i te openga o te a anere mataiti.”​—New Catholic Encyclopedia (1967), Voriumu 14, kapi 299.

“Kua uipa mai te Konitara o Nicaea i te ra 20 o Me, 325 [T.N.]. Na Constantine uaorai i akaaere, e kua piri tika atu aia ki roto i te au uriurianga, e kua papau aia uaorai . . . i te tumu puapinga no runga i te pirianga o Karaiti ki te Atua, i roto i te apiianga tei tukuia e te konitara, koia oki ‘okotai rai aia e te Metua.’ . . . No te mataku i te emepera, kua taina pouroa te au epitikopo i te apiianga, e rua ua tei kore, te maata anga ia ratou kua rave ua atu ma te kore i tau ki to ratou irinakianga.”​—Encyclopædia Britannica (1970), Voriumu 6, kapi 386.

Eaa ta te Pipiria e akakite maira?

“Ko Setephano, tei kiia e te Vaerua Tapu, kua akara tamou atura ki runga i te rangi e kua kite atu i te kaka o te Atua, e ia Iesu e tu ua ra i to te Atua rima katau. ‘I na! Te kite atura au i te rangi i te akamaeuia anga,’ i nana ai, ‘e te Tamaiti a te tangata e tu ua ra i te rima katau o te Atua.’”​—Angaanga 7:​55, 56, The New Jerusalem Bible.

Eaa ta teia orama i akaari mai? Kiia e te mana ririnui o te Atua, kua kite atu a Setephano ia Iesu “e tu ua ra i to te Atua rima katau.” Te taka ua ra i reira e, kare a Iesu i riro akaou ana e ko te Atua i muri ake i tona akatuia anga ki te rangi, mari ra, ei peretana vaerua tikai. Kare i taikuia ana te toru o te peretana i te pae mai i te Atua i roto i teia akakiteanga. Noatu te au tautaanga i te kimi i te au irava o te Tuatua Tapu ei turu i te irinakianga i te Toru Tai, kua tata te orometua Dominican ko Marie-Émile Boismard i roto i tana puka À l’aube du christianisme​—La naissance des dogmes (At the Dawn of Christianity​—The Birth of Dogmas): “Ko te tuatua e e toru peretana i roto i te Atua okotai . . . kare e ngai e kitea me tatauia te Koreromotu Ou.”

Kua akakoroia te apiianga ta Constantine i akatupu ei akakore i te au manamanata i roto i te Ekaretia i te a anere mataiti. Tera ra, kua akatupu te reira i tetai maroanga ke mai e: Ko Maria ainei te vaine i anau mai ia Iesu, “te Metua Vaine o te Atua”?

Akaaite atu i teia au irava Pipiria: Mataio 26:39; Ioane 14:28; 1 Korinetia 15:​27, 28; Kolosa 1:​15, 16

TE TIKA:

Ko te irinakianga Toru Tai, i angaia te reira i te pae openga o te a anere mataiti