TE PUNANGA TIAKI Tianuare 2010

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Taki Atu Tetai Apiianga Pikikaa ki Tetai

E akaaite i teia au apiianga pikikaa ki ta te Pipiria e akakite ra.

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Apiianga Pikikaa 1: E Mate Kore te Meta

Apii eaa ta te Pipiria e karanga ra no te meta o te tangata.

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Apiianga Pikikaa 2: Mamae te Aronga Rave Kino i Ate

Ka akautunga ainei tetai Atua aroa i te tangata ma te mamae mutu kore?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Apiianga Pikikaa 3: Aere te Aronga Meitaki Pouroa ki te Rangi

Ka noo ainei te maataanga o te aronga meitaki i te rangi me i te enua nei?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Apiianga Pikikaa 4: E Toru Tai te Atua

Te tuatua Toru Tai me kore te akataka anga e toru tangata i roto i te okotai Atua kare e kitea i roto i te Pipiria. No teaa ra?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Apiianga Pikikaa 5: Ko Maria te Metua Vaine o te Atua

Apii i te akamataanga o te akamorianga ia Maria, e ta te Pipiria e akakite tika ra no Maria.

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Apiianga Pikikaa 6: Ariki te Atua kia Taangaangaia te Au Tiki e te Au Tutu i Roto i te Akamorianga

Apii eaa ra te apotetoro ko Ioane i akamatakite ei i te au Kerititiano mei te akamori itoro.

AU TAVIRI KIA MATAORA TE PAMIRI

Me Inangaroia te Tauturu no Tetai Tokorua Maki

Tatau e toru manako te ka akamatutu i te oraanga akaipoipo me inangaroia te tauturu no tetai tokorua maki.

APII I TAAU TAMARIKI

Kare a Ieremia i Akamutu Ana

E inangaro ana koe i te tuku i te au e te akamutu? Ka tauturu te akaraanga o Ieremia!