Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Taviri kia Mataora te Pamiri

Akaaere Anga i te Moni

Akaaere Anga i te Moni

Kua karanga te tane e: “Toku manako e akapou ana taku vaine ko Laura, * i te moni ki runga i te au mea puapinga kore ua—te au mea kare au e manako ana e ka anoano maua. Kare e rauka ana iaia te akaputu i te moni! Ka riro teia ei manamanata me e akapouanga moni tetai kare i manakoia ana. E tuatua ua ana rai au e me e moni ta taku vaine, kare e roa kua pou iaia i te kai.”

Kua karanga te vaine e: “Penei kare au e meitaki roa ana i te akaputu i te moni, tera ra kare taku tane e kite ana e mei teaa te maata i te moni o te au apinga—te oko i te kai e te au apinga ngutuare—ko au te noo ana ki te kainga i te maataanga o te taime. Ko au te kite nei eaa ta maua ka anoano, e ka oko rai au i te reira noatu ka tupu te ‘karo’ no runga i te moni.”

KO TE moni tetai tumu manako ngata roa atu no tetai tokorua kia uriuri au ua. No reira rai te reira i riro ei ko te tumu maata roa atu o te manamanata i roto i te akaipoipo.

Te au tokorua kare e mako ana no runga i te moni penei ka rokoia e te taomianga, te manamanata, e ka takino katoa i to ratou pirianga kia Iehova. (1 Timoteo 6:9, 10) Te au metua kare e uriuri ana no runga i ta ratou moni, penei ka anoanoia kia akamaata atu i te taime angaanga moni, akangere atura i te tamariki e tetai e tetai, i te turuturuanga pae manako ngakau e te pae vaerua. Te apii katoa ra ratou i ta ratou tamariki i te tu mako kore i te akatere i te moni.

“E akapuanga tei te moni,” e akakite ra te Pipiria. (Koheleta 7:12) Inara, ka paruru te moni i toou akaipoipo e te ngutuare tangata, mei te mea e kite koe ka akapeea me akatere i te reira e ka akapeea me tuatua ki toou tokorua no runga i te reira. * I to te tauetono atu, ka riro te uriuri no runga i te moni ei akamatutu i te tatua i rotopu i nga tokorua akaipoipo.

Eaa i riro ei te moni i ei tumu no te au manamanata i roto i te akaipoipo? E eaa te au takainga ka tauturu ia koe kia akariro i te tumu manako o te moni ei ravenga no te akatikatika i te manamanata, eiaa ei akatupu i te tauetono?

Eaa te Au Akaaoanga?

Maataanga i te taime, kare tikai te au manamanata o te moni e no runga i te moni, no te tu irinaki ra me kore no te mataku. Ei akatauanga, ko te tane tei manono i tana vaine kia akakite e eia ana moni i pou, te karanga ra aia e kare aia e irinaki ana e ka rauka i tana vaine i te akatere i te moni a te ngutuare tangata. Te vaine tei akaapa e kare e rava ana te moni a tana tane e akaputu ra, penei te akakite ra aia i tona mataku e ka riro tetai akakoroanga a te tuatau ka aereia, ei akatupu i te kino ki te ngutuare tangata i te pae o te moni.

Tetai akaaoanga ke katoa e kite ana te au tokorua—koia oki, te tuke i to ratou utuutu angaia mai. “Taku vaine, utuutuia aia i roto i te ngutuare tangata e akatere meitakiia ana te moni,” i karanga ai a Matthew, e varu mataiti te roa i tona akaipoipo. “Kare aia e mataku ana mei iaku rai. E tangata kona kava toku papa e te kai avaava e kua roa te tuatau kare e angaanga moni ana. E ngere ua ana matou i te au mea tei anoanoia, e kua riro teia ei akatupu i toku mataku me o ki roto i te kaiou. Tetai au taime, e riro ana teia tu mataku ei akatupu i toku irinaki kore i roto i taku vaine no runga i te au mea o te moni.” Noatu eaa te tumu o te manamanata, eaa taau ka rave kia riro taau moni ei tauturu i toou akaipoipo, eiaa ei tumu no te karo?

Eaa tei puapinga roa atu kia koe—te moni me ko toou akaipoipo?

Au Taviri e A e Puapinga Ai

Kare te Pipiria i te puka apii no te akaaere i te moni. Tera ra, e akoanga meitaki to roto i reira te ka tauturu i tetai tokorua kia kopae i te au manamanata o te moni. Kore ei e akamanako i ta te reira akoanga e oti tamata i te au tamanakoanga i raro akenei?

1. Apii te tuatua au ua no runga i te moni.

“Te aronga i akarongo i te ako ra, te reira te pakari.” (Maseli 13:10) Tei runga ua i te tu i utuutuia ai koe, penei ka ngata ia koe i te uriuri ki etai ke, i toou tokorua tikai, no runga i te au mea o te moni. Noatu ra, e tu pakari kia kite koe i te uriuri i teia tumu manako puapinga. Ei akaraanga, kore koe e akataka ki to tokorua e, peea i toou manako te tu o toou nga metua i te akatuke anga i toou tu no runga i te moni? Pera katoa, tauta kia marama koe e peea te tu i utuutuia mai ei toou tokorua i te akakeu anga i tona tu ki te moni.

Eiaa koe e tiaki e kia tupu roa te manamanata ka tuatua ai no runga i te moni. Kua ui tetai tata Pipiria e: “E aaere ainei e toko rua i te aerenga okotai, kia kore raua e tau?” (Amosa 3:3) Eaa ra te aiteanga o teia kaveinga? Me akataka koe i tetai taime kia tuatua no runga i te au mea o te moni, kare i reira e maata te manamanata.

TAMATA I TEIA: E iki i tetai taime kia uriuri putuputu no runga i te turanga moni o te ngutuare tangata. Penei e rave i te reira i te ra mua o te au marama me kore i tetai ra tei akatakaia i te au epetoma. E akapoto ua i te uriurianga, penei mei te 15 miniti me kore ra i raro ake. E iki i tetai taime te akangaroi ua ra korua. E akatikatika eiaa kia tuatua no runga i te moni i tetai ua atu taime, mei te taime kaikai me kore me te akangaroi ua ra e te tamariki.

2. Akatikatika e peea me akatere i te moni.

“I te aroa taeake ra; i te akangateitei anga tetai ki tetai.” (Roma 12:10) Me ko koe ua te angaanga moni ra, e akangateitei i to tokorua na te akamanako anga e kare naau ua te moni mari ra na te ngutuare tangata.—1 Timoteo 5:8.

Me te angaanga moni ra korua roa ai, e akangateitei korua i tetai e tetai na te akakite anga e eia aau moni e rauka maira, e tetai ua atu akapouanga moni maata. Me ka uuna koe i nga mea e rua mei toou tokorua, ka takino koe i to korua irinakianga e ka akatupu i te kino ki to korua pirianga. Kare e inangaroia kia uriuri ki toou tokorua i mua ake ka akapou ei i tetai moni meangiti ua. Me uriuri ra koe i te mea oko maata atu, te akaari ra koe e e mea puapinga te manako o toou tokorua kia koe.

TAMATA I TEIA: Akatikatika no runga i te maata ta korua ka akapou ma te kore e uriuri ki tetai e tetai, noatu e $20, $200, e te vai atura. E uriuri ua rai ki toou tokorua me e maata atu taau e inangaro ra i te akapou.

3. Tata i taau au parani.

“Me parani koe e me angaanga pakari, ka maata ia taau.” (Maseli 21:5, Contemporary English Version) Tetai mataara me parani no te tuatau ki mua e te kopae i te kaimoumou i toou maroiroi koia oki, e tata i tetai papaanga no te akatere i te moni a te ngutuare tangata. Kua akakite a Nina, e rima mataiti te roa i tona akaipoipo, e: “Me kite koe i taau moni e te akapouanga moni i runga i te pepa, ka poitirere koe. E ngata tikai i te kopae i te tika no te mea te taka ua ra te reira.”

Akangoie ua i te tu e akatere ana koe i taau moni. Kua karanga a Darren, e 26 mataiti te roa i tona akaipoipo, e: “Te akamataanga, e taangaanga ana maua i te tikiro i te akaaere anga i ta maua moni. Tuku maua i te moni ka akapou i te epetoma ki roto i te au tikiro tukeke. Ei akaraanga, e tikiro ta maua no te kai, te tamataora, e te pakoti i to matou rauru. Me pou te moni i roto i tetai tikiro, ka rave mai matou mei tetai tikiro, e akapapu ana ra matou e kia pau vivikiia te moni o roto i taua tikiro.” Me e tutaki ana taau kaiou ki te moni tikai me kore na runga i te internet e te kati credit, mea puapinga kia akanoo i tetai parani e kia rekoti i taau akapouanga moni.

TAMATA I TEIA: Tata i taau au akapouanga moni tinamou. Akatikatika eaa te maata o taau moni angaanga ka akaputu. E oti, tata i te au akapouanga moni tukeke, mei te kai, te uira, e te tereponi. Aru mai, rekoti te au moni pouroa taau ka akapou no te au marama ka aereia. Me ka anoanoia, akatanotano i te tu o toou oraanga kia kore e putunga te kaiou.

4. Akatikatika e naai e rave.

“Meitaki atu e rua tangata i te okotai, no te mea e maata atu ta raua ka oti me angaanga kapiti.” (Koheleta 4:9, 10, New Century Version) Tetai au ngutuare tangata, na te tane e akono ana i te moni. Ko etai atu, na te vaine e akono ana i teia apainga ma te tau ua. (Maseli 31:10-28) E maata ra te au tokorua, e iki ana kia rave kapiti i te reira. “Na taku vaine e akono ana i te au pira e te au akapouanga moni rikiriki mai,” i na Mario ei, e 21 mataiti te roa i tona akaipoipo. “Naku e akono ana i te tero, te au akanoonooanga no te moni, e te moni tarau are. E akapapu ana maua kia kite tetai e tetai, e e angaanga kapiti ana maua.” Uatu eaa ta korua ravenga, ko te apinga puapinga roa atu kia angaanga kapiti.

TAMATA I TEIA: I te akamanako anga i to korua au tu meitaki e te paruparu, uriuri e naai e akono i teea apainga. E rua marama i muri mai uriuri akaou i te reira. Kia papa ua i te akatanotano. Ei tauturu ia koe kia mareka ua i ta toou tokorua e rave ra i te tutaki i te pira, me kore i te okooko, penei ka inangaro korua i te taui i ta korua au apainga i tetai taime.

Ta te Uriurianga i te Moni ka Akaari Mai

Eiaa kia riro ta korua uriurianga i te moni ei akaiti mai i to korua inangaro. Ko Leah, e rima mataiti te roa i tona akaipoipo, kua kite tikai aia e e tika teia. Karanga aia e: “Kua kite maua ko taku tane e ka akapeea me uriuri no runga i te moni ma te tika e te taka meitaki. Tei tupu mai, teianei te angaanga kapiti nei maua, e kua oonu roa atu to maua inangaro.”

Me uriuri te au tokorua e peea ratou me akapou i ta ratou moni, te akakite ra ratou i to ratou au manakonakoanga e te au irinakianga, e te akaari ra i te tu tiratiratu ki to raua akaipoipo. Me uriuri kapiti raua i mua ake ka oko ei i tetai apinga moni maata, te akangateitei ra raua i te irinakianga e te manako ngakau no tetai e tetai. Me tuku raua i te tikaanga no tetai e tetai kia akapou i tetai tuanga moni ma te kore e uriuri no runga i te reira, te akaari ra raua i to raua irinaki i roto i tetai e tetai. E au mea puapinga maata te reira no tetai pirianga inangaro mou tikai. Kare e ekoko e e puapinga maata atu to taua pirianga ra i te moni, eaa i reira ka karo ei no runga i te moni?

^ para. 3 Kua tauiia te au ingoa.

^ para. 7 Te na ko ra te Pipiria e “ko te tane oki te upoko o tana vaine,” no reira, tei iaia te apainga maata no te tu ka taangaangaia ai te moni a te ngutuare tangata e te apainga kia akono i tana vaine na roto i te tu takinga meitaki, e te tu akaatinga.—Ephesia 5:23, 25.

UI KIA KOE UAORAI . . .

  • Eaa te taime openga i pukapuka au ua ana maua ko toku tokorua no runga i te moni?

  • Eaa taku ka tuatua e ka rave ei akaari i toku mareka no te tauturu a toku tokorua i te ngutuare tangata i te pae moni?