Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Peea e Riro ei ei Mitinari Uua

Peea e Riro ei ei Mitinari Uua

 Te 126 Karatuatianga Gileada

Peea e Riro ei ei Mitinari Uua

KUA akaputuputu mai tetai urupu mataora ki te Ngai Apii Anga Punanga Tiaki i Patterson, New York, no tetai akakoroanga takake rava. Maanakai, Mati ra 14, 2009, te ra karatuatianga no te pupu 126 o te Apii Pipiria Punanga Tiaki o Gileada. Ka tukuia te au karatuati ki e 22 enua kia tutu aere i te tuatua meitaki o te Patireia o te Atua.—Mataio 24:14.

Koi oti ua akera tetai apiianga oonu o te Pipiria i te aronga apiipii no e rima marama, tei akatakaia ei tauturu ia ratou kia riro mai ei au mitinari uua. Kua riro te ra karatuatianga ei tikaanga openga no te pupu kia akarongo ki te akoanga pakari no te akatupu anga i te reira.

Akamata te Apii Gileada i te tereni i te au mitinari i te mataiti 1943, i akamaara ai a Anthony Morris, e mema no te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova, te tiamana o te porokarama. Mei reira mai, e tuanga maata tikai ta te au karatuati i roto i te angaanga tutu aere i te ao katoa nei.

Noatu kua akavaavaa te au tata tuatua e te au Pharisea i te au apotetoro a Iesu ei aronga “kamakura e te noa ua nei,” i akakite ei te vaa tuatua, kua kite ra taua aronga patoi ra e kua apiiia ana te au apotetoro e Iesu no reira to ratou tu mataku kore. (Angaanga 4:13, King James Version) Ka tauturu te terenianga tei rauka i te aronga apiipii kia mataku kore.

“Eiaa e Iriiri Mata Tangata” te tumu tuatua maata a Robert Ciranko, e tauturu no te Kumiti Tataanga o te Pupu Akaaere. Kua akakite aia e ka aravei te aronga apiipii i te tangata no te au peu e te au akonoanga tupuna tukeke. Inara, kare e ngata i te tutu atu kia ratou me aru te aronga apiipii i to Iehova tu. Kia tau ki te urianga tikai o te au tuatua tataki tai o Angaanga 10:34, “Kare te Atua e iriiri mata tangata,” koia oki, kare aia e ariki i tetai mata e ka kopae i tetai. “Kare te Atua e akono i te tu o te tangata.” (Angaanga 10:35) “Na te aru anga i to te Atua tu e te akamanako anga e ka ariki mai te Atua i te tangata ravarai i roto i taau tukuanga angaanga, papu e ka riro koe ei mitinari uua nona,” i akakite ei te Taeake ko Ciranko.

“Tei ia Koe te Au Mea Tei Anoanoia”

“E manako ana tetai aronga e e manu viivii te kamera,” i akamata ai a Samuel Herd, e mema no te Pupu Akaaere, “inara kua tau meitaki te reira ki te oraanga o te metepara.” Tei te au mitinari ou katoa rai te au mea tei anoanoia e uua ai i roto i ta ratou ngai i tukuia. E rima apinga ka tauturu ia ratou.

1. E anoano atu ia Iehova. (Mataio 22:37, 38) Kua akaari ke ana te aronga apiipii i to ratou akakoroanga ngaueue kore kia tavini ia Iehova.

2. Kite o te Tuatua a te Atua i akaputuia. E akaputu ana te kamera i te kai ki roto i te matu o te puku i runga i tona tua. Kare ra aia e akamutu ana i te kaikai e kare e irinaki ua ana ki te kai i akaputuia. Eiaa rai te au mitinari e irinaki ua ki te apiianga i mou mai i te Apii Gileada, kia akamatutu ua atu ra ia ratou na roto i te Pipiria.

3. Aroa i te tangata. (Mataio 22:39) E ngakau aroa to te aronga apiipii no te tangata.

4. Tu puareinga ua. (Salamo 110:3) Me pou te maroiroi o te mitinari, na Iehova e akamaata i tona maroiroi.—Isaia 40:29.

5. Maroiroi mapu. Mei te kamera rai e amo ana i tona akaoro na te metepara, ka anoanoia rai te mitinari kia “amo” i tetai oa Kerititiano e kite ra i te tu ngata. Ka anoanoia te maroiroi  maata, ka rauka ra no te mea, e maroiroi mapu to te au mitinari i te rave i te reira.

Au Tuanga Ke Atu o te Porokaramu

Ko te sekadi tetai o te au mea memeitaki ta Iakoba i tuku ei apinga aroa ki tetai tutara Aiphiti, i akakite ei a Michael Burnett, tetai puapii i Gileada. (Genese 43:11) E maata te meitaki o te sekadi i roto i tetai manga kaui meangiti ua. E maata ua atu te sekadi ta te aronga apiipii i ngaungau i te tuatau o ta ratou apii. Tetai o te au apiianga ka tau ratou kia tamou koia oki te puapinga o te tu merengo ua i ta Iehova au mea i oronga mai e kia mareka ua i to ratou au turanga ou.

Kua akamarama a Mark Noumair, e puapii katoa no Gileada e, kua ki te Tuatua a te Atua i te pakari puapinga maata. (Iobu 28:18) Ka inangaroia tatou kia eeu i te reira e kia taangaanga i te au mea i roto. Me kare te angaanga mitinari e tau i ta te aronga apiipii e tapapa ra, e akamanako ratou i te apotetoro ko Paulo. Kua tuku te au pipi a Iesu iaia kia noo e iva mataiti i tona enua anau. Kare aia i manako ana e ei “ariki ikiia,” tikaanga ka tavini aia i tetai ngai ke, kua angaanga pakari ra a Paulo noatu teiea aia. (Angaanga 9:15, 28-30) Penei ka riro te ariki anga i ta Iehova au ikianga ei akaaoanga. Ko Ionatana tetai tei akapera. I te mea kua kite aia e ko Davida tei ikiia e Iehova ei ariki, kua mareka ua a Ionatana i te turuturu iaia.

Te tuanga, “Tuatua te Au Tavini o te Atua ma te Mataku Kore,” kua akakite te aronga apiipii i te au mea tei tupu kia ratou i roto i te angaanga tutu aere i te tuatau o ta ratou apii. E maata tei akamata i tetai au apii Pipiria. Te akoanga tei aru mai, “Akateateamamaoia e te Akaaerenga o Iehova,” e au uiuianga ki e toru mitinari kua roa i te tavini anga. Kua akamarama mai ratou e akapeea te akaaerenga o te Atua i te akateateamamao anga ia ratou.

“Kia Riro ei Mitinari Mataora”

E oti kua oronga a Gerrit Lösch, tetai mema ke mai o te Pupu Akaaere, i te tuanga maata o te porokaramu, “Kia Riro ei Mitinari Mataora.” Maata te au angaanga e manakoia ana e e “reka,” kare te reira e apai mai ana i te mataora tika tikai, i akakite ei aia. (Maseli 14:13; Koheleta 2:10, 11) E rauka mai ana te mataora mou tikai mei te rave anga i to te Atua anoano, noatu kare e ngoie ua ana. Angaanga maata tikai te apii Gileada, kua akatupu ra te reira i te merengo maata.

E maata te au apinga e akamataora ana i te au Kerititiano mou. Te akamori nei ratou i te Atua mataora. (Salamo 33:12; 1 Timoteo 1:11, NW) Te noo nei ratou i roto i tetai parataito pae vaerua, e te taputou maira te Pipiria e kare e roa atu ka riro te enua ei parataito tikai. Kua kitea e ratou te akakoroanga tikai o te oraanga—kia tavini ia Iehova e kia akapaapaa iaia. Ei runga ravao, e mea inangaroia ratou e Iehova raua ko Iesu.

“Ka riro koe ei mitinari mataora,” i kapiti mai ei te vaa tuatua, “me kite koe i te tu mareka ua.” Te inangaro i etai ke e kia inangaroia mai e ratou tetai tuanga maata no te mataora. No reira e akakore atu i te apa o etai ke eiaa e akamaata atu i te reira. E rave i te meitaki ki etai ke, tauturu i tei paruparu, akakite atu i te au mea meitaki tei tupu. (Salamo 41:1, 2; Angaanga 20:35) Ka  rauka te mataora me akapou i toou taime ki roto i te angaanga tutu aere.—Luka 11:28.

“Aere i mua ei mitinari mataora,” i taopenga ai te Taeake ko Lösch, “kia tau ua te taime no te tarekareka, kia akamou ra ki te akapaapaa i to tatou Atua mataora ko Iehova, e i te akamataora i etai ke atu.”

Muri ake i te akaaraveianga mei tetai au enua mai, kua oronga atu a Anthony Morris i te au tiporoma o te aronga apiipii. Muri ake, kua tatau mai tetai mata o te pupu 126 i tetai reta tei tataia ki te Pupu Akaaere. I roto i reira kua akakite mai te aronga apiipii i to ratou rekareka maata no tei tae mai ki te Apii Gileada.

Roto i tana akaopengaanga, kua akakite te tiamana e ko te “au pau anga” e taokotai ra i te kopapa, te akatutu maira i te au ravenga e te akanoonooanga e taangaanga ra “te tavini akono meitaki e te pakari” ei oronga i te kai e ei arataki i te iti tangata o Iehova. (Kolosa 2:18, 19; Mataio 24:45) Me taokotai pu tikai te au karatuati o Gileada ki te au mata akamanaia o te Atua, ka uua ratou i te rave akaope anga i ta ratou angaanga orometua.—2 Timoteo 4:5.

[Pia i te kapi 23]

TE AU TU O TE PUPU

Numero o te au enua tei komonoia: 6

Numero o te au enua tei tukuia: 22

Numero o te aronga apiipii: 56

Numero o te au tokorua akaipoipo: 28

Mataiti avereti: 32.8 Au mataiti avereti i roto i te tuatua mou: 17.9

Au mataiti avereti i roto i te angaanga orometua tamou: 13.5 *

TUKUANGA ANGAANGA A TE PUPU

Kua tukuia te au karatuati ki Aperika Apatonga, Kameruno, Kana, Kenia, Kota Rika, Kuatemara, Matakatika, Motamapiki, Nikarakua, Onotura, Panama, Parakuai, Penini, Peru, Porivia, Pukina Vato, Purukaria, Riperia, Romania, Tiera Reone, Toko, e Ukanata.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 33 Te ingoa a te Au Kite o Iehova no tetai tangata e rave putuputu ua ana i te angaanga tutu aere i te Patireia o te Atua.

[Tutu i te kapi 24]

Pupu Karatuati 126 o te Apii Pipiria Punanga Tiaki o Gileada

Kua tanumeroia te au pa mei mua ki muri, e kua papaia te au ingoa mei te kaui ki te katau i te pa tatakitai.

(1) Kirchhoff, K.; Nichols, C.; Guzmán, Y.; Coil, H.; Becker, O.; De Simone, A. (2) Manzanares, A.; Bouvier, E.; Peddle, J.; Mason, H.; Braz, J. (3) Lee, J.; Forte, A.; Boucher, T.; Marsh, A.; Leighton, S.; Glover, M. (4) Kambach, H.; Jones, T.; Ferreira, A.; Morales, J.; Chicas, S.; Davis, B.; Dormanen, E. (5) Dormanen, B.; Nichols, J.; Pacho, T.; Titmas, L.; Bouvier, E.; Kirchhoff, A. (6) Leighton, G.; Pacho, A.; Van Campen, B.; Manzanares, A.; Rivard, A.; Lee, Y.; Titmas, L. (7) Boucher, M.; Coil, K.; Marsh, C.; Guzmán, J.; Jones, W.; Kambach, J. (8) Glover, A.; Ferreira, G.; Mason, E.; Forte, D.; Davis, N.; Chicas, O.; Rivard, Y. (9) Braz, D.; Van Campen, D.; Morales, A.; De Simone, M.; Becker, M.; Peddle, D.