Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akairo Ainei te Ngere no to te Atua Mareka Kore?

Akairo Ainei te Ngere no to te Atua Mareka Kore?

 Akairo Ainei te Ngere no to te Atua Mareka Kore?

KUA akakite te Atua ki te ngati Iseraela i taito e: “Kia kore rava te aronga apinga kore i ou ra” koia oki e kaiou. Te tumu, no te mea i roto i te Ture tana i oronga kia ratou, e au akauenga tetai no runga i te akono anga i te aronga putaua e te akakore katoa anga i te kaiou. (Deuteronomi 15:1-4, 7-10) No reira, tikaanga, kare e tangata putaua i rotopu i te ngati Iseraela, no te mea kua taputou a Iehova e ka akameitaki aia ia ratou. Tera ra, tei runga ua taua akameitakianga i to ratou akono anga i te Ture, tei kore i rauka i te ngati Iseraela i te rave.

Inara, kare te aiteanga o teia e e maata atu to te Atua mareka kore i te aronga e iti ua ta ratou i te pae kopapa, i to te aronga e maata ta ratou. E manganui ua atu te au tavini akarongo mou o te Atua e putaua i te pae kopapa. E tangata putaua te peroveta ko Amosa, e tiaki mamoe ana aia e te akaputuputu tukamino. (Amosa 1:1; 7:14) I te tuatau o te peroveta ko Elia, te tupu anga te onge i Iseraela kua anoanoia a Elia kia irinaki ki runga i te tu takinga meitaki o tetai vaine takaua, na roto i te tu temeio kare tana manga varaoa e te inu i pou ana i te tuatau o te onge. Kare a Elia e te vaine takaua i te nga tangata apinga nui; kua oronga ua mai ra a Iehova i tei tau ki to raua anoano.—1 Ariki 17:8-16.

Penei ka riro te au mea manako koreia ei akatupu viviki ua i te turanga putaua ki te tangata. E penei ka riro te au tupuanga poitirere e te maki ei arai i tetai tangata no tetai tuatau poto ua me kore no tetai tuatau roa kia kore aia e angaanga. E ka riro te mate i te akangere i te tamariki ki te metua e te au vaine kia takaua. Kare taua au turanga taitaia ra i te akairo no to te Atua tu mareka kore. E akaraanga pumaana tikai te papaanga no runga ia Naomi raua ko Ruta no to Iehova aroa takinga meitaki no te aronga tei putaua. Noatu e kua akarukeia mai a Naomi raua ko Ruta i roto i te turanga veve i te mate anga ta raua nga tane, kua akameitaki te Atua ko Iehova ia raua e kua oronga i te tauturu ei akono i to raua anoano i te pae kopapa.—Ruta 1:1-6; 2:2-12; 4:13-17.

Te taka ua ra e, kare te turanga ngere i te akairo no to te Atua mareka kore. Ka rauka i te aronga tei vai akarongo mou ki te Atua ko Iehova i te irinaki papu i te au tuatua a te Ariki ko Davida e: “I vai ou ana au, e teianei kua ruaine; kare ra au i kite i te tangata tuatua-tika i te akaruke angaia, e tona uanga i te pati aere anga i te kai.”—Salamo 37:25.

[Tutu i te kapi 8]

Noatu te turanga putaua e te veve, kua akameitakiia e kua akono meitakiia a Naomi raua ko Ruta e te Atua