Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 Apii i Taau Tamariki

Kua Akaruke a Ioasa ia Iehova no te Pirianga Kino

Kua Akaruke a Ioasa ia Iehova no te Pirianga Kino

E TUATAU kino tikai te reira i roto ia Ierusalema, e oire te tu ra te iero o te Atua. Koi tamate uaia atura te Ariki ko Ahazia. E ngata tikai i te akamanako anga eaa ta te metua vaine o Ahazia, ko Atalia i rave. Kua tuku aia i ta Ahazia tamariki tamaroa—tana uaorai au mokopuna—kia taiaia! Kua kite koe no teaa ra?— * Kia riro mai aia ei tutara kare ko tetai ua atu ia ratou.

Inara, e tai a Atalia mokopuna tamaroa tei akaoraia mai ko te pepe ko Ioasa, kare tona mama ruau i kite i te reira. Ka inangaro ainei koe i te kite e akapeea aia i te akaoraia anga mai?— E ko Iehoseba te ingoa o te aniti o te pepe, tei uuna ia Ioasa i roto i te iero o te Atua. Kua rauka iaia i te rave i teia, no te mea e Taunga Maata tana tane ko Iehoiada tona ingoa. Kua akapapu raua roa ai e kia ora ua rai a Ioasa.

E ono mataiti te uunaia anga a Ioasa i roto i te iero. I apiiia ai aia no runga i te Atua ko Iehova e no runga i tana au ture. I te openga ra, te tae anga a Ioasa ki te itu mataiti, i akamana ei a Iehoiada ia Ioasa ei ariki. Ka inangaro ainei koe i te akarongo e akapeea a Iehoiada i te rave anga i teia, e eaa tei tupu ki te mama ruau o Ioasa, te ariki vaine kino ko Atalia?—

Kua kapiki a Iehoiada i te au rangatira vaeau a te ui ariki o Ierusalema o taua tuatau kia taokotai muna mai. Kua akakite aia kia ratou akapeea raua ko tana vaine te akaora anga i te pepe tamaroa a te Ariki Ahazia. I reira kua akaari a Iehoiada ia Ioasa ki taua au rangatira vaeau, tei kite mai e koia te tutara tika tikai. E kua raveia tetai parani anga.

Kua apai mai a Iehoiada ia Ioasa ki vao e kua akataoonga ariki iaia. I taua taime rai, “kua pokarakara [te tangata i to ratou] rima, e kua tuatua akera, Kia ora te ariki.” Kua koropini te au rangatira vaeau ia Ioasa i te paruru iaia. I na, te akarongo mai anga a Atalia i teia rekarekaanga kua oro mai aia ki vao e kua patoi atu. Inara i ta Iehoiada akaue anga, kua tamate atura te au rangatira vaeau ia Atalia.—2 Ariki 11:1-16.

I toou manako e kua akarongo ua atu ainei a Ioasa kia Iehoiada e kua rave i te mea tika?— Kua rave aia i te reira ia Iehoiada e ora ra rai. Kua akapapu a  Ioasa e kia oronga te tangata i te moni ei akaou i te iero o te Atua, kare tona metua tane, ko Ahazia, e tona papa ruau ko Iehorama i akono ana i te reira. Ka akara ana e eaa tei tupu mai te mate anga te Taunga Maata ko Iehoiada.—2 Ariki 12:1-16.

Kua akaoraia mai a Ioasa

Te vaitata ra a Ioasa ki te 40 mataiti. Kare aia i kapiti ana ki te aronga te tavini ra ia Iehova, kua riro mai a Ioasa ei oa ki te aronga te akamori ra i te au atua pikikaa. E taunga a Zekaria te tamaiti a Iehoiada no Iehova i taua taime ra. Eaa toou manako ta Zekaria i rave i te kite anga aia i te au mea kino ta Ioasa e rave ra i teianei?—

Kua akakite a Zekaria kia Ioasa e: “No te mea kua akaruke kotou ia Iehova, kua akaruke katoa mai oki aia ia kotou.” Kua riri tikai a Ioasa no taua tuatua ra i akaue ei aia kia tamateia a Zekaria ki te toka. E akamanako ana—kua akaoraia mai a Ioasa mei te tangata ta tangata, i teianei nana uaorai i akatika ia Zekaria kia tamateia!—2 Paraleipomeno 24:1-3, 15-22.

Te kite ra ainei koe i te au apiianga no tatou tei apiiia mai mei teia papaanga?— Kare rava tatou e inangaro kia riro mai mei ia Atalia rai, e tu makitakita e te kino tikai. Kareka ra, e aroa atu tatou i to tatou au taeake akamori e to tatou au enemi katoa, mei ta Iesu i apii mai kia rave tatou. (Mataio 5:44; Ioane 13:34, 35) E kia maara ra, me akamata tatou i te rave i te mea meitaki, mei ia Ioasa rai, ka anoanoia tatou kia riro ua rai ei au oa ki te aronga te inangaro ra ia Iehova e tei akamaroiroi mai ia tatou kia tavini iaia.

^ para. 3 Me te tatau kapiti ra koe e tetai tamaiti, te oronga maira te raini poto ua i tetai akamaaraanga kia tapu poto ua e kia akamaroiroi i te tamaiti kia akakite mai i tona uaorai manako tikai.