Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

No Runga i “te Openga”

No Runga i “te Openga”

 Ta Tatou i Apii Mai mei ia Iesu

No Runga i “te Openga”

Eaa te ka ope?

Kua ui te pipi a Iesu kiaia e: “E akakite mai koe ia matou i te tupu anga o taua au mea nei, e te akairo o toou aerenga mai, e te openga o [“te akatereanga o te au mea nei,” NW]?” (Mataio 24:3) I te pauanga i taua uianga ra, kare a Iesu e tuatua ra e ka takoreia te enua. I mua atu ana, kua tuatua ana aia no runga i “te akatereanga o te au mea nei,” e kua taangaanga aia i te tuatua te taiku ra ki te akatereanga poritiki, te okooko anga e te akonoanga te akatereia ra e Satani. (Mataio 13:22, 40, 49) Ko tera te akatereanga tana e akamanako ra i te tuatua anga e: “Ko te openga iora ïa i reira ra.”—Mataio 24:14.

Akapeea a Iesu i te akataka anga i te openga?

E nuti meitaki tikai te openga o teia akatereanga tika kore. Kua tuatua a Iesu e: “E tutu aereia te evangelia o te basileia nei, e kako rava ake te ao katoa nei; ei kite no te pa enua ravarai; ko te openga iora ïa i reira ra.” Kua akataka mai a Iesu i te openga o teia akatereanga o te au mea nei na roto i teia tu: “E mate maata tei te reira tuatau, kare ïa mei muatangana mai i teianei ao, e tae rava akenei i teianei rā, e kare oki a muri atu. Naringa oki kare taua au rā i tapotoia, kare rava tetai tangata e ora.”—Mataio 24:14, 21, 22.

Koai ma te ka takoreia?

Ko te aronga anake ua kare e inangaro e i te tavini ia Iehova e Iesu te ka takoreia. Kare taua aronga ra i akarongo ana ki te Atua. Kua tuatua a Iesu e: “E mei te tuatau ia Noa ra, koia katoa te aerenga mai o te Tamaiti a te tangata nei. Mei tei te tuatau i muao i te diluvi ra, . . . kare rava i kite, e rokoia iora ratou e te diluvi, e ope takiri akera ratou i te mate.” (Mataio 24:36-39)  Kua tuatua a Iesu e e manganui tei runga i te mataara tae atu ei ki te mate. Inara, kua oronga mai aia i te akapapu anga e e ‘piri oki te ara, e tae atu ei ki te ora.’—Mataio 7:13, 14.

Aea teia akatereanga o te au mea nei e ope ei?

Te uiia anga kiaia no te akairo o tona parutia “e te openga o [“te akatereanga o te au mea nei,” NW],” kua pau atu a Iesu e: “E tu mai tetai enua e tamaki mai ki tetai enua, e tetai basileia e tamaki mai ki tetai basileia: e onge oki, e te maki-mate, e ngaruerue te enua i tera ngai, i tera ngai. . . . E no te mea e maata te kino i te tupu anga, ka riro te rai o te tangata i te mea ngiti te anoano.” (Mataio 24:3-12) No reira, no te au nuti maromaroa o teia tuatau, e tuatua akamaroiroi anga tetai—kare e roa atu ana ka apai mai te kavamani Patireia o te Atua i te au ki te au tangata akarongo ravarai. Kua tuatua a Iesu e: “Kia akara kotou i taua au mea nei i te tupu anga, kua vaitata ïa te basileia o te Atua, kia kite oki kotou.”—Luka 21:31.

Eaa taau ka rave?

Kua tuatua a Iesu e kua ‘oronga mai [te Atua] i tana Tamaiti anau tai, kia kore e mate te akarongo iaia, kia rauka ra te ora mutu kore.’ (Ioane 3:16) Kia akono i te akarongo i roto i te Atua e tana Tamaiti, ka anoanoia koe kia kite meitaki ia raua. No reira, kua tuatua a Iesu e: “Teia oki te ora mutu kore, kia kite ratou ia koe i te Atua mou ra, e ia Iesu i te Mesia, i taau i tono maira.”—Ioane 17:3.

Kia matakite e auraka te au tu apiapi e te au manamanata e arai ia koe i te apiianga e akapeea te akaari anga i toou aroa no te Atua. Kua tuatua a Iesu e: “E matakite ra ia kotou, ko te opue aea to kotou ngakau i te maata o te . . . pekapeka o teianei ao, ka rokoia mai ei kotou e taua rā ra, kare i manakoia atu. E rokoia mai oki . . . i te reira, mei te ereere ra.” Me akarongo koe ki ta Iesu akamatakiteanga, ka ‘tau ia koe te ora i teianei au mea katoa e vaitata mai nei.’—Luka 21:34-36.

No tetai atu akakiteanga maata, e akara i te pene 9, “Te Noo Ainei Tatou i te ‘Tuatau Openga’?,” o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? *

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 14 Neneiia e te Au Kite o Iehova.