Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akakoreanga Kai—Akavaitata ra Ainei ia Koe ki te Atua?

Akakoreanga Kai—Akavaitata ra Ainei ia Koe ki te Atua?

 Akakoreanga Kai—Akavaitata ra Ainei ia Koe ki te Atua?

‘Te akakoreanga kai te tauturu ra te reira kia akamanako koe i te au mea pae vaerua e te akamaara anga kia koe e kare te au apinga pae materia i te mea puapinga maata i roto i te oraanga.’—VAINE KATORIKA.

‘E tauturu ana te akakoreanga kai kia rauka tetai pirianga pae vaerua ki te Atua.’—TANGATA RAPI NGATI IUDA.

‘I roto i taku akonoanga, te umuumuia ra te akakoreanga kai, e irinakianga pakari i te akaari i taku akamorianga e te akameitakianga i te Atua. E akakore ana au i te kai no toku inangaro i te Atua.’—VAINE ARU I TE AKONOANGA BAHAʼI.

E MEA matauia te akakoreanga kai i roto i te au akonoanga o teianei ao, kapiti mai te Akonoanga Buda, ngati Iuda, Iaina, Initu, e te Itirama. E manganui te au tangata te irinaki ra e na te akakore anga i te kai no tetai tuatau te akavaitata ra i tetai ki te Atua.

Eaa ra toou manako? Ka akakore ainei koe i te kai? Eaa ta te Tuatua a te Atua, te Pipiria, e akakite maira no runga i teia manako?

Au Akakoreanga Kai i te Tuatau Pipiria

I te au tuatau Pipiria, e akakore ana te au tangata i te kai no tetai au tumu tukeke te arikiia ra e te Atua. E akakore ana tetai pae i te kai i te akaari i te mii maata me kore te tataraara anga i te au ara (1 Samuela 7:4-6), te pati anga i ta te Atua akameitakianga me kore te kimi anga i tana aratakianga (Te Au Akava 20:26-28; Luka 2:36, 37), me kore kia akapakari mai i to tetai manako, iaia e akamanako oonu ra.—Mataio 4:1, 2.

Inara, te taiku katoa ra te Pipiria i te akakoreanga kai kare te Atua e ariki ana. Kua akakore te Ariki ko Saula i te kai i mua ake ka aravei ei aia i tetai vaine purepure. (Levitiku 20:6; 1 Samuela 28:20) Kua akanoo katoa tetai aronga kino i tetai au taime i te akakoreanga kai, mei ia Iezebela rai, pera katoa tetai aronga neneva tei parani i te tamate i te apotetoro ko Paulo. (1 Ariki 21:7-12; Angaanga 23:12-14) Kua kite meitakiia te au Pharisea no ta ratou akakore putuputu anga i te kai. (Mareko 2:18) Inara, kua akakino a Iesu ia ratou, e kare i rauka ia ratou i te akamareka i te Atua. (Mataio 6:16; Luka 18:12) Pera katoa, kua kopae a Iehova i te akakoreanga kai a tetai aronga Iseraela no to ratou tu kino e te au manako tarevake.—Ieremia 14:12.

 Te akaari maira teia au akaraanga e kare e ko te angaanga akakoreanga kai uaorai te akamareka ra i te Atua. Inara, e manganui te au tavini ngakau tae o te Atua tei akakore i te kai, e kua arikiia mai e te Atua. Ka rave ainei te au Kerititiano i te akakoreanga kai?

Ka Umuumuia Ainei te Au Kerititiano kia Akakore i te Kai?

Kua akaue te Ture a Mose i te ngati Iuda ‘kia taakaaka i to ratou au vaerua,’ koia oki, kia akakore i te kai, okotai taime i te mataiti i te Ra Tapokiangaara. (Levitiku 16:29-31; Salamo 35:13) Ko te akakoreanga kai ua teia ta Iehova i akaue i tona iti tangata kia rave. * Ko te au ngati Iuda i raro ake i te Ture a Mose kua aru ratou i taua akauenga ra. Inara kare te au Kerititiano e umuumuia kia aru i te Ture a Mose.—Roma 10:4; Kolosa 2:14.

Noatu e kua akakore a Iesu i te kai tei umuumuia e te Ture, kare ra aia i kite matauia ana i te rave i teia angaanga. Kua akakite aia ki tana au pipi eaa ta ratou ka rave me iki ratou i te akakore i te kai, inara kare rava aia i akaue ana ia ratou kia akakore i te kai. (Mataio 6:16-18; 9:14) Eaa i reira a Iesu i karanga ai e ka akakore tana au pipi i te kai i muri ake i tona mate anga? (Mataio 9:15) Kare teia i te akauenga. Te akakite ua ra a Iesu e i te tuatau o tona mate ka mii tikai tana au pipi e kare e inangaro i te kaikai.

E rua papaanga Pipiria no te au Kerititiano mua tei akakore i te kai, te akaari maira e me e manako meitaki to tetai tangata i te iki i te akakore i te kai, ka ariki mai te Atua i teia. (Angaanga 13:2, 3; 14:23) * Kare i reira te au Kerititiano e umuumuia kia akakore i te kai. Inara, ko tetai tangata tei iki i te rave i te reira kia matakite aia i te au kino te ka tupu mai.

Kia Matakite i te Au Kino

E tai kino kia kopae i te akakoreanga kai, ko te manako akangateitei ia koe uaorai. Te akamatakite maira te Pipiria i te aru anga i “te tu akaaka akatutu ua.” (Kolosa 2:20-23, NW) Ta Iesu akatutuanga no runga i te Pharisea akaparau tei manako e e teitei atu aia i tetai ke no tana akakore putuputu anga i te kai, kare ekokoanga e te patoi ra te Atua i taua tu.—Luka 18:9-14.

E mea tarevake katoa i te akakitekite aere e te akakore ra koe i te kai, me kore e akakore koe i te kai no te mea na tetai tangata i akakite mai e e rave koe i te reira. Kia tau kia Mataio 6:16-18, kua ako mai a Iesu e ko te akakoreanga kai, tei rotopu ua ia koe e te Atua te reira, e kare koe e akakitekite aere ki tetai ke.

Auraka rava tetai e manako e ko te akakoreanga kai te akakore ra i te ara. Kia arikiia mai e te Atua, te kapiti maira te akakoreanga kai ki te aru anga i tana au ture. (Isaia 58:3-7) Ko te tataraara ngakau tae te ka  arataki atu ki te akakore anga i te au ara, kare ko te akakore uaorai anga i te kai. (Ioela 2:12, 13) Te akataka maira te Pipiria e ka akakoreia mai ta tatou ara no to Iehova aroa takinga meitaki tei akaariia mai na roto i te atinga o Karaiti. Ka rauka te ara i te akakoreia na roto i tetai ua atu angaanga, kapiti mai te akakoreanga kai.—Roma 3:24, 27, 28; Galatia 2:16; Ephesia 2:8, 9.

Te akatutu maira a Isaia 58:3 i tetai tarevake tei matauia. Kua akakite ra te iti tangata Iseraela e e kaiou ta Iehova kia ratou no ta ratou akakoreanga kai, mei te mea rai e ko te akakoreanga kai, te rave ra ratou ei meitaki no te Atua. Kua ui ratou e: “Eaa matou i akakore ei i te kai, e kare koe i akara mai? i akamamae ei i to matou vaerua, e kare koe i akono mai?” E manganui i teia tuatau te manako akapera ra rai no ta ratou akakoreanga kai, te tapapa ra ratou e ka rave te Atua i tetai apinga ei akameitaki ia ratou. Auraka rava tatou e aru i taua tu akangateitei kore e te tu kare e tau ana ki te Tuatua Tapu!

Te irinaki ra tetai aronga e ka rauka mai tetai tutaki anga na te takino anga i te kopapa na roto i akakoreanga kai, na te papa anga ia ratou uaorai, me kore tetai atu tu te aite ra ki te reira. Te patoi ra te Tuatua a te Atua i teia manako, te akaari anga e ko “te akono anga pakari tikai i te kopapa . . . e puapinga kore ua ratou i te tamaki atu” i te au anoano tarevake.—Kolosa 2:20-23NW.

Manako Tau Ua

Kare e umuumuia te akakoreanga kai; kare katoa i te mea tarevake. Penei e mea puapinga tetai au turanga me kopaeia te au kino tei taikuia mai i mua akenei. Inara, kare te akakoreanga kai e ko te mea puapinga maata atu kia arikiia mai te akamorianga. E “Atua mataora” a Iehova, e te inangaro ra aia kia mataora tona au tavini. (1 Timoteo 1:11NW) Te tuatua ra tana uaorai Tuatua e: “Kare atu e meitaki i taua au mea ra, mari ra . . . kia rave aia i te meitaki no tana katoa ra au angaanga; e mea o maiia mai ïa e te Atua.”—Koheleta 3:12, 13.

Inara, kia riro ta tatou akamorianga ei mea mataora tikai, kare rava te Pipiria i kapiti atu ana i te akakoreanga kai ki te tu mataora. Tei maata atu, me ka akakino te akakoreanga kai i to tatou kopapa me kore te akaparuparu ra i to tatou maroiroi no te angaanga mataora ta Tei Anga mai i oronga ki te au Kerititiano mou—te akakitekite aere anga i te tuatua meitaki o te Patireia—papu meitaki e kare e puapingaia te reira.

Noatu e ka iki tatou i te akakore i te kai e kare ra, auraka tatou e akava atu i tetai ke. I rotopu i te au Kerititiano mou, kare e tau kia taumaro no runga i teia tumu manako, “kare oki te basileia o te Atua ra te kai, e te mea e inu, ko te tuatua-tika ra, e te au, e te reka i te Vaerua Tapu ra.”—Roma 14:17.

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 12 Kare ta Esetera akakoreanga kai i te mea akaueia mai e te Atua, noatu e te akaraanga kua ariki mai te Atua i te reira. I teia tuatau, mei tei matauia, na mua ake ana te Akakoreanga Kai a Esetera i te Oroa ngati Iuda no te Purima.

^ para. 14 Kua tataia i roto i Te Bibilia Tapu Ra te au taikuanga tarevake no te akakoreanga kai, inara kare teia au taikuanga i tataia i roto i te au tataanga taito o te reo Ereni.—Mataio 17:21; Mareko 9:29; Angaanga 10:30; 1 Korinetia 7:5.

[Tataanga i te kapi 28]

Kua akaari te au Pharisea i te tu akaaka akatutu ua no te akakoreanga kai

[Tataanga i te kapi 29]

“Kare oki te basileia o te Atua ra te kai, e te mea e inu, ko te tuatua-tika ra, e te au, e te reka”

[Pia i te kapi 29]

Akapeea te Lent?

Te 40 ra no te akakoreanga kai o te Lent te karangaia ra e e akamaara anga i te 40 ra no te akakoreanga kai a te Karaiti. Inara, kare rava a Iesu i akaue ana i tana au pipi kia akamaara i tana akakoreanga kai, kare katoa e akapapuanga e kua rave ratou i te reira. Te taikuanga mua irinakiia no te akakoreanga kai e 40 ra i mua ake i te Easter kua manakoia e tei roto i te au reta mei ia Athanasius, i te mataiti 330 T.N.

I te mea e kua akakore a Iesu i te kai i muri ake i tona papetitoanga e kare i mua ake i tona mate, akara anga tuke i reira e kua akono tetai au akonoanga i te Lent i te au epetoma i mua ake i te Easter. Inara, e mea matauia te akakoreanga kai e 40 ra i te tuanga mua o te mataiti i rotopu i te au tangata Aiphiti, Babulonia, e to Ereni i taito. Ko teia peu ta tetai e karanga ra e e peu “Kerititiano” ua kua kopiia mai mei teia aronga tei taikuia i runga akenei.