Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te Akava te ka Rave ua Rai i te Mea Tika

Te Akava te ka Rave ua Rai i te Mea Tika

 E Akavaitata Atu ki te Atua

Te Akava te ka Rave ua Rai i te Mea Tika

Genese 18:22-32

TU TIKA. Tu tau. Tu papaki tai kore. Kare ainei koe e mareka ana i teia au tu ngateitei? Ei tangata, e inangaro ana tatou kia akono tauia mai tatou. Te mea maromaroa ra, e maata te tu tika kore i roto i teianei ao, i teia tuatau. Inara, te vai ra tetai Akava ka tau tatou kia irinaki—ko te Atua ko Iehova. E rave ua ana rai aia i te mea tika. Kua akapapuia mai teia i roto i tetai tuatuaanga i rotopu ia Iehova e Aberahama, tei tataia i roto ia Genese 18:22-32. *

I to Iehova akakite anga kia Aberahama i Tana ikianga kia tirotiro matariki i te au turanga i roto ia Sodoma e Gomora, kua mataku a Aberahama no te oraanga o tetai ua atu au tangata tuatua tika e noo ra i reira, te o maira tana nepeu ko Lota. Kua pati akatenga a Aberahama kia Iehova e: “E akapou katoa aina koe i te tangata tuatua-tika, e te akono kore i te Atua? Peneiake e rima ngauru ua tangata tuatuatika tei taua oire ra . . . , kare koe e akakore i te ara a to taua ngai ra, i taua au tangata tuatua-tika e rima ngauru i roto ra?” (Irava 23, 24) Kua tuatua te Atua e kare aia e takore i taua oire ra me e 50 ua tangata tuatua tika i reira. Kua pati akatenga atu a Aberahama e rima akaou taime kia Iehova, i te akaiti marie anga i te numero kia topa roa ki raro i te ngauru. I te au taime takitai, kua tuatua te Atua e kare aia e takore i taua oire ra me kitea te tangata tuatua tika e manganui i reira.

Te taumaro ra ainei a Aberahama ki te Atua? Kare rava ia! E tu akateitei tikai tera. Ko te tu i tuatua ai a Aberahama te akaari maira i te tu akangateitei e te tu akaaka. Kua taiku aia iaia uaorai e ‘e one-pueu, e te reu ai.’ (Irava 27, 30-32) Pera katoa, kua akaari mai te au tuatua a Aberahama i tona irinakianga tikai ki roto i to Iehova tu tau. Kare roa te Atua e manako i te takore atu i te aronga tuatua tika ma te aronga kino, i tuatua ai a Aberahama. Kua akakite te pateriareka akarongo mou ra i tona irinakianga e ‘ka rave te Akava o te ao katoa nei i te mea tika.’—Irava 25.

Kua tika ainei te au apinga ta Aberahama i tuatua? Ae e te kare. Kua tarevake ra aia i te manako anga e e tai ngauru ua rai tangata tuatua tika i roto ia Sodoma e Gomora. Inara, kua papu tikai iaia i te karanga anga e kare rava te Atua e ‘akapou i te tangata tuatua-tika, e te akono kore i te Atua.’ I te takore anga te Atua i taua nga oire kino ra i muri mai, kua ora mai a Lota tuatua tika e tana nga tamaine i te tauturu angaia e te angera.—2 Petero 2:7-9.

Eaa ta teia tataanga e apii maira kia tatou no runga ia Iehova? Na te akakite anga kia Aberahama i Tona manako kia akara i taua nga oire ra, mei te mea atura e kua pati atu a Iehova kiaia kia akakite mai i tona manako. I reira kua akakoromaki aia i te akorongo atu i te akakite mai anga tona oa ko Aberahama i te manako manamanata i roto i tona ngakau. (Isaia 41:8) Mei teaa atura te manea ta teia e apii maira kia tatou e e Atua akaaka a Iehova, te akangateitei ra e kare e akavaavaa ana i tona au tavini i runga nei i te enua! Te taka meitaki ra e, e tumuanga tau tikai to tatou kia irinaki pu tikai ia Iehova, te Akava te ka rave ua rai i te mea tika.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 1 I tera atianga, kua komonoia a Iehova e tetai angera tei tuatua Nona. No tetai atu akaraanga, e akara ia Genese 16:7-11, 13.

[Tutu i te kapi 10]

Kua pati akatenga a Aberahama kia Iehova no runga ia Sodoma e Gomora