Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

No te Au Pure ta te Atua ka Akarongo Mai

No te Au Pure ta te Atua ka Akarongo Mai

 Ta Tatou i Apii Mai Mei ia Iesu

No te Au Pure ta te Atua ka Akarongo Mai

E kimi putuputu ua ana a Iesu i tetai ngai no te pure koia anake ua, e kua akamaroiroi i tana au pipi kia akapera katoa. Te tuatua ra te Pipiria e: “Te pure ra aia i tetai ngai, e oti akera, kua tuatua maira kiaia tetai pipi nana, E te Atu, e apii mai ia matou nei i te pure . . . Kua karanga atura aia kia ratou, E na ko kotou kia pure: E to matou Metua i te ao ra, Kia tapu toou ingoa.” (Luka 5:16; 11:1, 2) No reira kua akaari mai a Iesu e kia pure anake ua tatou ki tona Metua, ko Iehova. Koia anake Tei Anga mai ia Tatou e “tei akarongo i te pure.”—Salamo 65:2.

Te mareka maira ainei te Atua i te au pure ravarai?

Te taiku putuputu anga i te au pure akamaara ua, kare te Atua e mareka mai ana. Kua tuatua a Iesu e: “E kia pure kotou, auraka e maata te tuatua rikiriki puapinga kore.” (Mataio 6:7) Ka tuatua tatou ki to tatou Metua i te rangi mei roto mai i te ngakau. I tetai taime, kua akataka a Iesu ki tana au pipi e, ko te au pure a te tangata ara tei inangaro ngakau tae i te taui, ka ariki maataia mai e te Atua, kare ra te au pure a tetai tangata akaparau tei aru meitaki i te au peu a te akonoanga. (Luka 18:10-14) No reira kia akarongoia mai ta tatou au pure, e kimi akaaka tatou i te rave i ta te Atua e akakite maira kia tatou. Kua tuatua katoa a Iesu e: “Ko ta taku Metua ra i apii mai iaku ra, ko taku ïa e tuatua nei . . . kare oki au i tukumoe i te rave i te mea e mareka mai ei aia.” (Ioane 8:28, 29) Kua pure a Iesu e: “Kia tupu ra toou anoano, auraka toku.”—Luka 22:42.

 Eaa ta tatou ka pure?

I te mea e kua akakinoia te ingoa o te Atua, kua tuatua a Iesu e: “Na ko kotou kia pure: E to matou Metua i te ao ra, Kia tapu toou ingoa. Kia tae toou basileia. Kia akonoia toou anoano i te enua nei, mei tei te ao katoa na.” (Mataio 6:9, 10) E pure tatou no te Patireia o te Atua kia tae mai no te mea ko te kavamani ia ka taangaanga te Atua i te akatupu i tona anoano i runga i te rangi e i runga i te enua. Kua karanga a Iesu e kia pure tatou no te ‘kai e tau ia tatou i tera rā i tera rā.’ E pati katoa tatou kia Iehova no tetai angaanga, tetai ngai nooanga, te kakau, te au mea no te oraanga kopapa, e tetai atu au mea e manamanata ra tatou. Pera katoa, kua karanga mai a Iesu e kia pure tatou kia akakoreia mai ta tatou ara.—Luka 11:3, 4.

Ka pure ainei tatou no tetai ke?

Kua pure a Iesu no tetai ke. Te akakite maira te Pipiria kia tatou e: “I apaiia maira te tamariki mea riki kiaia i reira ra, kia tuku aia i tona rima ki rungao ia ratou, e kia pure.” (Mataio 19:13) Kua tuatua atu a Iesu ki te apotetoro ko Petero e: “I pure ana ra au ia koe, kia kore e ope toou akarongo.” (Luka 22:32) Kua akamaroiroi a Iesu i tana au pipi kia pure no tetai ke, pera katoa no te aronga tei takinokino mai ia ratou e te aronga tei akakino mai ia ratou.—Mataio 5:44; Luka 6:28.

Eaa tatou ka aruaru tikai ei i te pure?

Kua akapou a Iesu i tona taime i te pure e te akamaroiroi i tana au pipi e “kia tamou marie ratou i te pure, auraka e maromaroa.” (Luka 18:1) Te pati maira a Iehova ia tatou kia akakite i to tatou irinaki anga ki roto iaia na te tuatua putuputu anga kiaia no te au apinga te manamanata ra tatou. “E pati, e e orongaia mai ta kotou,” i karanga ai a Iesu. Inara kare te aiteanga o teia e kare a Iehova e akarongo mai ki te aronga e inangaro ra e e akangateitei ra iaia ei Metua. Kareka ra, te karanga ra a Iesu e: “E te tika na ia kotou, kino ua rai, kia oronga i te mea meitaki no ta kotou tamariki, ka tangaʼi oki i to kotou Metua i te ao ra, i te oronga i te Vaerua Tapu i te aronga e pati atu [ki]aia ra.”—Luka 11:5-13.

No tetai akakiteanga maata atu, e akara i te pene 17 o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? *

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 12 Neneiia e te Au Kite o Iehova.