Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E Ingoa Ainei to te Atua?

E Ingoa Ainei to te Atua?

 E Ingoa Ainei to te Atua?

Au pauanga matauia:

▪ “Ko te Atua tona ingoa.”

▪ “Kare ona uaorai ingoa.”

Eaa ta Iesu i tuatua?

▪ “Na ko kotou kia pure: ‘E to matou Metua i te ao ra, Kia tapu toou ingoa.’” (Mataio 6:9) Kua irinaki a Iesu e e ingoa to te Atua.

▪ “E kua akakite atu oki au kia ratou, e e akakite atu rai au, i toou ingoa: e ei roto ia ratou te akaperepere taau i akaperepere mai iaku ra, e ei roto au ia ratou.” (Ioane 17:26) Kua akakite a Iesu i te ingoa o te Atua.

▪ “Kare kotou e kite mai iaku, e tae ua atu ki te rā e tuatuaʼi kotou, Kia ora aia ko te aere mai ma te ingoa o te Atu [Iehova].” (Luka 13:35; Salamo 118:26) Kua taangaanga a Iesu i te ingoa o te Atua.

KUA akakite mai te Atua i tona ingoa kia tatou. Kua rekotiia aia i te karanga anga e: “Ko au ko Iehova; ko toku ïa ingoa.” * (Isaia 42:8) Kua akakite te Atua i tona uaorai ingoa e ko Iehova, no roto mai i te reo Epera. Penei ka poitirere koe e ko teia ingoa Epera umere ka kiteaia i roto i te au tataanga Pipiria taito e tauatini ua atu taime. Ko te tika, e kitea putuputu uaia ana te reira i tetai ua atu ingoa tei taikuia i roto i te Pipiria.

Penei ka pau tetai aronga i te uianga, “Koai te ingoa o te Atua?” na te karanga anga e, “ko te Atua.” Ko te tikaanga, kare tera i te akakiteanga taka tikai i te pauanga i te uianga, “Koai tei re i te ikianga?” na te karanga anga e, “ko te tangata ikiia.” Kare teia e oronga mai ana i te pauanga taka meitaki, no te mea kare te “Atua” e te “tangata ikiia” i te ingoa tangata.

Eaa ra te Atua i akakite mai ei i tona ingoa kia tatou? Kua akakite mai aia i te reira kia rauka ia tatou i te kite meitaki atu iaia. Ei akatutuanga, penei kua kapikiia tetai tangata e e Tama, e Pu, e Tati, me kore e Papa Kereni, tei runga ua i te au turanga. Te akaari maira teia au taoonga i tetai au mea no runga iaia. Inara, ko te ingoa o te tangata, te akamaara maira kia tatou i te au mea ravarai ta tatou i kite no runga iaia. Mei te reira rai, te au taoonga mei te Atua, te Mana Katoatoa, te Metua Tane, e Tei Anga mai, te tauturu ra ia tatou kia akamanako i te au mea tukeke ta te Atua i rave. Inara, ko tona ingoa anake ua, ko Iehova, te akamaara maira kia tatou i te au mea ravarai ta tatou i kite no runga iaia. Akapeea koe i te kite tikai anga i te Atua me kare koe i kite i tona ingoa?

Kare e ko te kite ua i taua ingoa te mea puapinga, mari ra kia taangaanga katoaia te reira. No teaa ra? No te mea te akakite maira te Pipiria kia tatou e: “Ko te ‘katoatoa tei kapiki i te ingoa o Iehova ka ora ia.’”—Roma 10:13, NW; Ioela 2:32.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 9 No tetai akatakaanga i te aiteanga o te ingoa o te Atua, pera katoa eaa tetai au urianga o te Pipiria i kore ei i taiku mai i te reira, penei ka inangaro koe i te akara i te kapi 195-197 o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? neneiia e te Au Kite o Iehova.

[Tataanga i te kapi 6]

Penei kua kapikiia tetai tangata e e Tama, e Pu, e Tati, me kore e Papa Kereni, tei runga ua i te au turanga. Inara, ko tona ingoa tikai te akamaara maira kia tatou i te au mea ravarai ta tatou i kite no runga iaia