Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E Apai Ana te Atua i te Tamariki kia Riro Ei au Angera i te Rangi?

E Apai Ana te Atua i te Tamariki kia Riro Ei au Angera i te Rangi?

 Ka Ui ta Tatou Aronga Tatau

E Apai Ana te Atua i te Tamariki kia Riro Ei au Angera i te Rangi?

Me mate tetai tamaiti, ka tauta te au oa o te ngutuare te mii ra i te akapumaana ia ratou na te karanga anga e, “Penei te inangaro ra te Atua i tetai angera i runga i te rangi.” Te tau ra ainei tera manako kia koe?

Me e tika e na te Atua i akatupu i te mate o te au tamariki no te mea te inangaro ra aia kia maata atu te au angera i runga i te rangi, ko te aiteanga o te reira e kare ona manako inangaro e e kino katoa aia. Kare te Pipiria i tuatua ana i tera. (Iobu 34:10) Kare tetai metua aroa e apai ke i tetai tamaiti mei tona nga metua kia rauka iaia i te akamaata atu i tona uaorai ngutuare tangata. Inara, kare e metua i runga nei i te enua e maata atu tona tangi aroa i to Iehova, ko tona tu maata rava ko te aroa. (1 Ioane 4:8) Kare rava tona aroa maata e akatika iaia kia rave i taua tu kino ra.

E ui kia koe uaorai e, ‘Te inangaro ra ainei te Atua kia maata atu te au angera i runga i te rangi?’ Te akakite maira te Pipiria e e meitaki e e tika rava te au angaanga katoatoa a te Atua. (Deuteronomi 32:4) Tana angaanga no te anga tika mai anga e mirioni ua atu au angera kua raveia ma te tu tika rava, e e manotini ua atu o te reira. (Daniela 7:10) Kua tarevake ainei ta te Atua tareanga i te numero o te au angera tana e inangaro ra? Kare rava! Papu e, kare rava te Atua Mana Katoatoa e rave ana i tera tarevake. E tika, kua iki a Iehova i tetai au tangata kia riro mai ei au vaerua ora ei tuanga no tona Patireia i runga i te rangi, inara kare ratou i te tamariki rikiriki i te tuatau e mate ei ratou.—Apokalupo 5:9, 10.

Ko tetai tumu i kore ei te Atua i apai i te tamariki mei te enua nei kia riro ei au angera i runga i te rangi koia oki, kare te reira e rotai ana ki tona akakoroanga mua no te tamariki. I roto i te aua i Edene, kua akakite te Atua kia Adamu raua ko Eva e: “Kia anau korua, e kia maata roa, e e akaki i te enua nei, e e akavi.” (Genese 1:28) E apinga aroa te tamariki no ko mai i te Atua, e puapinga ratou no te akatupu anga i tona akakoroanga mua kia akaki i te enua ki te ngutuare tangata tuatua tika. Kare rava aia i akakoro ana i te tamariki kia mate e kia tauiia ratou ei au vaerua ora. Te akapapu meitaki maira te Pipiria e ko te tamariki “e tuanga ïa no ko ia Iehova.” (Salamo 127:3) Ka rave akaou atu ainei te Atua aroa ko Iehova, i tetai apinga aroa tana i oronga mai ana ki te au metua? Kare rava!

Te mate vave anga o tetai tamaiti te apai maira i te maromaroa maata e te mamae. Eaa i reira te manakonakoanga ka rauka i te nga metua te mii ra? Te taputou maira te Pipiria e ka akatuakaou mai te Atua i te au tangata e mirioni ua atu ki roto i tetai parataito i runga tikai i te enua nei. E akamanako ana i te tamariki—te ka akaora akaouia mai ma te kopapa maroiroi—te ka kapiti akaouia ki to ratou aronga akaperepere. (Ioane 5:28, 29) Ko to te Atua anoanoia kia maata mai te au tamariki, kia mataora i te oraanga, e kia apii no runga iaia e tona akakoroanga no te enua. No reira, kare te au tamariki tei mate i riro ei au angera i runga i te rangi inara te tiaki ra ratou i te tuakaouanga ki runga i te enua parataito. I taua tuatau ra, i raro ake i te akono anga aroa a Tei Anga mai ia tatou, ka rekareka kapiti te tamariki e te ruaine i te akamorianga i te Atua ko Iehova e tuatau ua atu.