Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 Au Taviri kia Mataora te Pamiri

Akono Anga i te Papauanga i Roto i Toou Akaipoipo

Akono Anga i te Papauanga i Roto i Toou Akaipoipo

Kua karanga te vaine e: “Kua kite mai au no tetai taime e kare e mou mai ana te manako o taku tane ko Michael kiaku, e kare e manako akaperepere akaou ana i ta maua tamariki. * Kua taui tona tu i muri ua ake i te rauka anga mai ta matou Internet, e kua tarotokaka mai au e te akarakara ra aia i te ravenga ainga viivii i runga i te komupiuta. I tetai po i muri ake i te aere anga te tamariki i te moe, kua ui atu au kiaia, e kua akakite mai aia e e akarakara ana aia i te ravenga ainga viivii i runga i te Web site. Kua mamae tikai toku ngakau. Kare rava au i manako ana e te tupu nei teia kiaku. Kare rava au e irinaki akaou iaia. Tei kino rava atu, koi akamata ua maira tetai tangata angaanga i te akainangaro mai iaku.”

Kua karanga te tane e: “I tetai taime ua akenei, kua kitea mai e taku vaine, ko Maria, tetai tutu i roto i ta matou komupiuta e kua ui mai kiaku no runga i te reira. I toku akakite anga atu e e akara putuputu ana au i te ravenga ainga viivii i runga i te Web site, kua riri tikai aia. Kua akama au e kua kinokino tikai toku ngakau. Kua manako mai au e ko te openga rai teia i to maua akaipoipo.”

EAA toou manako tei tupu ki te pirianga o Michael raua ko Maria? Penei ka manako koe e, ko te akarakara anga i te ravenga ainga viivii te manamanata maata o Michael. Inara, mei ta Michael rai i kite mai, ko teia manamanata e akairo no tetai kino oonu atu—te ngere ra i te tu tiratiratu ki te akaipoipo. * I to Michael raua ko Maria akaipoipo mua anga, kua tapapa atu raua i tetai oraanga inangaro okotai e te au tupuanga mataora. Mei te au tokorua e manganui, kua paruparu ta raua papauanga ki te akaipoipo i muri ake i tetai au taime, e kua tupu mai te ke i rotopu ia raua.

Te manako ra ainei koe e kua paruparu te inangaro mou i rotopu ia koe e toou tokorua, i te au mataiti i topa? Ka inangaro ainei koe i te taui i tera turanga? Me koia ia, ka anoanoia koe kia kite i te au pauanga ki teia au uianga e toru: Eaa te aiteanga e kia vai tiratiratu ki toou akaipoipo? Eaa te au akaaoanga te ka takino i taua au papauanga ra? E eaa taau ka rave no te akaketaketa i taau papauanga ki toou tokorua?

Eaa te Papauanga?

Akapeea koe me akataka i te papauanga i roto i te akaipoipo? E manganui te karanga ra e kua tupu mai teia no te manako e e apainga uaia. Ei akaraanga, penei ka noo tiratiratu ua tetai nga tokorua ki to raua akaipoipo no ta raua tamariki, me kore te akamanako ra raua e e apainga  ua te reira ki te Atua, Tei Akamata i te akaipoipoanga. (Genese 2:22-24) E tika rai, e meitaki taua au akakoroanga ra e ka tauturu i te akaipoipo kia autu i te au tuatau ngata. Inara, kia mataora atu, ka anoanoia nga tokorua akaipoipo kia manako maata atu no runga i tetai e tetai, kare kia manako e e apainga ua.

Kua akanoo te Atua ko Iehova i te akaipoipo kia apai mai i te mataora oonu e te merengo anga ki nga tokorua akaipoipo. Kua akakoro aia no te tane ‘kia rekareka i tana vaine’ e no te vaine kia inangaro i tana tane e kia kite e te inangaro maira tana tane iaia, mei te tane e inangaro ra i tona uaorai kopapa. (Maseli 5:18; Ephesia 5:28) Kia akatupu i tera inangaro mou, ka apii nga tokorua i te irinaki i tetai e tetai. Ei puapinga katoa no raua, ka anoanoia raua kia akatupu i te pirianga oa no te tuatau roa. Me rauka i te tane e te vaine i te irinaki i tetai e tetai e te angaanga kia riro mai ei oa piri mou tikai, ka tupu maata atu ta raua papauanga no te akaipoipo. Ka akatupu raua i tetai inangaro mou ta te Pipiria e akamarama maira e e pirianga vaitata rava mei te mea rai e e rua nga tangata tei riro mai “ei kopapa okotai.”—Mataio 19:5.

No reira, te akaaiteia atura te papauanga ki te timeni kairoia te mou pipiri ra i te au piriki o tetai are matutu. Kua kairoia te timeni ki te au apinga mei te one e te vai. Pera katoa, kua kapitiia mai ki te papauanga te au tu mei te apainga ua, te irinaki anga, e te pirianga oa. Eaa te ka akaparuparu i te reira inangaro mou?

Eaa te Au Akaaoanga?

Ko te papauanga, te umuumuia ra te angaanga pakari e te akaatinga anga uaorai. Te maro maira kia puareinga ua koe i te kopae i toou uaorai inangaro, no te akamareka anga i toou tokorua. Inara, te manako i te akatika ua atu i to tetai ke inangaro—na te oronga anga ma te kore i patiia mai e, ‘Eaa taku ka rauka mai?’—kua riro ei tu reka kore ki te manganui e e mareka kore katoa ki tetai pae. No reira, e ui kia koe uaorai e, ‘Eia aku aronga karapii i kite e te mataora to ratou akaipoipo?’ Kare e kore e ko te pauanga, Tokoiti ua. No teaa ra? Kare tetai tangata karapii e noo tiratiratu ua ki tetai akaipoipo me ka umuumuia te akaatinga anga uaorai, me kare tikai e tutakianga viviki no te angaanga rikiriki penei ka rave te tane me kore te vaine. Me kare e tu tiratiratu, ka kinokino te pirianga, noatu e eaa te reka o te manako akainangaro i te tuatau i akainangaro mua ai nga tokorua.

Te akakite tika maira te Pipiria e e angaanga pakari te akaipoipo. Te akakite ra e ko “tei akaipoipoia ra, te akono ra [te tane] i te au mea o teianei ao, i te mea e marekaʼi tana vaine,” e ko “te vaine i akaipoipoia ra, te akono ra ïa i te au mea o teianei ao, i te mea e marekaʼi tana tane.” (1 Korinetia 7:33, 34) Te mea mii ra, ko te nga tokorua akaipoipo e tu karapii kore to raua, kare katoa e kite mai ana i te tu taitaia o tetai e tetai me kore i te puapinga o te akaatinga anga a tona tokorua. Me kare nga tokorua e akaari i te ariki meitaki anga no tetai e tetai, ka akatupu to raua akaipoipo i te “pekapeka i te kopapa nei” kia maata atu.—1 Korinetia 7:28.

Me ka autu toou akaipoipo i te au tuatau ngata e ka mataora atu i te au tuatau meitaki, ka anoanoia koe kia akatupu i te manako tinamou no to korua pirianga. Akapeea koe i te akatupu anga i taua tu ra, e ka akapeea koe i te akamaroiroi anga i toou tokorua kia noo tiratiratu kia koe?

Akaketaketa Anga i te Papauanga

Ko te taviri puapinga koia oki, ko te taangaanga akaaka anga i te ako a te Tuatua a te Atua, te Pipiria. Na te raveanga i te reira, ka “puapingaʼi koe” e toou tokorua. (Isaia 48:17) E akamanako ana, e rua ua takainga tau taau ka rauka i te rave.

Akapouia tetai taime no toou tokorua

1. E akariro i toou akaipoipo e ko te mea muaia.

“Kia akapapu kotou i te au mea puapinga rava atu,” i tata ei te apotetoro ko Paulo. (Philipi 1:10, NW) I roto i nga mata o te Atua, e puapinga tikai te tu e akono ra te tane e te vaine i tetai e tetai. Ko te tane e akangateitei ra i tana vaine ka akangateiteiia e te Atua. E ko tetai vaine e kauraro ra i tana tane “ko te mea apinga maata ïa ki mua i te aroaro o te Atua.”—1 Petero 3:1-4, 7.

Mei teaa ra te puapinga i toou akaipoipo kia koe? Te tikaanga, me te manako ra koe e e  puapinga tetai aruaruanga, ka akapou maata atu koe i te taime no te reira. E ui kia koe uaorai e: ‘I te au marama i topa akenei, eia oku taime i akanoo ei au kia noo ua maua ko toku tokorua. Eaa te au mea taka meitaki taku i rave i te akapapu ki toku tokorua e e oa meitaki rai maua?’ Me kua tuku koe i tetai taime meangiti ua me kore kare rava e taime i te akono i toou akaipoipo, kare rava toou tokorua e irinaki e te tiratiratu ra koe ki to korua pirianga.

Te manako ra ainei toou tokorua e te vai tiratiratu ra koe ki toou akaipoipo? Akapeea koe e kite ei i te reira?

TAMATA I TEIA: E tata ki runga i tetai aenga pepa teia au tuanga e rima e aru mai nei: te moni, te angaanga, te akaipoipo, te tamataoraanga, e te au oa. I reira e ta numero i te papaanga ki taau i manako e ko te au mea muaia no toou tokorua. E pati ki toou tokorua kia rave katoa i te reira noou. Me oti te reira, e oake i ta tetai tataanga ki tetai. Me te manako ra toou tokorua e kare e rava ana toou taime e toou maroiroi i te akapou ki to korua akaipoipo, e uriuri e eaa te au tauianga ka anoanoia korua kia rave no te akaketaketa anga i ta korua papauanga tetai ki tetai. E ui katoa kia koe uaorai e, ‘Eaa taku ka rave i te akamanako maata atu no te au apinga e puapinga ra ki toku tokorua?’

E akamata ana te tu tiratiratu kore ki roto i te ngakau

2. Kopae i te au tu tiratiratu kore.

Kua tuatua a Iesu Karaiti e: “Ko tei akara ua atu i te vaine ei akatupu i te inangaro, kua akaturi takere ïa aia i taua vaine ra i tona uaorai ngakau.” (Mataio 5:28) Me piri tetai tangata ki roto i te ainga i vao ake i tona akaipoipo, ka akatupu aia i te kino pakari ki tona pirianga, e pirianga te karanga ra te Pipiria e e tumu no te kopaeanga. (Mataio 5:32) Inara, te akaari maira te au tuatua a Iesu tei taikuia i runga ake e, ka tupu te inangaro tarevake ki roto i te ngakau o te tangata i mua roa atu ka raveia ai te akaturi. Na te akamanako ua anga i te inangaro tarevake, e tu pikikaa uaorai te reira.

Kia akono i taau papauanga ki toou akaipoipo, e tia kia koe uaorai e kare rava koe e akara akaou i te ravenga ainga viivii. Noatu e eaa ta te manganui ka tuatua mai, e poitini te ravenga ainga viivii ki te akaipoipo. E akamanako ana i ta tetai vaine i akakite mai no tona manako ki te peu akarakara anga a tana tane: “Kua karanga taku tane e ko te akarakara anga i te ravenga ainga viivii, te akareka atura i to maua oraanga akainangaro. Inara kua akatupu te reira iaku kia manako e e puapinga kore ua au, e kare au e rava ua nana. E aue ua ana au e varea ua atu e te moe, me akarakara aia i te reira.” Ka karanga ainei koe e te akaketaketa nei teia tangata i tana  papauanga ki tona akaipoipo, me te takino ra aia i te reira? I toou manako e, te akamama ra aia kia noo tiratiratu ua tana vaine ki te akaipoipo? Te akono ra ainei aia i tana vaine ei oa piri mou nona?

Kua akakite te tangata akarongo mou a Iobu i tana papauanga ki tona akaipoipo e ki tona Atua na te raveanga i ‘tetai koreromotu i tona nei mata.’ Kua tauta pakari aia e auraka kia ‘akara atu ki te paretenia.’ (Iobu 31:1) Akapeea koe i te aru anga ia Iobu?

Kapiti mai i te kopae anga i te ravenga ainga viivii, ka anoanoia koe i te paruru i toou ngakau mei te pirianga tau kore ki tetai mema kare i te tokorua noou. E tika rai, e manganui te manako ra e kare te akameamea anga ki tetai mema kare i te tokorua noou e takino i toou akaipoipo. Inara te akamatakite maira te Tuatua a te Atua ia tatou e: “E pikikaa maata to te ngakau i te au mea katoa nei, e kua kino takiri: koai te kite?” (Ieremia 17:9) Kua akavare ainei toou ngakau ia koe? E ui kia koe uaorai e: ‘Koai taku e reka roa atu ana—ko toku tokorua me ko tetai atu mema kare i te tokorua noku? Koai taku e akakite atura i te nuti meitaki na mua—ko toku tokorua, me ko tetai ke atu? Me akakite mai toku tokorua e kia akaiti mai au i toku pirianga ki tetai kare i te tokorua noku, akapeea au me ariu atu? Ka riri ainei au, me ka mataora ainei au i te rave i te tauianga?’

TAMATA I TEIA: Me kite mai koe ia koe e inangaro ra i tetai ke kare i te tokorua noou, e kotinga i toou pirianga ki tera tangata na te akamanako ua anga i te au mea ka anoanoia, kare e no tetai pirianga vaitata. Auraka e akamanako e e meitaki atu teia tangata i toou tokorua. Inara, e akamou i te manako ki runga i te au tu papu tikai o toou tokorua. (Maseli 31:29) E akamaara i te au tumu i inangaro ei koe i toou tokorua. E ui kia koe uaorai e, ‘Kua ngaro ainei teia au tu o toku tokorua, me kore kare au e manako atu ana i te reira?’

Rave i te Takainga Mua

Kua iki a Michael raua ko Maria, mei tei taikuia i te akamataanga, i te pati i te tauturu no te akatikatikaanga i to raua manamanata. E tika rai, ko te kimianga i te tauturu, ko te takainga muaia. Inara, na te ariki puareinga ua anga i to raua manamanata e te kimi i te tauturu, te akaari taka meitaki maira a Michael e Maria e te tiratiratu ra raua ki to raua akaipoipo, e te inangaro puareinga ua ra i te angaanga pakari kia puapingaia te reira.

Me te ngaueue kore ra toou akaipoipo me kore te manamanata ra, ka anoanoia toou tokorua kia kite e, ka tiratiratu koe i te akariro i toou akaipoipo kia puapingaia. E rave i tetai ua atu takainga ka tau, i te akapapu ki toou tokorua no te reira tikaanga. Ka ariki puareinga ainei koe i te rave i tera?

^ para. 3 Kua tauiia te au ingoa.

^ para. 5 I te mea e ko te akaraanga i konei e no tetai tangata e akarakara ra i te ravenga ainga viivii, ko tetai vaine e rave katoa ra i te reira, te ngere ra i te tu tiratiratu ki te akaipoipo.

UI KIA KOE UAORAI . . .

  • Eaa te au angaanga taku ka akaiti mai kia akapou maata i te taime no toku tokorua?

  • Eaa taku ka rave i te akapapu ki toku tokorua e ka tiratiratu au ki to maua akaipoipo?