Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Totou Anga i to Tatou Tuatau ki Mua

Totou Anga i to Tatou Tuatau ki Mua

 Totou Anga i to Tatou Tuatau ki Mua

I TE uriuri anga i te tuatau ki mua no te tangata e te enua, kua tata te apotetoro ko Petero e: “Te tatari nei ra tatou i te rangi ou e te enua ou tana [ta te Atua] i tuatua maira, i te vai tika anga o te tuatua-tika ra.” (2 Petero 3:13) Te taputou no “te rangi ou e te enua ou” kua orongaia na mua ki te peroveta ko Isaia. (Isaia 65:17; 66:22) I te taiku anga i teia totou, kua akaari mai a Petero e, kare te reira i akatupu katoatoaia i tona tuatau.

 I muri mai, mei te mataiti 96 T.N., te puka o Apokalupo tei orongaia mai na roto i te apotetoro ko Ioane te kapiti maira i tera “enua ou” ki te au akameitakianga i raro ake i te Patireia o te Atua. (Apokalupo 21:1-4) Kua akatupuia i teianei, te au tuatua a Iesu pera katoa ta te apotetoro ko Paulo no runga i te au turanga o te ao i mua ua ake i te aere anga mai o te Patireia o te Atua. No reira, ka rauka ia tatou i te irinaki e ka apai mai te Patireia i te ao ou. Mei teaa ra te tu o tera ao ou? Te akakite maira te puka Pipiria o Isaia i te reira kia tatou.

Au Akameitakianga i Roto i te Ao Ou

Te Au e te Akamorianga Taokotai i te Ao Katoa. “E tupaki oki ratou i ta ratou au koke ei auri arote, e ta ratou au korare ra, ei tipi tope ïa: kare tetai enua e tamaki mai ki tetai enua i te koke, kare oki ratou e apii akaou i te tamaki.”—Isaia 2:2-4.

Te Au i Rotopu i te Au Tangata e te Au Manu. “Ei reira te luko e noo katoaʼi raua ko te punua mamoe; e te nemera e te punua puaka-nio, e kapiti katoa ïa ki te moe anga; e te punua puakatoro, e te liona ou, e te puakatoro angaiia ra, okotai rai kapiti anga mai; e na tetai tamaiti meangiti e arataki. Te puakatoro ua ra e te daba tinana ra, okotai rai ïa one-kai; okotai rai moe anga to te anaunga: e kai oki te liona i te ngangaere mei te puakatoro katoa ra. . . . Kare ratou e kanga, kare oki e mea e mate ei, i toku katoa nei maunga tapu: no te mea, ka ki te enua i te kite ia Iehova, mei te vairanga tai e ki i te tai ra.”—Isaia 11:6-9.

Maata te Kai na te Katoatoa. “Ei reirā Iehova Sabaota ra e rave ei na te tangata katoa, i teianei maunga, i tetai pokai, e kai memeitaki ra, te kaingakai wina i runga i te ota; e kai matu roa ra, te wina i runga i te ota i akaareare meitakiia ra.”—Isaia 25:6.

Kare e Mate Akaou. “Nana [na te Atua] e akakore rava i te mate e tuatau ua atu; e na te Atu ra na Iehova e orei i te roi-mata i te au mata ravarai; e akakore aia i te akakino i tona iti-tangata i te enua katoa nei: na Iehova oki teia i tuatua nei.”—Isaia 25:8.

Akatu Akaouia te Aronga Tei Mate. “Toou ra aronga mate, e ora ïa, to ratou kopapa mate, e tu akaou ïa: e ara, e imene, e tei noo ki te one-pueu . . . ka akapuaki mai oki te enua i te aronga i mate ra.”—Isaia 26:19.

E Akava Tika te Mesia. “Kare aia e akava ua i ta ona mata i akara ra, kare katoa e akatika ua i ta ona taringa i akarongo ra: I te tuatua-tika ra ka akava mai ei aia i te aronga ao ra, e akatika oki aia ma te tuatua-tau, no te aronga maru o te enua nei.”—Isaia 11:3, 4.

Rapakauia te Matapo e te Turi. “Ei reira e akapueraiaʼi te mata o te matapo ra, e e akapu tataiaʼi te taringa o te turi ra.”—Isaia 35:5.

 Uua te Metepara. “Te medebara, e te ngai vaiavare ua, e rekareka ïa no ratou ra; e rekareka rai te enua ngangaere, e e pua oki mei te tiare. E maata ïa i te pua tiare anga, e rere ua i te rekareka e te imene.”—Isaia 35:1, 2.

Enua Ou. “Te anga nei au i te rangi ou [tetai kavamani ou i te rangi] e te enua ou [tetai taiate tangata tuatua tika ou]: kare oki te muatangana ra e maaraia, kare e akamanako akaouia atu. E rekareka ra kotou, e e rere ua i te rekareka e tuatau ua atu, i taku e anga nei . . . E patu ratou [te aronga e noo ra i roto i te ao ou ta te Atua i taputou mai] i te au are, e na ratou uaorai e noo; e na ratou e tanu i te au kainga vine, ka kai ei i te kai i reira. Kare ratou e patu, e na tetai ke e noo; kare ratou e tanu, e na tetai ke e kai: mei te au rā o te rakau nei te au rā o toku ra iti-tangata; e rekareka tei ikiia e au ra, i te angaanga a to ratou uaorai rima. Kare ratou e angaanga puapinga kore ua; kare e anau tamariki kia mate vave ua: e uanga oki ratou i akameitakiia mai e Iehova, ratou e ta ratou katoa ra au tamariki. E riro oki ïa, ou ratou e kapiki mai ei, kua akatika takere atu au; e te tuatua ua maira ratou, te akarongo ra au.” “Mei te rangi ou nei oki, e te enua ou, taku e anga, e vai ua mai ki mua iaku nei, te tuatua mairā Iehova, ka pera rai to kotou uanga, e to kotou ingoa, i te vai ua anga.”—Isaia 65:17-25; 66:22.

Totou Anga i te Mekameka o te Tuatau ki Mua

Kare e ko te puka Pipiria a Isaia anake ua te totou maira i te au akameitakianga no te tuatau ki mua. Kua ki te Pipiria i te au totou te akataka maira i te au apinga memeitaki ta te Atua ka akatupu na roto i tona Patireia i raro ake ia Karaiti. * Ka inangaro ainei koe i te noo i raro ake i taua au turanga parataito ra? Ka rauka ia koe te reira! E rave i tetai kimi anga naau uaorai, e eaa tikai ta te Pipiria e apii maira no runga i te au akakoroanga meitaki a te Atua no te tuatau ki mua, e e apii e akapeea koe i te riro mai anga ei tuanga no te reira. Ka rekareka te Au Kite o Iehova i te tauturu ia koe.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 15 No tetai akakiteanga maata atu no runga i te Patireia o te Atua e eaa ta te reira ka akatupu, e akara i te kapi 76-85 o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? neneiia e te Au Kite o Iehova.

[Tutu i te kapi 8]

Ka noo au ua te au tangata ma tetai e tetai e ma te au manu katoa

[Tutu i te kapi 9]

Ka ora akaou tei mate

[Tutu i te kapi 10]

Ka riro te enua katoa ei parataito