Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te Akatu ra Koe ki Runga i te One me ki Runga i te Papa?

Te Akatu ra Koe ki Runga i te One me ki Runga i te Papa?

 Te Akatu ra Koe ki Runga i te One me ki Runga i te Papa?

E REKA ana koe i te tatau i te Pipiria? E akanoo ana koe i tetai taime i te apii putuputu i te Pipiria ma tetai o te Au Kite o Iehova? Me koia ia, penei ko te kite tei rauka ia koe, kua tauturu ia koe kia marama atu i te tumu o te manamanata i roto i teianei ao. (Apokalupo 12:9, 12) Kapiti katoa mai, e maata tikai te au irava i roto i te Pipiria te oronga maira i te pumaana kia koe i te tuatau taitaia, pera katoa ei manakonakoanga no te tuatau ki mua.—Salamo 145:14; 147:3; 2 Petero 3:13.

Ko te aruaru anga i te kite tika tikai i te Pipiria, e takainga puapinga ia no te aronga te inangaro ra kia riro mai ei pipi na te Karaiti. Inara ko te takainga ua ainei te reira? Kare. Kia noo tamou ei Kerititiano mou—me timataia tikai to tetai akarongo—ka anoanoia tetai tangata apii Pipiria kia rave i tetai atu takainga puapinga. Eaa te reira? E kite ei i te pauanga, ka akara poto atu tatou i te Tuatua i runga i te Maunga, e akoanga na Iesu i runga i te maunga i Galilea.—Mataio 5:1, 2.

Nga Are Tei Timataia

Kua kite ainei koe i te au tataanga o te Tuatua i runga i te Maunga? Ka kitea e koe teia akoanga rongonui i roto i te Evangeria a Mataio raua ko Luka. (Mataio 5:1–7:29; Luka 6:20-49) Ka pou e 20 rai miniti i te tatau pouroa i te akoanga. Noatu rai, kua ki e tere atu i te 20 takiato tuatua mei te au Tuatua Tapu Epera e e tere atu i te 50 tuatua akatutu. Ko tetai tuatua akatutu—te o maira te akatu anga e rua are—e mea takake tikai no te mea kua taangaanga a Iesu i te reira ei taopenga i tana akoanga. Me marama koe i te puapinga o taua akatutuanga taopenga ra, ka tauturuia koe kia kite e akapeea i te tu ngaueue kore anga ei pipi na te Karaiti, noatu e eaa te timata maira i toou akarongo.

Kua tuatua a Iesu e: “Ko tei akarongo mai i taku nei tuatua, e akono atura, e arite au iaia i tetai tangata pakari, ko tei akatu i tona are ki runga i te papa. E topa iora te ua, e taʼe iora te vai puke, e te matangi oki i te arara viviki anga mai i rungao i taua are ra, kare rava i keu, no te mea e papa te turanga. Kareka tei akarongo ua mai i taku nei tuatua, e kare i akono, e arite au iaia ki te neneva, ko tei akatu i tona are ki runga i te one. E topa iora te ua, e taʼe iora te vai puke, e te matangi oki i te arara viviki anga mai i rungao i taua are ra; inga iora: e e ngaangaa maata to taua are ra.”—Mataio 7:24-27.

Te Tangata Tei “Ko Atura ki Raro Roa”

Eaa te tuatua mou puapinga ta Iesu i apii ki tana au pipi no runga i teia akatutuanga no nga tangata akatu are? E rauka ai te pauanga, e akara matatio i te au tuatua a Iesu. Eaa taau e kite ra no runga i te nga are? Kua taii raua ki te au tupuanga kino aiteite ua. Penei kua akaraanga aiteite rai nga are. Penei kua akatu katoaia raua ki roto i te ngai aiteite rai—penei tei te pae tetai i tetai. Noatu rai, kua akatuia tetai ki runga i te one, e tetai ki runga i te papa. Akapeea tera i tupu ei? No te mea, tei kiteaia i roto i te Evangeria a Luka, ko te tangata pakari kua “ko atura ki raro roa” kia taea te papa toka. (Luka 6:48) Tei tupu mai, kua tu ngaueue kore ua te are o te tangata pakari.

Eaa te manako ta Iesu e inangaro ra i te apii mai? Kua akakite a Iesu i te akatutuanga kia apii  mai, kare i te akaraanga me kore i te ngai o te nga are, kare katoa i te ririnui o te reva, inara, ko te angaanga a te nga tangata akatu are. Kua ko oonu tetai ki raro roa, kare ra tetai i pera ana. Akapeea koe e aite atu ei ki te tangata pakari e kia ko oonu ki raro roa? Kua tapoto ua a Iesu uaorai i te manako o te akatutuanga na te tuatua anga e: “Eaa kotou i tuatua mai ei kiaku nei e, E te Atu, e te Atu, e kare kotou i akarongo i taku tuatua? Ko te aere mai kiaku nei e akarongo ei i taku au tuatua, e akono tikai iora, e akakite atu au kia kotou i tona tu: E tau aia ki te tangata . . . e ko atura ki raro roa, tamou iora te pange ki rungao i te papa.”—Luka 6:46-48.

E tika rai, ko te akarongo ua ki te au apiianga Pipiria me kore ko te tatau ua i te Pipiria i te kainga, te aite atura ki te akatu anga i te are ki runga i te one—kare e umuumuia te ko anga. Inara kia rave, me kore kia taangaanga i te au apiianga a te Karaiti, te umuumuia ra te tauta anga pakari. Te kapitiia maira te ko oonu anga ki raro roa kia taea te papa toka.

No reira, me ka tu ngaueue kore koe ei pipi na te Karaiti me kare, tei runga te reira e me ka taangaanga koe i taau i akarongo, me kare. Me taangaanga koe i taau i kite mai i roto i te apii Pipiria i te au ra ravarai, te aite atura koe ki te tangata pakari tei ko oonu ki raro roa. No reira, kia akamanako te tangata apii Pipiria tataki tai, e kia ui kiaia uaorai e: ‘E tangata akarongo ainei au, me e tangata rave? E tatau ua ana ainei au e te apii i te Pipiria, me te aru ra ainei au i te au akauenga a te Pipiria me rave i te au ikianga?’

Te Au Puapinga no te Ko Oonu

E akamanako i tei tupu kia José. Kua utuutuia aia e tona nga metua kia akangateitei i te au turanga akono tau a te Pipiria, inara kare rava aia i apii uaorai ana i te Tuatua a te Atua. “I toku akaruke anga i te kainga,” i karanga ai a José, “kua tauta au i te rave i te mea meitaki, inara kua takapiniia au e te au taeake kino. Kua akamata au i te kai i te au apinga akakona, rave i te ainga tau kore, e kua o putuputu ki roto i te ta anga i tetai ke.”

I te openga, kua iki a José i te taui i tona oraanga e kua apii pakari i te Pipiria. “Ko tetai apinga tei akakeu tikai iaku kia taui,” i karanga ai a José, “ko te tatau anga e te marama anga i ta Iesu Tuatua i runga i te Maunga. Inara kua roa rai au i taui ei i toku tu e toku oraanga. I te akamataanga, kua mataku au e eaa ta toku ‘au oa’ e manako maira iaku, inara kua rauka iaku i te akakore i te mataku. Kare au e pikikaa akaou ana e kua akaruke i te tuatua viivii e kua akamata i te aere ki te au uipaanga a te Au Kite o Iehova. Kua kite mai au e mei ta Iesu rai i taputou, ko te akono anga i tetai oraanga mama ua e te taangaanga anga i te ako a te Pipiria, te apai maira tikai i te mataora tinamou.”—Mataio 5:3-12.

Eaa te ka tupu mai me ko oonu koe i te akatu anga ki runga i te papa—koia oki, me taangaanga meitaki koe i taau i tatau i roto i te Tuatua a te Atua? Kua tuatua a Iesu e: “E vai pukeia iora, viviki rava atura taua vai ra i te taʼe  anga mai ki taua are ra, kare ra te are i keukeu i te reira, kua tamouia oki ki runga i te papa.” (Luka 6:48) E tika rai, me akatu meitaki koe na te taangaanga anga i taau i apii, kare te au timataanga mei te uriia rai e akapueurikiriki i toou akarongo, inara kare katoa te reira e keukeu. E manako pumaana tikai teia!

Te taiku maira te pipi ko Iakobo, e teina no Iesu, i tetai atu akameitakianga no te aronga apii Pipiria, kare i te aronga akarongo ua, inara e aronga rave tikai i te Tuatua tataia a te Atua. Kua tata a Iakobo e: “Ei aronga rave oki kotou i te tuatua nei, auraka ei aronga akarongo ua . . . Ko te akara ra ki roto i te ture tika rava o te rangatira ra, ma te tamou tikai, no te mea kare aia i te tangata akangaropoina ua i te tuatua kia akarongo, e tangata rave ra aia i taua angaanga ra, e akameitakiia ïa aia i te rave anga.”—Iakobo 1:22-25.

E tika rai, e mataora tikai te aronga e taangaanga ra i te ako a te Pipiria. Na taua mataora ra, i reira, e oronga ki te au pipi a te Karaiti i te maroiroi kia tu ngaueue kore i te patoi i te au timataanga mei te uriia rai, te timata maira i to ratou akarongo e te tu tika tikai o ta ratou akamorianga i te Atua.

Eaa Taau ka Rave?

I te oronga anga a Iesu i tana Tuatua i runga i te Maunga, kua akaketaketa aia e ko te tavini anga i te Atua ko Iehova e putuputu te taime, kare e ko teia tera, inara ko teia me kore ko tera. Ei akaraanga, kua apii a Iesu e e mata meitaki to tetai tangata me kore e mata kino, e te tavini ra aia i te Atua me kore te Mamona, te aere ra aia na runga i te ara o iti me kore te ara pararauare. (Mataio 6:22-24; 7:13, 14) I reira, i roto i tana akatutuanga openga no te nga tangata akatu are, kua oronga a Iesu ki tana au pipi okotai akaou atu ikianga: E rave mei ta te tangata pakari me kore mei ta te tangata neneva.

Me rave ua atu koe i te taangaanga ngakau tae i taau i kite mai mei te apii Pipiria, te rave ra koe i te tu pakari. Ae, ko te ko anga oonu kia akatu ki runga i te papa ka taki atu ki te au akameitakianga noou e no te tuatau ki mua.—Maseli 10:25.

[Au Tutu i te kapi 23]

Tei runga to tatou tu ngaueue kore i te taangaanga anga i ta tatou i apii