Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kimianga i te au Tarevake tei Taki atu ki te Tuatua Mou

Kimianga i te au Tarevake tei Taki atu ki te Tuatua Mou

 Kimianga i te au Tarevake tei Taki atu ki te Tuatua Mou

Akakiteia e R. Stuart Marshall

“Kare matou e tuatua ana ki te Au Kite o Iehova,” i tuatua ai te orometua Jesuit. “E taangaanga ana ratou i te Pipiria.” Kua poitirere tikai au i tana pauanga, no te mea koi pati ua atura au kiaia kia tauturu aia i taku vaine na te akaari anga i tetai au mea kare e rotai ana i roto i te au apiianga a te Au Kite o Iehova. Kua manako mai au e ka apii au i te Pipiria ma te Au Kite, kia rauka iaku i te akaari kiaia e kua tarevake ta ratou apiianga.

I TEIA taime tikai, e 43 oku mataiti, i tauta ei au i te patoi i te au apiianga a te Au Kite o Iehova, na te taangaanga anga i toku kite no te au akatumu anga papu e te apiianga akonoanga. Mei te akamataanga o te apii e tae ua atu ki te kaoreti, na roto ana au i te au apii Katorika. Noatu e e pepa apii teitei no te kimianga puapinga taku i te mataiti 1969, e kua apii au no runga i te au apii manako e te apii akonoanga, kare rava taku apii Katorika i kapiti mai ana i te apii Pipiria.

I muri ake i te apii kaoreti, kua akaipoipo au ia Patricia McGinn, e Katorika katoa aia. Kua apii ua atu maua e kua rauka mai ta maua pepa teitei rava atu no te Univetiti o Stanford. Kua anauia ta maua tamaiti ko Stuart, i te mataiti 1977, e kua noo matou ki Sacramento, i California, U.S.A. No tera mai au mataiti e 23, kua angaanga au no te oire o California i roto i te Legislative Analyst Office (LAO), no te akarakara anga i te moni akapou no te putunga moni a te apii i roto i taua oire ra. Kua angaanga pakari au e kua mataora i tetai oraanga meitaki. E mataora tikai au ei metua no ta maua tamaiti, iaia e tupu maira. Ko taku vaine akaperepere toku turuturu maroiroi rava atu, e kua turuturu katoa au iaia.

E 25 rai Tene te Pauanga

I te tae anga ta maua tamaiti ki te rua mataiti, kua rauka mai ta Patricia Pipiria mei ko mai i te Au Kite o Iehova, e kua akamata i te apiiia e ratou. E toru mataiti i muri mai kua papetitoia aia. Kua manako au e e tureture tikai te Au Kite o Iehova i to ratou manako no runga i te au orote e te pamu toto, inara kua kite mai au e, e papu tikai ta ratou tumu no runga i tetai au tumu tuatua. Kua poitirere au, e kua akakite au i toku manako ki te katoatoa i tetai ra i te mataiti 1987, i toku kapiki angaia kia tuatua ki mua i tetai uipaanga na te aronga akanoo ture, na ratou te apainga no te turanga apii i roto i toku oire.

Kua inangaro te Univetiti o California i tetai moni kia tarere ki tetai atu au oire, kia peke ia ratou teia angaanga na te kavamani, e ono pirioni tara. Ko teia angaanga ko te akatu anga i tetai matini taineti maatamaata. Kua patoi au i teia kimianga moni, na te karanga anga e, kare e puapingaia te oire. Kua patoi katoa mai te univetiti na te apai anga mai i tetai nga taineti Nobel no te apii taineti pakari, kia tuatua ki mua i te pupu akanoo ture. Kua akataka mai raua tataki tai i te kite ta teia matini ka oronga mai. Kua  karanga tetai e ka pauia te au uianga no runga i te kapuaanga o te ao katoa e pini ua ake. Kua tuatua tetai e ka akamaramaia mai te akamataanga o te oraanga i runga i to tatou paraneta.

Kua uri mai te tiamana o te kumiti kiaku.

“I toou manako e e maata roa te ono pirioni tara i te tutaki i te pauanga ki teia au uianga?” i ui mai ei aia.

“Te akatika nei au e e au uianga puapinga tena,” i pau atu ei au. “Inara, e aere mai ana te Au Kite o Iehova ki toku ngutupa i te popongi Maanakai e e oronga mai ana i tetai makatini e 25 tene te moni tauturu, te ka pau i taua au uianga ra. E kare e papu ana iaku e ko ta ratou pauanga e 25 tene, e meitaki atu i te au pauanga ono pirioni tara te ka rauka mai ia tatou mei teia matini.”

Kua kata te katoatoa i roto i te rumu, pera katoa te nga taineti Nobel. Noatu e kua akatika te pupu akono ture i te moni kia maani i te matini, kare tetai tangata i patoi mai ana i toku manako.

I te au tuatau e aere ra, kua akamata au i te kite mai e ka anoanoia kia akaraia tetai turanga i roto i te kainga. I muri ake i te ono mataiti i te uriurianga kia Patricia no runga i te Pipiria e te Au Kite o Iehova, maromaroa tikai au no tona inangaro i te akapou maata i te taime i roto i te angaanga orometua. Ka akariro teia i te akaiti mai i tana angaanga i ko i te univetiti. Kua manamanata tikai au e, i akapeea tetai tangata manako meitaki tikai i rauka ai tetai akakoroanga mei teia te tu, e kare rava e apinga e rauka iaku i te tuatua atu me kore i te rave kia taui i tona manako.

Kua tauta au i te pati i te tauturu a tetai tangata kite karape, e tangata e maata atu tona kite i te Pipiria i toku, e tangata i toku manako anga, ka rauka ngoie ua i te akakite atu i te au tarevake i rotopu i te au apiianga a te Au Kite o Iehova e te Pipiria. Na te akapapu anga e kua tarevake tetai apiianga a ratou, kua tarevake i reira te katoatoa. Ko tera ua taku ka rave kia rauka i te itae atu i te manako apii numero o taku vaine. Kua aravei atu au i te orometua Jesuit o te akonoanga ta maua ko Patricia e aere atu ana i mua ana. Kua akaoti ta matou uipaanga ki te pukapukaanga e akatakaia maira i te akamataanga o teia atikara. Te kore anga te orometua e inangaro i te tuatua ki taku vaine, kua kite mai au e noatu e ka roa atu, ko au rai te ka tau i te kimi i te au tarevake e te akaari i te reira kia Patricia.

Toku Kimianga i te Au Tarevake

Iaku e apii ra i te Pipiria ma te Au Kite, ko te mea umere roa atu kiaku, ko te totou a te Pipiria. Kua tatau au mei te peroveta ko Isaia i te au tataanga no te inga anga a Babulonia, kua tataia vaitata atu i tetai 200 mataiti i mua ake ka tupu ei te reira, ma te akakite tika anga mai i te ingoa o Kuro ei tangata autu e te akataka anga i tana au  ravenga i te akatae ke anga i te Kauvai Eupharati no te akavi anga ia Babulonia. (Isaia 44:27–45:4) I te au mataiti i mua atu ana, kua apii ana au i te inga anga o Babulonia i roto i tetai pupu no te apii vaeau. Kua kite katoa au e kua totou mai te peroveta ko Daniela, no tetai 200 tuma mataiti i mua ake, i te au akakiteanga no tetai ariki ririnui o Ereni tei tuaia tona patireia ki roto i tetai au patireia e a, kare ra e ririnui ana i muri ake i tona mateanga. (Daniela 8:21, 22) Kua maara iaku taua tika anga no runga ia Alexander te Tangata Rongonui mei taku i apii mai no runga i te tuatua enua taito. Na roto i taku kimikimianga i roto i te au puka tataia, kua akapapu au kiaku uaorai e kua tata tikaiia teia au puka o te Pipiria i mua ake i te tupuanga tei totouia.

Te maata i taku apii ki te Au Kite, te maata atuia i toku papu anga e ko te Pipiria te Tuatua a te Atua, e apinga kare rava au i kite mai ana i te au mataiti e apii ra au i te roto i te Akonoanga Katorika. Eaa taku ka rave ki teia kite? Kua iki au i te akatapu i toku oraanga kia Iehova e kia riro mai ei Kite nona. (Isaia 43:10) Kua papetitoia au i te mataiti 1991, e rua ua rai mataiti i muri ake i tera pukapukaanga ki te orometua. Kua papetitoia ta maua tamaiti i tera mai mataiti.

Ma te akanoo anga ou, kua taui matou i te au akakoroanga o to matou ngutuare tangata. Ko tetai apinga mua taku i rave i muri ake i toku papetitoanga, koia oki, ko te akanoo i tetai parani rima mataiti no taku vaine kia akaruke aia i tana apii i te univetiti, me tae tona mataiti ki te 50. Kua inangaro aia kia riro mai aia ei orometua painia, i taua taime ra, kua akanooia e 1,000 ora i te mataiti, me kore mei te 83 ora i te marama, i te tauturu anga i tetai ke kia apii i te tuatua mou o te Pipiria. I te tae anga ki te mataiti 1994, kua akaiti mai aia i tana angaanga kia rauka i te piri atu ki roto i te angaanga painia. Taku akakoroanga mua te kapiti maira i te akameitaki atu i taku angaanga orometua, i te tauturu anga i te ka rauka iaku i roto i ta matou putuputuanga, e te tauturu ua atu anga i te akaoniti no te akatu anga i te au Are Uipaanga o te reira ngai.

I tetai au taime, kua rauka iaku i te uriuri atu i te Pipiria i te angaanga. Ko tetai vaine ou e akarakara ra i te moni a te LAO, e Kite aia, kare e maroiroi akaou ana i te rave i tana e irinaki ra. No te manako ekoko no runga i te Pipiria, kua akaparuparuia tona akarongo. Kua mataora au i te tauturu anga iaia i te pae vaerua. Kua oki atu aia ki te oire i anauia ai aia e kua akamata i te angaanga painia.

I te mataiti 1995, kua tae atu au ki tetai nga uipaanga takake e te uipaanga a te kumiti turanga apii no runga i te kimikimianga a te kavamani. Kua ui te tiamana o te kumiti ki te komono o te kavamani e, eaa tei tupu ki te matini taineti. Kua pau mai te opita o te kavamani na te akakite anga mai e kua orongaia ki te oire o Texas taua kimianga ra, inara kare rava i oti ana no tetai au tumu e toru. Te mea mua, kua kake atu te moni o te angaanga mei te ono pirioni ki te iva pirioni tara i mua ake ka akamataia ai. Te rua, kua inangaroia e te kavamani te moni kia taangaangaia i tetai ngai ke atu, ki te tamaki i Iraka i te mataiti 1991. Te toru, kua kite mai ratou e ka rauka mai te pauanga no te au uianga no runga i te oraanga no ko mai i te Au Kite o Iehova e 25 rai tene! I te akaraanga te ripiti aereia nei taku tuatua e te au tangata e manganui e kua ripiti katoaia i teianei i tetai uipaanga a te au kumiti turanga apii.

I te kataanga te katoatoa, kua akara mai tetai au mema o te kumiti kiaku. Kua tuatua atu au i te akakite atu ki te katoatoa i reira e, “Ka rauka ia kotou te au pauanga i teianei kare e tutaki me tatau ua kotou i te au puka.”

Oraanga Meitaki e te Puapinga Tikai

I te ritaea anga taku vaine, kua akanoo maua i tetai parani rima mataiti naku. Kua ui aere atu au i ko i tetai au ngai no tetai angaanga tuku taime, no te mea te inangaro nei au i te akapou maata atu i te taime i te apiianga i te tuatua mou Pipiria ki tetai atu. No tetai tu poitirere ua, kua oronga mai te LAO kiaku i tetai atianga kia angaanga no tetai nga ora ua. No reira, i te mataiti 1998, kua riro katoa mai au ei orometua painia.

I tetai popongi ia maua ko taku vaine e akapapa ra i te aere ki te angaanga orometua, kua ringiia mai au e te opati manga o te Au Kite o Iehova i Marike, i Brooklyn, New York. No te aru anga i te au patianga no te aronga tauturu, kua ui mai te tangata i runga i te terepaoni e me ka inangaro au i te rave i tetai angaanga i Brooklyn.  Kua viviki au i te pau atu e, ae. Kua taki atu te reira ia maua kia angaanga ki ko i te opati maata i teianei ao, e 18 marama. Kua ritaea vave mai au mei taku angaanga i te oire o California kia rauka i te akaoti i te angaanga. I muri ake i tera, kua oronga puareinga ua maua i te tauturu i te akatu anga i te Are Uipaanga Akaputuputuanga o te Au Kite o Iehova i Fairfield, i California. Kua oko maua i to maua are i Sacramento e kua neke atu ki roto i tetai apatimani meangiti ua i Palo Alto. Kua riro toku ritaea vave anga ei akatuera i te au mataara no te au akameitakianga ke atu. I rave ana maua i te au angaanga i ko i te au opati manga o te Au Kite o Iehova, i Naiteria, Aperika Tonga, Kanata, Peritane, e Tiamani.

Mei te Au Kite tei tauturu mai ia maua, te mataora nei maua ko taku vaine i te tauturu atu i tetai ke i te apii i te tuatua mou o te Pipiria. Te irinaki tikai nei au e ko te apii a Iehova ko te mea puapinga rava atuia o taku au apii teitei katoatoa. Kare rava e rauka kia akaaiteia atu ki tetai porokaramu apii i runga i te enua nei, i te tu atea e te tu oonu tikai. Kua tereni a Iehova i tona Au Kite kia apii i te tuatua mou o te Pipiria i roto i te au ravenga e akakeu ra i te manako e te ngakau. Ko tera te akakeu ra iaku kia apii ua atu rai. Te rekareka nei maua ko taku vaine no te oraanga mataora e no te au akameitakianga i te taangaanga i ta maua apii i te tavini i te Ngateitei o te ao katoa e pini ua ake, te Atua ko Iehova.

[Tataanga i te kapi 29]

Iaku e apii ra i te Pipiria ma te Au Kite, ko te mea umere roa atu kiaku, ko te totou a te Pipiria

[Tutu i te kapi 29]

Maua ko Patricia i to maua ra akaipoipo

[Tutu i te kapi 31]

E mataora ana maua i te tauturu atu i tetai ke i te apii i te tuatua mou o te Pipiria