Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E Atua Inangaro i te Tuatua Tau

E Atua Inangaro i te Tuatua Tau

 E Akavaitata atu ki te Atua

E Atua Inangaro i te Tuatua Tau

Ebera 10:26-31

KUA takinokinoia ana ainei koe, penei e tetai tangata kare i akautungaia e kare i tataraara? E ngata tikai i te akakoromaki i te reira au tu tau kore, me kua akatupuia tikai te mamae e tetai tangata taau e irinaki ra kia inangaro mai e kia akono mai ia koe. Penei ka manako koe e, ‘Eaa te Atua i akatika ua ai i taua au apinga ra kia tupu?’ * Ko te tika tikai, e rikarika ana te Atua ko Iehova i te au tu tika kore ravarai. Te akapapu maira tana Tuatua, te Pipiria, kia tatou e, ko te aronga rave marokiakia ua atu rai i te ara, ka akautungaia ratou e te Atua. Ka akara ana tatou i te au tuatua a te apotetoro ko Paulo tei tataia i roto ia Ebera 10:26-31.

Kua tata a Paulo e: “Kua rauka na ia tatou te kite i te tuatua-mou ka rave inangaro mou atu ei i te ara, kare ua atu e tarangaara toe.” (Irava 26) E kino tikai te aronga tei rave inangaro mou i te ara. No teaa ra? Te mea mua, kare ratou e rave ana i te ara no te tu paruparu—te tu tarevake e rave pouroa ana tatou i tetai au taime, no to tatou tu apa. E rave matau ana ratou i te ara. Te rua, e mea akakoro ta ratou ara. Kua ki to ratou ngakau i te au kino pakari tikai. Te toru, kare ta ratou ara i tupu mai no te kamakura. Kua “kite [ratou] i te tuatua-mou” no runga i te au anoano e te au umuumuanga a te Atua.

Eaa to te Atua manako no te aronga rave ara kare e tataraara ana e te aronga rave ara kino? “Kare ua atu e tarangaara toe,” i karanga ai a Paulo. Ko te atinga a te Karaiti—e apinga aroa na te Atua ki te tangata—te tapoki ra i te au ara ta tatou e rave ra no to tatou tu apa. (1 Ioane 2:1, 2) Inara, ko te aronga te rave akakoro ra i te ara kare e tataraara, te akaari maira e kare o ratou manako no teia apinga aroa akaperepereia. I roto i nga mata o te Atua, kua “takatakai [ratou] i te Tamaiti a te Atua ki raro ake . . . ko tei karanga i te toto o” Iesu e e mea noaia. (Irava 29) Na ta ratou angaanga, te akaari maira ratou i te tu akavaavaa ia Iesu e te akariro ra i tona toto “ei apinga oko mama,” kare e puapinga ke atu i te toto o tetai tangata apa. (Today’s English Version) Ko te reira au tangata kino, kare e puapingaia mei te atinga o te Karaiti.

Eaa ta te aronga kino e tapapa maira? Te taputou maira te Atua tuatua tau e: “Tei iaku te akaoko, e naku e tutaki atu.” (Irava 30) Ko te katoatoa rava tei matau i te rave i te ara na te akakino anga i tetai ke, kia matakite. Te tangata rave akakoro i te aati i te au ture a te Atua, ka akautungaia. E maata te taime, ka akakino ta ratou ara ia ratou uaorai. (Galatia 6:7) Noatu e kare ratou e kino i teianei, ka tu ratou ki mua i te aroaro o te Atua kare e roa atu ana, me aere mai aia i te tama i te au tu tika kore ravarai i runga nei i te enua. (Maseli 2:21, 22) Te akamatakite maira a Paulo e: “E mea mataku maata kia rokoia e te rima o te Atua ora ra.”—Irava 31.

Te kite anga e kare te Atua ko Iehova e akatika ua atu i te ara rave inangaro mouia, e mea pumaana e e mea papu, ki te aronga tikai tei tamamaeia e te tangata rave kino marokiakia. Ka rauka ia tatou i te akaruke pu tikai i te akaoko anga ki roto i nga rima o te Atua, te rikarika ra i te au tu tika kore ravarai.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 1 No tetai uriurianga e eaa ra te Atua i akatika ua ai i te mamae, e akara i te kapi 106-114 o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? neneiia e te Au Kite o Iehova.