Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 Apii i Taau Tamariki

Kare a Mareko i Tuku i te Au

Kare a Mareko i Tuku i te Au

KUA tata a Mareko i tetai o te au puka Pipiria e a no runga i te oraanga o Iesu. Ko te mea poto rava atu te reira e te mea mama ake i te tatau. Koai a Mareko? I toou manako kua kite ainei aia ia Iesu?​— * Ka akara ana tatou e eaa te au timataanga ngata ta Mareko i aro atu ei e kia kite mai i te tumu i kore ei a Mareko i tuku i te au ei Kerititiano.

Kua taiku muaia te ingoa o Mareko i roto i te Pipiria i muri ake i te titirianga te Ariki ko Heroda Ageripa i te apotetoro ko Petero ki roto i te are auri. I tetai po kua akamatara tetai angera ia Petero, e kua aere tika roa atu aia ki te kainga o te metua o Mareko, ko Maria, te noo ra i Ierusalema. I to Petero akamataraia anga mai mei te are auri, kua tupu mei tetai tai ngauru mataiti i muri ake i to Iesu tamateia anga i te Pasa i te 33 T.N.​—Angaanga 12:1-5, 11-17.

Kua kite ainei koe i te tumu i aere atu ei a Petero ki te kainga o Maria?​— Penei no te mea kua kite aia i te au mema o tona pamiri e kua kite meitaki aia e e rave ana te au pipi a Iesu i te au uipaanga i roto i tona are. Kua roa a Banaba te katini o Mareko i te riro anga mai ei pipi, mei te Oroa o Penetekote 33 T.N. Tona tu oronga aroa ua i taua taime ra i te tauturu anga i te au pipi ou, kua taikuia i roto i te Pipiria. E no reira penei kua kite mai a Iesu ia Banaba, e pera katoa tona aniti ko Maria e tana tamaiti ko Mareko.​—Angaanga 4:36, 37; Kolosa 4:10.

I roto i tana Evangeria, kua tata a Mareko e, i te po o to Iesu tapeka angaia, te reira katoa tetai mapu e aao ua ra i tetai kakau pu “ki rungao iaia.” I te opu anga te au enemi ia Iesu, kua tata a Mareko e kua oro atura taua mapu ra. Koai i toou manako te reira mapu?​— Ae, penei ko Mareko te reira! E no reira i te akarukeanga a Iesu e tana au apotetoro i te roa anga po, kua uti ua mai a Mareko i tetai kakau e kua aru katoa atu.​—Mareko 14:51, 52.

E tupuanga puapinga tikai to Mareko i te pae vaerua. Penei te reira katoa aia i te riringi angaia mai te vaerua tapu i te Penetekote 33 T.N., e e pirianga vaitata tona ki te au tavini akarongo mou o te Atua, mei ia Petero rai. Inara kua aru katoa aia i tona katini ko Banaba, tei tauturu ia Saula na te akaaraveianga iaia kia Petero mei etai toru mataiti i muri ake i to Iesu mama anga mai kia Saula i roto i tetai orama. I te au mataiti i muri mai, kua aere atu a Banaba ki Tareso i te kimi ia Saula i reira.​—Angaanga 9:1-15, 27; 11:22-26; 12:25; Galatia 1:18, 19.

 I te mataiti 47 T.N., kua ikiia a Banaba raua ko Saula kia rave i te angaanga mitinari. Kua apai raua ia Mareko, inara no tetai tumu kitea koreia, kua akaruke a Mareko ia raua e kua oki atu ki te kainga i Ierusalema. Kua riri tikai a Saula, tei kitea tona ingoa Roma e ko Paulo. E kare aia i kopae ana i tana i manako mai e e tu paruparu kino tikai no Mareko.​—Angaanga 13:1-3, 9, 13.

I te oki anga mai mei to raua tere mitinari, kua ripoti mai a Paulo raua ko Banaba i te au tupuanga meitaki tikai. (Angaanga 14:24-28) I te au marama i muri mai, kua parani te nga tokorua i te oki akaou e kia atoro i te au pipi ou i te ngai ta raua i tutu aere ei. Kua inangaro a Banaba i te apai ia Mareko, inara kua kite ainei koe e eaa to Paulo manako?​— Kare aia ‘i manako e e tau’ te reira no te mea kua akaruke a Mareko ia raua i mua atu e kua oki atu ki te kainga. Papu e tei tupu i muri ake kua akataitaia tikai ia Mareko!

Kua tupu te riri, e i muri akera i tetai “taumāro maata,” kua takake a Paulo raua ko Banaba. Kua apai a Banaba ia Mareko kia tutu aere i Kupero, e kua iki a Paulo ia Sila e kua atoro akaou i te au pipi ou, mei tei paraniia i mua atu. Mei teaa atura to Mareko taitaia maata no te akatupuanga i te manamanata i rotopu ia Paulo raua ko Banaba!​—Angaanga 15:36-41.

Kare tatou i kite i te tumu i akaruke ei a Mareko i mua atu e kua oki atu ki te kainga. Penei kiaia e tumu meitaki tana. Noatu rai, kua papu tikai ia Banaba e kare te reira e tupu akaou. E kua tano rai tana. Kare a Mareko i tuku ana i te au! I muri akera kua rave raua ko Petero i te angaanga mitinari i Babulonia, tei mamao rava mei te kainga. Mei te  reira ngai, kua tuku atu a Petero i tona aroa, i te karanga anga e: “E ko taku tamaiti nei oki ko Mareko.”​1 Petero 5:13.

Mei teaa atura te pirianga vaitata i te pae vaerua i rotopu ia Petero raua ko Mareko! Ka kite papu katoaia teia me tatau tatou i te Evangeria a Mareko. I roto i reira kua akaari mai a Mareko i ta Petero i akakite kiaia no runga i te au apinga tana i kite atu. Ei akaraanga, e akaaite atu i te au tataanga o tetai uriia i te Tai o Galilea. Kua kapiti atu a Mareko i te au akakiteanga no runga i te ngai i moe ei a Iesu i roto i te pai e te moe ra aia ki runga i teaa, e au mea aere ta tetai tangata ravakai mei ia Petero rai ka kite mai. I na, kia akara ana taua i teia, ine, na te tatau kapiti anga e te akaaite anga i teia au papaanga Pipiria i roto ia Mataio 8:24; Mareko 4:37, 38; e Luka 8:23!

Eaa te au akameitakianga tei rauka ia Mareko no tei kore i tuku i te au?

I muri mai, i to Paulo tapeka angaia i Roma, kua akameitaki aia ia Mareko no tana turuanga tiratiratu. (Kolosa 4:10, 11) E i to Paulo tapekaanga akaou ia i reira, kua tata aia kia Timoteo e kua pati atu kiaia kia apai mai ia Mareko, i te akamaramaanga e: “E meitaki oki au iaia i te angaanga i te taoonga nei.” (2 Timoteo 4:11) E tika rai, mei teaa atura te au akameitakianga maata no te tavinianga tei rekarekaia e Mareko no te mea kare aia i tuku ana i te au!

^ para. 3 Me te tatau kapiti ra koe e tetai tamaiti, te oronga maira te raini poto ua i tetai akamaaraanga kia tapu poto ua e kia akamaroiroi i te tamaiti kia akakite mai i tona uaorai manako tikai.