Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Eaa ka Pure ei ma to Iesu Ingoa?

Eaa ka Pure ei ma to Iesu Ingoa?

E APII putuputu ua ana a Iesu i te pure. I tona tuatau, e pure ana te au arataki akonoanga ngati Iuda i “te pae arataa.” No teaa ra? “Kia akaraia ratou e te tangata.” I te akaraanga, kua inangaro ratou kia marekaia mai ratou no to ratou tu akonoanga tapu. E manganui te au tangata e tuatua taokioki putuputu ua ana i te au pure roroa, mei te mea e te anoanoia ra te “rai o te tuatua” kia akarongoia mai te pure. (Mataio 6:5-8) Kua akaari mai a Iesu i taua au ravenga ra ei mea puapinga kore ua, i te tauturu anga i te au tangata ngakau tae tataki tai kia kite e eaa te mea ka kopaeia i te pure anga. Inara, e maata atu tana i rave i te apii ua mai i te mea e kare e tau no te pureanga.

Kua apii mai a Iesu e kia akakite ta tatou au pure i to tatou anoano kia akatapuia te ingoa o te Atua, kia tae mai Tona Patireia, e kia akonoia Tona anoano. Kua apii katoa mai a Iesu e e mea tau i te pati ki te Atua kia tauturu mai ia tatou no runga i te au mea te akakeu ra i to tatou uaorai oraanga. (Mataio 6:9-13; Luka 11:2-4) Na te taangaanga anga i te au akatutuanga, kua akaari mai a Iesu e ko te pati akatenga, te akarongo, e te tu akaaka ta tatou e anoano ra me ka akarongoia mai ta tatou au pure. (Luka 11:5-13; 18:1-14) E kua akaketaketa mai aia i tana apiianga na roto i tona uaorai akaraanga.​—Mataio 14:23; Mareko 1:35.

Kare e ekoko e kua tauturu teia ikuikuanga i te au pipi a Iesu kia akameitaki atu i ta ratou au pure. Inara, kua tiaki a Iesu e tae ua atu ki tona po openga i runga i te enua nei i te oronga atu ki tana au pipi i te apiianga puapinga maata rava no runga i te pure.

 “Tetai Tauianga Maata i Roto i te Tuatua Enua no te Pure”

Te maataanga o te taime i tona po openga ra kua akapou a Iesu i te reira na te oronga anga i te akamaroiroi anga ki tana au apotetoro akarongo mou. Ko te tuatau tau ia i te akakite atu i tetai apinga ou. “Ko au te mataara, e te tuatua-mou e te ora,” i karanga ai a Iesu. “Kare ua e tangata e tae ki te Metua ra, mari ra ei iaku.” I muri mai kua oronga atu aia i te au taputou no te akamaroiroianga kia ratou e: “Ko ta kotou e pati ma toku ingoa, naku ïa e rave, kia akakakāia te Metua i te Tamaiti. Ko ta kotou e pati ma toku ingoa, ka tika ïa iaku.” Te tae anga ki te openga o tana uriurianga, kua tuatua aia e: “Kare rai a kotou apinga i pati ma toku nei ingoa: ka pati, e rauka ïa ia kotou, kia ki tikai oki kotou i te rekareka.”​—Ioane 14:6, 13, 14; 16:24.

E puapinga maata tikai teia au tuatua. Te akataka maira tetai tikitinari Pipiria i teia e ko “tetai tauianga maata i roto i te tuatua enua no te pure.” Kare a Iesu e karanga ra e kia tauiia atu te pure mei te Atua ra kiaia. Kareka ra, te akatuera maira aia i tetai mataara ou kia akavaitata atu ki te Atua ko Iehova.

E tika, e akarongo ua mai ana rai te Atua ki te au pure a tona au tavini akarongo mou. (1 Samuela 1:9-19; Salamo 65:2) Inara, mei te tuatau i riro ei a Iseraela ei iti tangata koreromotu no te Atua, ko te aronga te inangaro ra i ta ratou au pure kia akarongoia mai e mea puapinga kia ariki ratou e e iti tangata ikiia e te Atua a Iseraela. E i muri mai, mei te tuatau o Solomona, e mea puapinga kia kite ratou e e ngai ikiia e te Atua te iero no te atinga. (Deuteronomi 9:29; 2 Paraleipomeno 6:32, 33) Inara, e tuatau poto ua teia akatereanga no te akamorianga. Mei ta te apotetoro ko Paulo i tata mai e, “e ata anake [te Ture tei orongaia kia Iseraela e te au atinga tei orongaia i ko i te iero] no te au mea memeitaki a muri atu, kare ra i taua au mea mou ra.” (Ebera 10:1, 2) Ka monoia te ata e te mea tika tikai. (Kolosa 2:17) Mei te mataiti 33 T.N., kare to tetai tangata pirianga kia Iehova e vai akaou ana ki runga i te akarongoanga ki te Ture a Mose. Inara, kua akatumuia te reira ki runga i te akarongoanga ki te tangata ta te Ture e tou maira​—ko te Karaiti ko Iesu.​—Ioane 15:14-16; Galatia 3:24, 25.

E Ingoa tei “Maata ua Atu i te Teitei i te Au Ingoa Ravarai”

Kua akanoo a Iesu i tetai tumuanga teitei no te akavaitata atu anga kia Iehova, i te akataka anga mai iaia uaorai ei oa mana ririnui, ko tei akatuera mai i te mataara kia akarongoia mai ta tatou au pure e kia pauia mai e te Atua. Eaa tei tauturu ia Iesu kia rave i teia no tatou?

I te mea e kua anauia mai tatou i roto i te ara, kare e rauka i tetai au angaanga ta tatou e rave ra  me kore au atinga ta tatou e oronga ra i te tama ia tatou no teia tou me kore i te oronga anga mai kia tatou te tikaanga kia akatupu i tetai pirianga ki to tatou Atua tapu, ko Iehova. (Roma 3:20, 24; Ebera 1:3, 4) Inara, kua oronga a Iesu i tona oraanga apa kore ei tangata e kua tutaki aia i te au ara na te oko mai anga i te au tangata ravarai. (Roma 5:12, 18, 19) I teianei ko te aronga katoatoa te inangaro ra i te rave i te reira kua orongaia mai te tuatau kia rauka tetai turanga ma i mua ia Iehova e kia rekareka i te ‘tuatua ma te mataku kore’ ki te Atua​—ka rauka ua teia me akono ratou i te akarongo i roto i te atinga o Iesu e te pure na roto i tona ingoa.​—Ephesia 3:11, 12.

Me pure tatou na roto i to Iesu ingoa, te akaari ra tatou i te akarongo i roto i nga tu e toru no tana tuanga i te akatupu anga i to te Atua akakoroanga: (1) Koia “te Punua-mamoe a te Atua,” kua riro mai tana atinga ei tumuanga no te akakoreanga i te ara. (2) Kua akatuia mai aia e Iehova e te angaanga ra i teianei ei “taunga maata” i te oronga anga i te au akameitakianga no te oko. (3) Koia anake ua “te mataara” no te akavaitata atu anga kia Iehova na roto i te pure.​—Ioane 1:29; 14:6; Ebera 4:14, 15.

Te pure anga na roto i to Iesu ingoa te akangateitei ra ia Iesu. E mea tau taua akangateitei, no te mea, to Iehova ra anoano koia oki “kia tuku te au turi katoa ki raro . . . , i te ingoa o Iesu; E kia aaki te au vaa ravarai e, ko Iesu Mesia te Atu, kia kakā te Atua Metua ra.” (Philipi 2:10, 11) Inara, te mea puapinga maata atu, te pure anga na roto i to Iesu ingoa te akakaka ra ia Iehova, tei oronga mai i tana Tamaiti ei puapinga anga no tatou.​—Ioane 3:16.

E pure tatou ma to tatou “ngakau katoa,” auraka na roto i tetai tu matau ua

Kia marama tatou i te puapinga tikai o ta Iesu tuanga maata, e tukeke te au taoonga e te au ingoa ta te Pipiria e taangaanga ra i te akataka anga mai iaia. Te tauturu maira teia ia tatou kia marama i te au akameitakianga e manganui te aere maira kia tatou tei akatumuia ki runga i ta Iesu i rave ana, e rave nei, e ka rave atu no tatou. (Akara i te pia “ Ta Iesu Tuanga Maata” .) E tika, kua orongaia kia Iesu “te ingoa i maata ua atu i te teitei i te au ingoa ravarai.” * Kua orongaia kiaia te mana katoatoa i te rangi e i te enua nei.​—Philipi 2:9; Mataio 28:18.

Kare e kia Riro ua ei Peu Ua

Ae, e oronga tatou i ta tatou pure na roto i to Iesu ingoa me te inangaro ra tatou kia  akarongoia mai te reira e Iehova. (Ioane 14:13, 14) Inara kare tatou e inangaro i te ripiti ua i te takiato tuatua “na roto i to Iesu ingoa” e ei peu ua. No teaa ra?

E akamanako ana i tetai akatutuanga. Me orongaia mai tetai reta kia koe no ko mai i tetai tangata pitiniti, penei ka taopenga te reira ki te tuatua matauia ra e “ma te aroa ua.” I toou manako e e akakiteanga tika tikai teia i te au manako o te tangata pitiniti, me te aru ua ra aia i te turanga tei arikiia no te tataanga i te au reta? No reira, te taiku anga i to Iesu ingoa i roto i ta tatou au pure te anoanoia ra kia maata atu te aiteanga i te taopenga ua anga mei tetai reta pitiniti rai. Noatu e te anoanoia ra tatou e “auraka e tukutuku i te pure,” e rave tatou i te reira ma to tatou “ngakau katoa,” auraka na roto i tetai tu matau ua.​—1 Tesalonia 5:17; Salamo 119:145.

Akapeea koe i te kopae anga i te tuatua anga i te takiato tuatua “na roto i to Iesu ingoa” ei tuatua matau ua? Eaa ka kore ei e akamanako oonu i te au tu akapumaana o Iesu? E akamanako ana e eaa tana i rave ana e ka rave puareinga ua noou. I roto i te pure, e akameitaki ia Iehova e e akapaapaa iaia no te tu umere i te taangaanga anga aia i tana Tamaiti. Ia koe e rave ra i te reira, ka papu meitaki ia koe ta Iesu taputou e: “Ta kotou e pati atu i te Metua ma toku ingoa, nana ïa e o mai kia kotou na.”​—Ioane 16:23.

^ para. 14 Kia tau ki ta Vine Expository Dictionary of New Testament Words, te tuatua Ereni tei uriia e “ingoa” te tou ra ki “te aite anga katoa o tetai ingoa, no te mana taoonga, te tu oki, te pupu, te ngateitei, te mana, [e] te turanga teitei.”