Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 Au Taviri Kia Mataora te Pamiri

Akono Anga i te Au Manamanata

Akono Anga i te Au Manamanata

Kua karanga te tane e: “I muri ake i to maua akaipoipoanga, kua noo maua ko Sarah * i ko i toku pamiri i roto i te are o toku nga metua. I tetai ra, kua pati mai te vaine o toku teina kiaku e kia apai au iaia i roto i to matou motoka ki te kainga. Kua akatika atu au e kua apai rai au i taku tamaiti. Inara te oki mai anga au ki te kainga, kua riri tikai a Sarah iaku. Kua akamata maua i te karo, e i mua tikai i toku pamiri, kua kapiki mai aia iaku e e tangata akameamea vaine. Riri tikai au e kua tuatua atu i tetai au mea tei akariri rava atu iaia.”

Kua karanga te vaine e: “E aka maki tikai ta maua tamaiti, e i taua taime rai, manamanata to maua i te pae o te moni. No reira te akaruke anga a Fernando i roto i te motoka ma te vaine a tona teina e ta maua tamaiti, maata te au tumu i riri ei au. I tona oki anga mai ki te kainga, kua akakite atu au i toku manako. Kua tupu tetai aka karo anga e kua akakino atu tetai i tetai. Tataraapa tikai au i muri mai.”

ME KARO tetai nga tokorua, ko te aiteanga ainei teia e kare raua e inangaro akaou ana i tetai e tetai? Kare! Ko Fernando raua ko Sarah, tei taikuia mai i runga akenei, te inangaro akaperepere tikai ra raua i tetai e tetai. Inara, i roto katoa i te au akaipoipo meitaki tikai, te vai ra tetai au atianga e ka tupu rai tetai manamanata.

Eaa ra te au manamanata i tupu ei, e eaa taau ka rave i te akakore atu i te reira kia kore toou akaipoipo e akakinoia? I te mea e e akanoonooanga te akaipoipo tei akapapaia e te Atua, e mea tau kia akara matatioia e eaa tana Tuatua, te Pipiria, e karanga ra no runga i teia tumu manako.​—Genese 2:21, 22; 2 Timoteo 3:16, 17.

Marama Anga no Runga i te Au Akaaoanga

Te maataanga o te au tokorua akaipoipo e inangaro ana ratou i te akono i tetai e tetai na roto i te tu aroa e te takinga meitaki. Inara, te akakite tikai maira te Pipiria e “kua rave katoatoa oki i te ara, e kua ngere i te akameitaki a te Atua.” (Roma 3:23) No reira me tupu mai te au pekapeka, penei e mea ngata tikai i te akatere i te au manako ngakau. E me akamata mai te karo anga, penei ka kite mai tetai papaki e e aka angaanga tikai i te kopae atu i te au peu kino, mei te taumaro e te tuatua akakino. (Roma 7:21; Ephesia 4:31) Eaa tetai atu au tumu te ka akatupu i te taitaia?

E maata te taime tuketuke te au tu me komunikeiti te tane e te vaine. “Te akaipoipo mua anga maua,” i karanga ai a Michiko, “kua kitea mai e au e e tuke tikai to maua au tu no runga i te uriuri manako anga i te au tumu manako. Kare e eaa tei tupu ana taku e reka ua ana i te tuatua mari katoa ra no teaa ra e akapeea ra te reira i tupu ei. I te akara anga ko te tupuanga openga ua ta taku tane e inangaro ra.”

E tu matauia i te kite i te tu manamanata mei to Michiko rai. I roto i te au akaipoipo e manganui, penei te inangaro ra tetai o te tokorua kia roa atu to raua uriuri manako anga i te manamanata, ko tetai mai kare e reka ana i te taumaro atu e te inangaro ra i te kopae i te tumu manako. I tetai au taime, te maata atu te tuatua anga a tetai tokorua no runga i te manako, te maata atuia te kopae anga a tetai mai i te reira. Kua kite ana ainei koe i teia tu e tupu maira i roto i toou akaipoipo? Te  inangaro ra ainei tetai ia korua e koia te tangata ka tuatua maata, e ko tetai ake, kare e inangaro kia piri mai ki roto i te uriurianga manako?

Ko tetai tumu akaou ka akamanakoia penei ko te turanga o te ngutuare o te tangata e akakeu ra i tona manako e ka akapeea te nga tokorua akaipoipo i te komunikeiti anga. Te karanga ra a Justin, tei akaipoipo e rima mataiti, e: “No roto mai au i tetai ngutuare muteki ua e e mea ngata noku i te akakite aere i toku manako ngakau. E tamanamanata ana teia i taku vaine. E ngutuare maoraora tikai tona ngutuare tangata, e kare aia e manamanata ana i te akakite mai i tona au manako.”

Eaa ka Tauta Pakari ei i te Akatikatika i te Au Manamanata?

Kua kiteaia mai e te aronga kimikimi e ko te akairo meitaki rava atu e eaa tetai akaipoipo ka mataora ai koia oki kare e eia taime me tuatua ana nga tokorua e te inangaro tikai ra raua i tetai e tetai. Kare katoa e ko te pirianga ainga e te maata i te moni te mea puapinga maata rava atu. Kareka ra, te akairo meitaki rava atu e autu ei te akaipoipo koia oki akapeea te tane e te vaine i te akono anga i tetai au manamanata e tupu maira.

Pera katoa, kua karanga a Iesu e me akaipoipo tetai nga tokorua, kare na te tangata i topiri ia raua inara na te Atua. (Mataio 19:4-6) No reira, te akangateitei ra te akaipoipo meitaki i te Atua. I tetai tua, me kare te tane e akaari i te aroa e te akamanakoanga i tana vaine, kare te Atua ko Iehova e akarongo mai ki te au pure a te tane. (1 Petero 3:7) Me kare te vaine e akangateitei i tana tane, kare aia e akangateitei tikai ra ia Iehova, tei iki i te tane ei upoko no te pamiri.​—1 Korinetia 11:3

Au Taviri kia Manuia​—Kopae i te Au Peu Kino no te Tuatua

Noatu e eaa te tu o taau komunikeitianga me kore te turanga o te pamiri, te vai ra te au peu kino no te tuatua e mea tau kia kopaeia me ka taangaanga koe i te au kaveinga Pipiria e te akono anga i te au manamanata ma te tau. E ui kia koe uaorai i teia au uianga e aru mai nei:

‘Te kopae ra ainei au i te akakino atu?’

“E te putaiu kia romiia ra e taʼe ei te toto; koia katoa kia māro i te akakoko atu ka tupu ei te karo,” i akakite ei tetai materi pakari. (Maseli 30:33) Eaa te aiteanga o te reira? E akamanako ana i teia akaraanga. Kua akamata mai te manamanata no te tukeke te au manako e ka akapeea me parani i te moni a te ngutuare (“ta taua e inangaro nei kia matakite i te kaiou i runga i te kati”) penei ka taui viviki mai te reira na te akaapa atu anga i to tetai tu (“e mako kore tikai koe”). E tika, me ‘romiia to putaiu’ e to tokorua na te akakino anga mai i toou tu, penei ka inangaro rai koe i te ‘roromi’ atu i tona. Inara, te taki atura te akakino anga ki te riri e ka maata mai te pekapeka.

Kua akamatakite mai te tangata tata Pipiria ko Iakobo e: “Ka akara na i te maata o te vaie e ka i te ai mea ngiti ra! E ai katoa te arero nei.” (Iakobo 3:5, 6) Me kare te au tokorua akaipoipo e akatere i to ratou arero, ka tupu viviki mai te au pekapeka rikiriki ua ei au manamanata maata tikai. E ko te au akaipoipo te akakino putuputuia ra e taua au manako ngakau riri ra kare e oronga mai ana i tetai turanga kia tupu te aroa.

Kia kore e akakino atu, ka rauka ainei ia koe i te aru ia Iesu, i te akakinoia anga mai ‘kare ra i akakino atu’? (1 Petero 2:23) Te mataara meitaki rava atu i te akakore atu i te taumaro anga koia oki e akatika i te manako o to tokorua e kia tataraara atu koe no taau tuanga i roto i te manamanata.

TAMATA I TEIA: Me tupu mai tetai pekapeka i tetai taime, e ui kia koe uaorai e: ‘Eaa te ka tupu kiaku me ariki au i te au manako o toku tokorua? Eaa taku i rave ana i te akatupu anga mai i teia manamanata? Eaa au i kore ei i tataraara no toku au tarevake?’

‘Te akameangiti ra me kore te akavaavaa ra ainei au i te au manako ngakau o toku tokorua?’

“Ei ngakau tai to kotou ravarai, i te aroa katoa anga,” i akaue mai ei te Tuatua a te Atua. (1 Petero 3:8) E akamanako ana i nga tumu e rua eaa koe i kore ei i taangaanga ai i teia akoanga. Okotai mea koia oki penei te ngere ra koe i te kite i te manako, me kore i te au manako ngakau o toou tokorua. Ei akaraanga, me te manamanata ra toou tokorua i tetai ua atu tumu e kare koe e manamanata atu ana, penei ka karanga atu koe e, “E apeape ua e koe naau.” Penei ko toou akakoroanga ko te tauturu atu i toou tokorua kia akara i te manamanata na roto i tetai tu tau. Inara, tokoiti ua rai te au tangata tei akapumaanaia e taua au tuatua ra. Te  anoanoia ra kia kite te au vaine e te au tane e te marama ua ra e te tangi aroa ra te au tangata ta ratou e akaperepere ra ia ratou.

Me maata te akaparau penei ka akakeu katoa i tetai tangata kia akameangiti mai i te au manako ngakau o tona tokorua. Te tauta ra tetai tangata akaparau i te akateitei iaia uaorai na te taakaaka putuputu anga i tetai. Penei ka rave aia i te reira na roto i te akakino anga me kore na te akaaite tau kore anga. E akamanako ana i te akaraanga o te au Pharisea e te au tata tuatua i to Iesu tuatau. Me akakite mai tetai tangata​—noatu e taeake Pharisea​—i tetai manako kare e aite ana ki to taua aronga akaparau tataki tai ra, kua oki ratou i te tao e te tuatua akakino. (Ioane 7:45-52) Tuke rai a Iesu. E tangi ana a Iesu i tetai ke me akakite mai ratou i to ratou uaorai manako kiaia.​—Mataio 20:29-34; Mareko 5:25-34.

E akamanako ana e akapeea ana koe me akakite mai to tokorua i tona au manako. Te akaari ra taau au tuatua, te tangi anga o toou reo, e te au tu o toou mata i te tu tangi? Me kore te viviki ra ainei koe i te akakore atu i te au manako o toou tokorua?

TAMATA I TEIA: I te au epetoma e tu mai nei, ka akara ana e te akapeea ra koe me tuatua atu ki toou tokorua. Me kare koe e manako tikai atu ana i tona manako me kore te tuatua ra koe i tetai apinga akakino anga, kia viviki ua i te tataraara.

‘E manako putuputu ua ana ainei au e te manako ua ra toku tokorua iaia uaorai?’

“E mataku oko kore ua ainei a Iobu i te Atua? Kare ainei tei koropiniia aia e koe, e tona ra are, e tana katoa ra au mea ravarai e pini ua ake?” (Iobu 1:9, 10) Ma teia au tuatua, kua akaekoko a Satani i te au akakoroanga o te tangata akarongo mou ko Iobu.

Me kare te au tokorua akaipoipo e matakite, penei ka tupu taua tu ra kia ratou. Ei akaraanga, me rave toou tokorua i tetai apinga meitaki naau, te manako ra ainei koe e eaa tana e inangaro ra me kore e uuna ra? Me rave toou tokorua i te tarevake, te manako ra ainei koe i teia tarevake e e akapapu anga e e tangata karapii aia me kore kare e manako mai ana ia koe? Te maara viviki ua ra ainei ia koe taua au tarevake i tupu ana i te tuatau i topa e kua kapiti atu i teia ki te reira?

TAMATA I TEIA: E akapapa i tetai papaanga no te au mea akamaroiroianga ta to tokorua i rave ana kia koe e te au akakoroanga meitaki tei akatupu mai i teia au ravenga nei.

Kua tata te apotetoro ko Paulo e: “Te aroa . . . kare e tare ana i te au akakino anga.” (1 Korinetia 13:4, 5NW) Ko te aroa tika tikai te kite ra e e aronga apa ua tatou e te rave ra tatou i te au tarevake. Inara kare e tare ana i te au akakino anga. Kua akakite katoa mai a Paulo e ko te aroa te “irinaki ra i te au mea ravarai.” (1 Korinetia 13:7NW) Kare teia tu aroa nei e akavareia, inara te papa ua ra kia irinakiia. Kare e taitoito ana, e kare e tarotokaka ana. Te tu aroa ta te Pipiria e akamaroiroi maira koia oki kia papa ua i te akakore atu i te ara e kia manako katoa atu e e meitaki te au akakoroanga o tetai ke kare i te kino. (Salamo 86:5; Ephesia 4:32) Me akaari te au tokorua i teia tu aroa ki tetai e tetai, ka rekareka ratou i tetai akaipoipo mataora.

UI KIA KOE UAORAI . . .

  • Eaa te au tarevake ta te nga tokorua tei taikuia mai i te akamataanga o te atikara i rave?

  • Akapeea au i te kopae anga i taua au tarevake ra i roto i toku akaipoipo?

  • Ko teea au tumu manako tei taikuia mai i roto i te atikara te anoano maataia ra kia taangaanga au?

^ para. 3 Kua tauiia te au ingoa.