Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te Kimi Anga i te Au Pauanga

Te Kimi Anga i te Au Pauanga

 Te Kimi Anga i te Au Pauanga

“I te kite mai anga i te pauanga ki te uianga e ‘akapeea’ i te akonoanga i tetai oraanga i te pae moni, i te koropini anga ia tatou uaorai ma te au apinga inangaro manako koreia​—mei te apinga akaanuanu rai, te CD tangi meitaki tikai . . . ​—ka akakeu teia ia tatou kia akamanako e ‘eaa’ te tumu e ora nei tatou. Eaa ka aruaru ei i teia oraanga taemoemo? Eaa te puapinga?”​—David G. Myers, poropeta no te pae manako i te Kaoreti Hope, Holland, Michigan, Marike.

AKAPEEA koe i te pauanga i te au uianga tei uiia e teia poropeta? Te manako ra tetai pae me te pauna ra te taime i te kimianga i te au pauanga. Inara, i te tautaanga i te akamanako kore atu i te reira au uianga te aite atura ki te tautaanga i te akamanako kore atu i tetai kirikiri toka i roto i toou tamaka​—ka rauka ia koe i te aaere ua atu, inara kare toou tere e mataora.

Me kua manako ana koe e me e akakoroanga rai tetai i roto i te oraanga, kare e ko koe ua tei manako akapera. Kia tau ki te Kimikimi Anga no te au Tu Puapinga i te Ao, ko tetai kimikimianga maata rava atu tei raveia no te au tu puapinga i te tangata, te maata ua maira te au tangata e akamanako ra no runga i te “aiteanga e te akakoroanga o te oraanga.”

Me ka inangaro koe kia rauka te manako au tikai, ka anoanoia koe kia kite mai i te au pauanga ki te au uianga puapinga maata e toru.

Noea mai tatou?

Eaa te akakoroanga o te oraanga?

Eaa ta te tuatau ki mua e oronga maira?

Ka kitea e koe te au pauanga irinakiia ki teia au uianga puapinga maata kiea? Kare e oronga ua mai ana i tetai tamanakoanga me kore tetai akamanakoanga kite, mari ra te oronga maira te au kapi e aru maira i te au pauanga tei kiteaia i roto i te Tuatua a te Atua, te Pipiria. Te pati atu nei matou ia koe kia akatuera i taau kopi o te Pipiria kia kite mai tikai koe i ta te reira e akakite maira.