Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Noea Mai Tatou?

Noea Mai Tatou?

 Noea Mai Tatou?

EAA I PUAPINGA AI TE PAUANGA? E manganui te au tangata tei apiiia e kua tupu poitirere ua mai te oraanga i te enua nei. Kua akakiteia kia ratou e, na roto i tetai au papaanga o te au tupuanga poitirere ua mai, na te mea tupu ua mai i akatupu i te au tangata ma tona au tu ravarai i te pae manako ngakau, te kite, e te pae vaerua.

Inara e akamanako ana: Me e tupuanga tikai tatou no te mea tupu ua mai e kare Tei Anga mai, i tetai tu, e tamaiti metua kore ua te au tangata ravarai. Kare o te tangata tumuanga no te kite pakari kia patiia atu​—kare e tangata i te tauturu mai ia tatou i te akatikatika i to tatou au manamanata. Ka irinaki tatou ki runga i te kite tangata kia kopae i te kino o te ao rangi, kia akatikatika i te au tamakianga poritiki, e kia arataki ia tatou i roto i to tatou uaorai au manamanata.

Te oronga maira ainei teia au manakonakoanga kia koe i te manako au? Me kare, e akamanako i tetai ikianga ke. Kare anake ua te reira i te mea reka rava atuia mari ra e mea tau katoa.

Ta te Pipiria e Akakite Maira

Te apii maira te Pipiria e na te Atua i anga tika mai i te au tangata ravarai. Kare tatou i te tupuanga no tetai mea tupu manako kore ua mai, e te puapinga kore. Mari ra, e tamariki tatou na tetai Metua kite takinga meitaki. E akara ana i teia au tuatua taka meitaki tei tataia i roto i te Pipiria.

Genese 1:27. “Kua anga iora oki te Atua i te tangata i tona uaorai tu; i anga aia iaia i te tu o te Atua ra; i anga aia ia raua ko te tane e te vaine.”

Salamo 139:14. “Ka akameitaki au ia koe, e mea mataku e te taka ke oki toku anga angaia: e mea vavaria taau au angaanga, kua kite pu tikai oki toku vaerua.”

Mataio 19:4-6. “Kare rai kotou i tatau e, ko tei anga ia raua i muatangana, i anga ïa i te tane okotai e te vaine okotai; E kua na ko akera, ‘E akaruke ei te tangata i tona metua tane e tona metua vaine, ka piri atu ei ki tana vaine; e ka riro oki raua ei kopapa okotai?’ E teianei, kare atura raua i te toko rua, kua kopapa okotai ra. E ta te Atua i topiri ra, auraka te tangata e akataka ke atu.”

Angaanga 17:24, 25. “Ko te Atua i anga i teianei ao, e te apinga tini ravarai i roto, te Atu o te rangi ma te enua nei, kare ïa i noo i roto i te nao i angaia e te rima tangata nei; Kare ana puapinga i rauka i te rima tangata mei te mea e, i toe tetai mea ngiti iaia, koia uaorai oki tei oronga mai i te ora, e te aʼo, e te au mea katoa, ki te au mea ravarai.”

Apokalupo 4:11. “E tau te kakā ia koe, e te Atu, e te akangateitei, e te mana: naau oki i anga i te au mea ravarai nei, e no toou inangaro i mou ei e i angaiaʼi ratou.”

 Te Oronga Maira te Pauanga a te Pipiria i te Manako Au Tikai

I te kite anga e no te Atua “oki te ingoa i tapaia i te kopu-tangata ravarai . . . to te ao katoa nei” e taui ana te reira i te tu e akamanako ana tatou i te au tangata. (Ephesia 3:15) I te rauka anga te reira kite, te akakeu katoa ra i to tatou akamanakoanga ia tatou uaorai e to tatou au manamanata. Ka akakeuia to tatou manako i roto i te au mataara e aru maira.

Me te aro atura i te au ikianga pakari, kare tatou e manamanata maata roa ana i te au manako taitoito o te tangata. Mari ra, ka irinaki papu tikai tatou ki runga i te akoanga a te Pipiria. Eaa te tumu? No te mea “te au tuatua tapu katoa i tataia ra, e mea akauruia mai e te Atua, e e mea meitaki ei apiianga, ei akoanga, ei akakiteanga apa, e ei akakite mai i te tuatua-tika ra. Kia apa kore te tangata o te Atua, ma te tau tikai i te au angaanga memeitaki katoa ra.”​—2 Timoteo 3:16, 17.

E tika, te akonoanga i te akoanga a te Pipiria, te o maira te tautaanga e te akatereanga ia tatou uaorai. I tetai taime penei ka umuumu katoa te reira aratakianga ia tatou kia akono i te au ravenga akaraanga tuke rai ki to tatou au anoano. (Genese 8:21) Inara, me ariki tatou e kua angaia tatou e tetai Metua takinga meitaki i te rangi, e mea tau tikai i reira kia taopenga e kua kite aia i te mataara meitaki rava atu no tatou kia aru. (Isaia 55:9) No reira te akapapu maira tana Tuatua kia tatou e: “E irinaki kia Iehova ma to ngakau katoa ra; auraka ra e irinaki ki toou uaorai kite. Auraka e akangaropoina iaia i toou katoa ra au aerenga; e nana e akakite kia koe i toou ra au arataa.” (Maseli 3:5, 6) Me akono tatou i te reira akoanga, ka akakoreia te taitaia maata ta tatou ka kite mai me te aro atura i te au akaaoanga e te au ikianga.

Me aro atu i te akavaavaa anga, kare tatou e tamanamanataia e te au manako tu akaaka, i te akamanakoanga e e puapinga kore ua tatou ki te au tangata mei tetai iti tangata ke me kore tetai tupuanga peu akonoanga ke. Mari ra, ka akatupu tatou i tetai tu maroiroi no te akangateitei uaorai. Eaa te tumu? No te mea kare to tatou Metua, ko te Atua ko Iehova, “e akono i te tu o te tangata: Ko te mataku ra iaia, e ko te rave i te tuatua-tika, i te pa enua ravarai, ko tei kiteia mai ïa e ia.”​—Angaanga 10:34, 35.

I te kiteanga i teia, ka kopae katoa ia tatou mei te tukuanga i te akavaavaa anga kia akatarevake i to tatou tu ki etai ke. Ka marama tatou e kare e tumuanga tau no te akamanakoanga teitei atu i etai ke o tetai iti tangata, i te mea e na te Atua “i anga i te tangata i te pa enua katoa nei i te toto okotai ra, ei noo i te pa enua katoatoa nei.”​—Angaanga 17:26.

Ma te papu, i te kite anga e kua angaia mai tatou e te manako maira Tei Anga mai ia tatou, te akanoo ra i te tango no te rauka anga te manako au tikai. Inara e maata atu te anoanoia ra me ka akono tamou tatou i te au i roto tikai ia tatou.

[Tataanga i te kapi 4]

Kua tupu ua mai ainei te au tangata ravarai?

[Tutu i te kapi 5]

I te kiteanga e te manako maira Tei Anga mai ia tatou, te oronga maira i te manako au tikai