Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

No Runga i te Atua Mou

No Runga i te Atua Mou

 Ta Tatou i Apii Mai Mei ia Iesu

No Runga i te Atua Mou

E ingoa ainei to te Atua?

Kua apii a Iesu e e ingoa to te Atua. Kua tuatua a Iesu e: “Na ko kotou kia pure: E to matou Metua i te ao ra, Kia tapu toou ingoa.” (Mataio 6:9) Te akaari maira te Pipiria e ko te ingoa o te Atua ko Iehova. (Salamo 83:18) I te tuatua anga no tana au pipi, kua pure a Iesu ki tona Metua e: “Kua akakite atu oki au kia ratou . . . i toou ingoa.”​—Ioane 17:26.

Koai a Iehova?

Kua kapiki a Iesu ia Iehova e ko “te Atua mou ra” no te mea ko Iehova Tei Anga mai. (Ioane 17:3) Kua tuatua a Iesu e: “Kare rai kotou i tatau e, ko tei anga ia raua i muatangana, i anga ïa i te tane okotai e te vaine okotai?” (Mataio 19:4) Kua tuatua katoa a Iesu e: “E Vaerua te Atua.” (Ioane 4:24) No reira kare tatou e kite i te Atua.​—Exodo 33:17-20.

 Eaa ta te Atua e umuumu maira ia tatou?

I te ui anga tetai tangata kia Iesu e ko teea te akauenga maata rava atu, kua pau aia e: “Teia tei maata o te au akauenga katoa ra, ‘E akarongo mai koe, e Iseraela; Ko to tatou Atua ra ko Iehova, okotai oki Iehova:’ ‘E anoano atu koe i toou Atua ia Iehova ma to ngakau katoa, e ma to vaerua katoa, e ma to manako katoa, e ma to ririnui katoa:’ ko te akauenga teia i maata. Mei te reira katoa oki te rua, ‘E aroa atu koe i toou tangata tupu, mei te aroa ia koe uaorai.’”​—Mareko 12:28-31

Akapeea tatou i te akaari anga e te anoano ra tatou i te Atua?

Kua tuatua a Iesu e: “Te anoano nei au i te Metua.” Akapeea aia i te akaari anga i tona anoano? “Ta te Metua i akaue mai iaku ra,” i nana ei, “te akono nei au.” (Ioane 14:31) Kua tuatua katoa aia e: “Kare oki au i tukumoe i te rave i te mea e mareka mai ei aia.” (Ioane 8:29) Ka rauka ia tatou i te akarekareka i te Atua na te apii anga no runga iaia. Iaia e pure ra no tana au pipi, kua tuatua a Iesu e: “Teia oki te ora mutu kore, kia kite ratou ia koe i te Atua mou ra.”​—Ioane 17:3; 1 Timoteo 2:4.

Akapeea tatou i te apii anga no runga i te Atua?

Ko tetai mataara i te apii no runga i te Atua koia oki na te akara anga i te au apinga tana i anga mai. Ei akaraanga, kua tuatua a Iesu e: “Ka akara na i te au manu o te reva nei: kare ratou i tanu, kare oki i kokoti, kare oki o ratou are kai; na to kotou Metua i te ao ra i angai ia ratou. Kare aina e meitaki maata to kotou i to ratou?” Eaa te apii anga a Iesu? Auraka tatou e akatika i te apiapi o to tatou au anoano i te pae kopapa kia tapu i ta tatou tavinianga i te Atua.​—Mataio 6:26-33.

Ko te mataara meitaki rava atu i te kite ia Iehova koia oki ko te apiianga i tana Tuatua, te Pipiria. Kua kapiki a Iesu i te Tuatua Tapu e ko “te tuatua a te Atua.” (Luka 8:21) Kua tuatua a Iesu ki te Atua e: “Ko te tuatua aau na te tuatua-mou.”​—Ioane 17:17; 2 Petero 1:20, 21.

Kua tauturu a Iesu i te au tangata i te apii i te tuatua mou no runga ia Iehova. No runga ia Iesu, kua karanga tetai o tana au pipi e: “Kare aina i maana rava to taua ngakau, ka tuatua mai ei aia kia taua i te arataa ra, ka akataka mai ei aia i te tuatua i tataia ra?” (Luka 24:32) Me apii no runga i te Atua, ka anoanoia tatou kia akaaka, kia puareinga ua me apiiia. Kua tuatua a Iesu e: “Kia kore kotou e akatu keia, e kia riro mei te tamariki mea riki ra, kare kotou e o ki te basileia ra ki te ao.”​—Mataio 18:3.

Eaa te kite i te Atua ka apai mai ei i te mataora?

Te akamerengo nei te Atua i to tatou anoano kia marama i te akakoroanga o te oraanga. Kua karanga a Iesu e: “E mataora to te aronga tei manako i to ratou anoano i te pae vaerua.” (Mataio 5:3NW) Te apii maira a Iehova ia tatou i te tu o te oraanga meitaki rava atu. “Ko tei akarongo i te tuatua a te Atua e kua akono atura, ko ratou tei meitaki roa,” i tuatua ai a Iesu.​—Luka 11:28; Isaia 11:9.

No tetai atu akakiteanga, akara i te pene 1 o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? *

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 17 Neneiia e te Au Kite o Iehova.

[Tutu i te kapi 26]

“Kua akakite atu oki au kia ratou . . . i toou ingoa.”​—Ioane 17:26

[Au Tutu i te kapi 26, 27]

Ka kite mai tatou ia Iehova mei te au mea angaia e mei te Pipiria