Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kua Kite Ainei Koe?

Kua Kite Ainei Koe?

 Kua Kite Ainei Koe?

Eaa te maata i te moni a te vaine takaua?

I roto i te anere mataiti mua T.N., te tero iero i te mataiti tei tutakiia e te ngati Iuda e “diderama,” e moni angaanga no te nga ra e rua. (Mataio 17:24) Ei tukeanga, kua karanga a Iesu e kua okoia e rua manu rikiriki “i te asario okotai,” e moni angaanga no tetai 45 miniti me akaaiteia atu. Ko te tikaanga, ka peke mai e rima manu rikiriki i te nga titerama e rua, me kore i te moni angaanga penei no tetai 90 miniti.​—Mataio 10:29; Luka 12:6.

Te moni iero i orongaia e te vaine takaua, ta Iesu i kite atu, e meangiti rava atuia i te reira. Teia nga moni e rua, me kore e rua repeta, ko te moni veo rikiriki rava atuia e taangaangaia ana i Iseraela i taua tuatau ra. Kua aite te reira ki te 1 tuanga o te 64 i te moni angaanga no te ra okotai, me kore e meangiti ake i te moni angaanga me akaaiteia ki te ra angaanga avereti e 12 ora.

Kua akaperepere a Iesu Karaiti i te apinga aroa a te vaine takaua ei maata rava atu i ta te katoatoa rava i oronga mai mei ta “ratou apinga maata.” Eaa te tumu? Te taiku maira te tataanga e e “diderama” tana, e ka rauka ua iaia i te oronga e tai e kia vaoo mai i tetai nana. Inara, kua “ope roa tona apinga rikiriki rava kore, i te tukuia.”​—Mareko 12:41-44; Luka 21:2-4.

Inaea a Saula i kitea mai ei e ko Paulo?

Kua anauia te apotetoro ko Paulo e Epera ma te tikaanga ei tangata enua no Roma. (Angaanga 22:27, 28; Philipi 3:5) E no reira penei mei te tamarikianga mai ko tona ingoa Epera ko Saula e te ingoa Roma ko Paulo. Ko tetai au kopu tangata o Paulo e au ingoa Roma e te au ingoa Ereni to ratou. (Roma 16:7, 21) Pera katoa, kare i te mea tuke ake rai no te ngati Iuda o taua taime ra, i rotopu tikai i te aronga e noo ra i vao ake ia Iseraela, kia tu ratou i nga ingoa e rua.​—Angaanga 12:12; 13:1.

E ngauru mataiti e tere atu i muri ake i te riro mai anga ei Kerititiano, i te akaraanga kua kite maataia teia apotetoro e tona ingoa Epera, ko Saula. (Angaanga 13:1, 2) Inara, i tona tereanga mitinari mua, mei te 47/48 T.N., penei kua inangaro aia i te taangaanga i tona ingoa Roma, ko Paulo. Kua akaueia aia kia akakite i te tuatua meitaki ki te aronga kare i te ngati Iuda, e penei kua manako mai aia e ka arikiia ake tona ingoa Roma. (Angaanga 9:15; 13:9; Galatia 2:7, 8) Penei kua taangaanga katoa aia i te ingoa ko Paulo no te mea te tangi anga o tona ingoa Epera, ko Saula, te aite vaitata atura ki tetai tuatua Ereni aiteanga kino. Noatu e eaa te tumu no te tauianga, kua akaari a Paulo e kua inangaro aia i te ‘akaarite iaia uaorai i te au mea katoa i te tangata ravarai nei, kia ora iaia tetai papaki i taua au ravenga katoa nei.’​—1 Korinetia 9:22.

[Tutu i te kapi 22]

E repeta, akaariia tona maatamaata tikai