Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

“Kare Rava Au i Kite Ana i Teia Tu Aroa”

“Kare Rava Au i Kite Ana i Teia Tu Aroa”

 E Reta mei te Repapuriki Tominika

“Kare Rava Au i Kite Ana i Teia Tu Aroa”

KUA oronga a Niurka i tetai tuatuaanga Pipiria no te taime mua i roto i ta matou putuputuanga i teia epetoma. Kua akapapa aia i tana ka tuatua na te tataanga ki roto i te Braille, e oti kua tamou ngakau aia i te reira. Ko au to runga i te paata i te pae iaia, te akatutu ra i te tangata e inangaro ra i te apii i te tuatua mou Pipiria. Na te pu e apai ana i toku reo ki ko i tona apinga akarongo. I te otianga ta maua tuatuaanga, kua pokarakara maata te aronga e akarongo maira ma te akameitaki e kua akarongo aia ia ratou. Na tona mata katakata i akaata mai i tona rekareka maata e te merengoanga. Kua rekareka katoa au. E tutakianga maata tikai te angaanga i roto i te tavinianga mitinari!

Maara iaku te taime mua i toku aravei anga ia Niurka. E rua mataiti i topa. I muri ake i tetai akaoroanga no te apa ora na runga i tetai mataara pueu i roto i te enua, kua kite atu au iaia no te taime mua. Te noo ra aia ki runga i te porotito o tetai are tau ua i roto i te enua​—e are rakau patu piriki ngarau kerekere atoia ki te punu tutae auri. Ko te au puakanio, te au rapiti, e te au puakaoa te kapitiia maira ki te au mea tangitangi e te au aunga o taua kainga ra. Te noo ua ra a Niurka ma tona katu e tautau ra, e akaraanga maromaroa tikai e te taitaia. E akaraanga tangata metua atu aia i tona 34 mataiti.

Kua patupatu maru atu au i tona pakuivi, e kua akara mai aia ia maua ma tona nga mata kare e kite mai ana no tetai 11 mataiti. Na te avaanga ki roto i tona taringa, kua akakite atu au e koai maua. I muri mai, kua kite mai maua e kua tuia a Niurka e te maki Marfan syndrome, e maki gene te ka akatupu i te mamae maata kiaia. E toto vene pakari katoa to Niurka te umuumuia ra te akara matariki anga i te vaito tukeke te kake anga e te topa anga o te tuka i roto i tona toto.

I toku tukuanga i tetai Pipiria ki roto i tona nga rima, kua kite mai aia i te reira e kua tuatua e e mataora ana aia i te tatau i te au Tuatua Tapu i mua ake i tona matapo anga. Ka akapeea ra oki au, i reira, i te apiianga i teia vaine maromaroa, tu akaaka, paruka ua i te au tuatua mou oraora i roto i te Tuatua a te Atua? No tei kite aia i te ara reta, kua akamata au na te tukutuku anga i te au reta paratiki ki roto i tona nga rima. Kare i roa kua rauka iaia i te akataka i te reira. Aru mai, na te aa anga i toku nga rima iaku e akairo ra, kua marama aia i te aiteanga o te au reta tataki tai e piri atura ki te reta i roto i te Reo Akairo a te Marike. Na te apii marie anga, kua kite mai aia i tetai au akairo ke. Noatu oki e koi akamata ua atu ei au i te apii i te reo akairo, e umuumuia ana tetai au ora no te akapapa anga i te apii tataki tai. Inara, kua akakeu pakari tikaiia maua roa ai ko Niurka, no reira kua viviki i te tupu to maua tu karape no te reo akairo.

Kua tupu tetai aka tereanga i te turanga o Niurka ki mua i te oronga anga mai tetai akaaerenga  tauturu i tetai apinga tauturu akarongo nona. Noatu e kare i te apinga ou, kua tauturu maata tikai te reira iaia. I te nooanga no tetai ngauru mataiti e tere atu i te matapo anga e i roto i tetai tu muteki ua no te turi, kua akatakake rava aia iaia ki roto i tona uaorai ao. Inara kua akaara te vaerua o Iehova i tona manako e tona ngakau, i te akaki anga i te reira ki te kite, te manakonakoanga, e te aroa. Kare i roa ana, ma te tauturu a tetai tokotoko, e aaere ana a Niurka i roto i tona ngai nooanga, i te tutu aere i te tuatua mou Pipiria ki etai ke.

E apii ana a Niurka i te Pipiria ki tona aniti e tona nga katini. E akapapa meitaki ana aia, na te tamou ngakau anga i te apii tataki tai i mua ake. Na tana aronga apii e tatau ana i te parakarapa, e na Niurka e tatau atu i te uianga no roto i tana puka Braille. Na tona taeake e akakite i te au pauanga kia Niurka na te tuatua anga ki roto i tona taringa me kore na te au tuatua akairo.

E tauturu e e akamaroiroi ana te putuputuanga katoa ia Niurka. E maata tona au taeake Kerititiano e tauturu ana iaia kia tae ki te au uipaanga e te au uruoaanga. Tetai pae e aru ana iaia i te angaanga orometua. I tetai taime ua akenei kua karanga mai a Niurka kiaku e: “Kare rava au i kite ana i teia tu aroa.” Te inangaro nei aia kia papetitoia i ko i ta matou uruoaanga tapere e tu mai nei.

Ia matou e tapae atura ki roto i te mataara e noo ra a Niurka, kua kite atu matou iaia e noo ra i runga i te porotito i roto i te ra ma tona katu e tu ua ra e tona mata e katakata ra. Ui atu au e eaa aia i katakata ai. Pau mai aia e: “Te manako nei au i te tuatau ki mua me riro mai te enua ei parataito. E te akamanako nei au e kua tae takere au ki reira.”

[Tutu i te kapi 25]

Ko Niurka e tetai au mema o to matou putuputuanga i mua i te Are Uipaanga Patireia

[Tutu i te kapi 25]

E tutu aere ana a Niurka i tana i apii mai ki etai ke