Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ka Mataora Koe Noatu te Tu Mareka Kore

Ka Mataora Koe Noatu te Tu Mareka Kore

 Ka Mataora Koe Noatu te Tu Mareka Kore

KOAI ia tangata kare rava i mareka kore ana? Kua kite katoa to tatou Metua i te rangi, te Atua ko Iehova, i te mamae no te tu mareka kore. Ei akaraanga, kua akaora aia i te ngati Iseraela mei te tuikaa anga mai i Aiphiti e kua akameitaki maata atu ia ratou. Inara, te karanga ra te Pipiria e: “Koia ïa, kua na rungao na rungao ratou i te akakoko i te Atua, e kua akaongoongo atu i Tei Tapu i Iseraela nei.” (Salamo 78:41) Noatu rai ra, e “Atua mataora” ua rai a Iehova.​—1 Timoteo 1:11NW.

E tika rai, e manganui te au tumu no te mareka kore. Akapeea tatou i te arai anga i te reira kia kore tatou e mataora? Eaa ta tatou ka kite mai mei te tu e akono ra te Atua ko Iehova i te au turanga mareka kore?

Te Au Mea te Akatupu ra i te Mareka Kore

“E tuatau ra, e te manuia ua, to [tatou] katoa ra,” i karanga ai te Tuatua a te Atua. (Koheleta 9:11) Ma te poitirere ka akatupu mai tetai kino, tetai u anga motoka, me kore tetai maki i te taitaia maata​—e te mareka kore. Te karanga katoa ra te Pipiria e: “Kia tavareia te apinga tapapaia ra, e aati te manava.” (Maseli 13:12) Te tapapa anga atu i tetai apinga meitaki te oronga maira i te rekareka maata kia tatou, inara me kare te reira e rauka viviki mai ia tatou, penei ka tupu mai tetai manako taitaia. Ei akaraanga, kua kite mai a Duncan, * tei anoano pakari tikai kia rave ua atu rai aia i te angaanga mitinari, e i muri mai i te au mataiti e manganui i roto i te angaanga mitinari, ka anoanoia raua ko tana vaine kia oki atu ki to raua enua. “Ka tai nei taime i roto i toku oraanga, kua tupu te manako puapinga kore kiaku,” i karanga ai aia. “Kare oku akakoroanga akaou. I te akara anga kare e puapinga akaou ana tetai apina.” Ka roa te tuatau mamae ua no te mareka kore, mei to Claire turanga rai. Te akamarama maira aia e: “Te nui ra au e itu marama i topa ai taku pepe. Kua roa akenei te tuatau, inara i teianei, me kite atu au i tetai tamaiti e oronga ra i tetai tuatua i runga i te paata, e manako ana au e, ‘Mei tera rai te mataiti o taku tamaiti naringa e te ora nei rai aia.’”

Ka tupu katoa te mamae me kare tetai tangata e akamanako mai ana ia koe, mei tetai akainangaro anga i te akamata anga, me kare tetai akaipoipo i puapinga ana, me meameaau tetai  tamaiti, e kare tetai tokorua i vai tiratiratu ana, me kore kare tetai oa i manako meitaki mai ana. I te mea e te noo nei tatou i rotopu i te au tangata apa e i roto i tetai tuatau ngata, e maata ua atu te au tu mareka kore.

Ka akatupu katoa rai to tatou uaorai au tarevake i te tu mareka kore. Ei akatauanga, me kare tatou i pati ana i tetai tarere, kare i rauka tetai angaanga, me kore kia akaariu mai i te ngakau o tetai tangata, penei ka manako puapinga kore ua tatou. Ka mareka kore katoa rai tatou ia tatou uaorai me kare tetai tangata ta tatou e akaperepere ra e tere ana ki mua ei Kerititiano. Te karanga ra a Mary e: “I te akara anga te tere meitaki ua ra taku tamaine ki mua. Kua manako au e kua akanoo au i tetai akaraanga meitaki nona. Inara te kopae anga aia i te Atua ko Iehova e te au turanga o to matou pamiri, kua manako au e e puapinga kore tikai au. Kare e rauka i tetai autu anga tei rauka ana iaku i roto i tetai au turanga o te oraanga i te tutaki i te reira. Kua taitaia tikai au.”

Akapeea tatou i te akakoromaki anga i taua au tu mareka kore? Ei pauanga, e akamanako ana i te akaraanga ta Iehova i akanoo mai i te akono anga i te tu mareka kore.

Akara Mou ki Runga i te Pauanga

Kua oronga aroa tikai te Atua ko Iehova ki te nga tokorua mua, inara kare raua i ariki rekareka ana i te reira e kua rave i te meameaau. (Genese, pene 2 e te 3) E oti kua akamata ta raua tamaiti ko Kaina i te akatupu i tetai tu kino. I te kopae anga i ta Iehova akamatakiteanga, kua tamate a Kaina i tona uaorai teina. (Genese 4:1-8) Ka rauka ainei ia koe i te akamanako i te tu mareka kore o Iehova?

Eaa ra taua tu mareka kore ra i kore ei i akangere i to te Atua tu mataora? No te mea kua akakoro aia e kia akakiia te enua ki te au tangata apa kore e kua rave ua atu rai aia i te angaanga kia akatupuia taua akakoroanga ra. (Ioane 5:17) Ma taua akakoroanga ra, kua oronga mai aia i te atinga oko e tona Patireia. (Mataio 6:9, 10NW; Roma 5:18, 19) Kua akara mou te Atua ko Iehova, kare e ki runga i te manamanata, mari ra ki runga i te pauanga.

Te akamaroiroi maira te Tuatua a te Atua ia tatou kia akara mou ki runga i te au mea akamaroiroi anga, kare e ki runga i te au tarevake tei tupu ana. Te karanga ra te reira e: “Ko te au mea mou ra, te au mea tau meitaki ra, te au mea tika ra, te au mea viivii kore ra, te au mea rekarekaia ra, te au mea rongo meitaki ra, te vai ra tetai meitaki, te vai ra tetai mea paapaaia ra, e akamaara i taua au mea ra.”​—Philipi 4:8.

Manako Tau no te Tu Mareka Kore

Penei ka tupu mai tetai au mea te ka taui takiri i to tatou oraanga. Ei akaraanga, penei ka kite viviki mai tatou e kare a tatou angaanga, kua mate atu to tatou tokorua, me kore kare a tatou au akameitakianga mei ta tatou i reka ana i mua ana. Penei ka kino mai to tatou oraanga kopapa, to tatou kainga, me kore to tatou au oa. Akapeea tatou i te akakoromaki anga i taua au tauianga ra?

Kua kite mai etai pae e e puapinga tikai i te akanoo i te au mea puapinga. Te karanga ra a Duncan, tei taikuia mai i mua akenei e: “I te kite anga maua ko taku vaine e kare maua e oki akaou atu ki ta maua angaanga mitinari, kua taitaia maua. I te openga iora, kua akanoo maua e rua nga mea puapinga: te akono anga ia Mama e me ka rauka te reira, kia rave ua atu rai i te angaanga orometua tamou. I te aro atu anga i te au ikianga, e akamanako ana maua e akapeea te reira i te akakeu anga i teia au mea puapinga. Na teia i akamama mai i te au mea ravarai.”

E manganui ia tatou te manako ra i te akamaata atu i te turanga taitaia me tupu mai kia tatou te tu mareka kore. Ei akaraanga, ta tatou au tauta anga i te utuutu anga i tetai tamaiti, te rauka anga tetai angaanga tau, me kore te tutu aere anga i te tuatua meitaki i tetai enua ke penei kare e rauka mai te tupuanga te anoanoia ra. Penei te manako ra tatou e, ‘E puapinga kore tikai au.’ Inara, mei te tu mareka kore o te au tangata ravarai i te akamata anga ra, kare teia e akapapu maira e e puapinga kore ua te Atua, kare tatou e puapinga kore ua no te mea e kare ta tatou au tauta anga i autu ana i te akamata anga.​—Deuteronomi 32:4, 5.

 E mea ngoie ua ia tatou i te riri tikai atu me ka akataitaia mai te au tangata ia tatou. Kare a Iehova e akapera ana. Kare a Iehova i mareka ana i te Ariki ko Davida i tona rave anga i te akaturi e oti kua ta iora i te tane a te vaine ra. Inara, kua kite atu a Iehova i te turanga ngakau tae o to Davida tataraara anga e kua taangaanga ua atu ia Davida ei tavini nona. Pera katoa, kua ara te ariki akarongo mou ko Iehosaphata i te akatupu anga aia i tetai pirianga ki te au enemi o te Atua. Kua karanga te peroveta a Iehova e: “I tupu ei te riri ia koe no ko mai ia Iehova. Te vai nei rai te au mea meitaki i roto ia koe ra.” (2 Paraleipomeno 19:2, 3) Kua kite a Iehova e ko taua ara okotai ra kare te aite anga o te reira e e tangata pikikaa a Iehosaphata. Na roto i taua tu rai, kare to tatou au oa e akaruke ia tatou me kare tatou e riri ia ratou me rave ratou i te tarevake. Penei te vai ra rai te au tu memeitaki i roto i te au oa tei akamareka kore mai ana ia tatou.​—Kolosa 3:13.

Ka manakoia rai te tu mareka kore ei tupuanga tau i mua ake ka tupu mai ei te turanga puapinga maata. Penei ka reka kore rai tatou ia tatou uaorai me rave tatou i tetai ara. Inara, ka rauka ia tatou i te akakore atu i te reira me rave tatou i te angaanga tau e te akakoroanga tau kia tere atu ki mua. I te reka kore tikai anga te Ariki ko Davida iaia uaorai, kua tata aia e: “Kua kino roa oku au ivi, i te ngunguru anga noku  e po ua atu te rā. . . . Kua aaki atura au i taku ara kia [Iehova] ra . . . , e kua akakore mai koe i te kino o taua ara naku ra.” (Salamo 32:3-5) Me kite tatou e kare tatou e rave ana i ta te Atua e inangaro maira kia rave tatou, e pati tatou ki te Atua no te akakore anga i te ara e kia taui i to tatou au aerenga e kia tauta i te aru meitaki tikai i ta te Atua akoanga no te tuatau ki mua.​—1 Ioane 2:1, 2.

Akapapa i Teianei no te Tu Mareka Kore

Kare e ekokoanga e, ka aro pouroa atu tatou i tetai tu mareka kore no te tuatau ki mua. Eaa ta tatou ka rave kia akapapa ia tatou? Reka te au tuatua a Bruno, e tangata Kerititiano pakarikari tei kite i tetai tu mareka kore tei taui i tona tu oraanga. Kua tuatua aia e: “I roto i toku turanga, te tumuanga puapinga maata rava i te akakoromaki anga i te tu mareka kore koia oki kua rave ua atu au i taku i rave ana i mua ana kia akaketaketa mai i toku turanga pae vaerua. Kua kite mai au e eaa ra te Atua i akatika ua ai i teia akatereanga kino no te au mea nei kia tupu ua atu. Kua akapou au i te au mataiti i te akatupu anga i tetai pirianga vaitata kia Iehova. Mataora tikai au e kua rave au i te reira. I te kite pumaana anga e tei te pae aia iaku, i tauturu mai ei iaku kia akakoromaki ua i te taitaia tei tupu ana kiaku.”

Ia tatou e manakonako atura i te tuatau ki mua, okotai apinga i papu ia tatou koia oki: Noatu e ka akataitaia tatou ia tatou uaorai me kore kare tetai e akamareka mai ia tatou, kare rava te Atua e akamareka kore ia tatou. Ko te tika, kua akakite mai te Atua i te aiteanga o tona ingoa, ko Iehova, e “Ka riro au i taku rai ka akariro.” (Exodo 3:14NW) Te oronga maira te reira i te akapapu anga kia tatou e ka riro mai aia i tei anoanoia ra kia rauka i te akatupu i tana au taputou. Kua taputou mai aia e na roto i tona Patireia, ka akonoia tona anoano “mei to te rangi ra, ki runga katoa i te enua nei.” No reira te apotetoro ko Paulo i tata mai ei e: “Kua kite tikai oki au e, kare te mate, kare oki te ora, kare oki te au angela, kare oki te ui ariki . . . e kare katoa te au mea i angaia nei, e tika kia akataka ke ia tatou i te aroa o te Atua i roto i to tatou Atu ia Iesu Mesia ra.”​—Mataio 6:10NW; Roma 8:38, 39.

Ka rauka ia tatou i te akara papu ki mua ki te akatupu anga i ta te Atua taputou tei papauia na roto i te peroveta ko Isaia e: “I na oki, te anga nei au i te rangi ou e te enua ou: kare oki te muatangana ra e maaraia, kare e akamanako akaouia atu.” (Isaia 65:17) E manakonako anga umere tikai te reira e te vaitata mai nei te tuatau ka ope ei te au manakonako anga ravarai no te tu mareka kore!

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 5 Kua tauiia tetai au ingoa.

[Tataanga i te kapi 15]

Kare tatou e puapinga kore ua no te mea e kare ta tatou au tauta anga i autu ana i te akamata anga

[Tataanga i te kapi 16]

Te akamaroiroi maira te Tuatua a te Atua ia tatou kia akara mou ki runga i te au mea akamaroiroi anga, kare e ki runga i te au tarevake tei tupu ana

[Au Tutu i te kapi 17]

Mataora te Atua, noatu te au ara a te au tangata, no te mea kua papu iaia e ka akatupuia tona akakoroanga

[Tutu i te kapi 18]

E puapinga tikai te akanoo anga i te au mea puapinga i te pae vaerua i te akakoromaki anga i te au tu mareka kore