Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Eaa te Akakoroanga o te Oraanga?

Eaa te Akakoroanga o te Oraanga?

 Eaa te Akakoroanga o te Oraanga?

EAA I PUAPINGA AI TE PAUANGA? I roto i te au apinga taitaia rava atu ki te au tangata koia oki ko te manako e kare e aiteanga, kare e akakoroanga o te oraanga. I tetai tua ra, ko te tangata e akakoroanga taka meitaki tona i roto i te oraanga e tangata matutuia. Kua tata a Viktor E. Frankl, e taote roro e e tangata tei ora i te Orokoti e: “Ka rauka iaku i te karanga e kare takiri e apinga i te ao nei, te ka tauturu meitaki tikai i tetai tangata kia ora atu i te au turanga kino rava atu, mari ua ko te kite e e aiteanga tetai i roto i te oraanga o tetai tangata.”

Inara, e manganui te au manako tukeke no runga i teia tumu manako. E manganui te manako ra e tei runga ua i te tangata tataki tai kia akataka nona uaorai i te akakoroanga o te oraanga. Ei tukeanga, te apii ra tetai pae e irinaki ra i roto i te mea tupu ua mai e kare e aiteanga tikai i roto i te oraanga.

Ko te tikaanga ra, ko te mataara tau rava atu ko te kite anga mai i te akakoroanga o te oraanga koia oki kia kite mai i te reira mei Tei Oronga mai i te Ora, ko te Atua ko Iehova. E akamanako ana e eaa te akakiteia maira no runga i te tumu manako e tana Tuatua.

Ta te Pipiria e Akakite Maira

Te apii maira te Pipiria e e akakoroanga tikai ta te Atua ko Iehova no te tangata e te vaine i tona anga mai anga ia raua. Kua oronga a Iehova i te akauenga e aru maira ki to tatou nga metua mua.

Genese 1:28. “Kia anau korua, e kia maata roa, e e akaki i te enua nei, e e akavi; e kia mana korua ki rungao i te au ika o te tai, e ki rungao i te au manu o te reva, e ki rungao i te au mea ora katoa e totoro aere ua ki rungao i te enua nei.”

Kua akakoro te Atua ia Adamu raua ko Eva e ta raua tamariki kia akariro i te enua katoa ei parataito. Kare aia i akakoro ana e kia pakari e kia mate te au tangata; e kare katoa aia i inangaro ana i te au tangata kia takino i te enua. Inara, no te au ikianga tarevake tei akonoia e to tatou nga metua mua, kua akatuanga ia tatou ki te ara e te mate. (Genese 3:2-6; Roma 5:12) Noatu ra, kare ta Iehova akakoroanga i taui. Kare e roa atu ana ka riro te enua ei parataito.​—Isaia 55:10, 11.

Kua anga a Iehova ia tatou ma te tu karape i te pae kopapa e te tu kite kia akatupu i tana akakoroanga. Kare aia i anga mai ia tatou kia noo takake tatou mei iaia. E akara ana e akapeea te akakoroanga a te Atua no tatou i te akatakaia mai anga i roto i te au irava Pipiria e aru maira.

Koheleta 12:13. “E akarongo ana tatou i te akaotianga o taua au tuatua katoa nei; Ko te Atua te mataku atu, e akono oki i tana au akauenga: ko ta te tangata katoa ïa e pini ua ake.”

Mika 6:8. “E eaa ta Iehova inangaro ia koe ra, mari ra ko te rave i te tuatua-tau, e kia inangaro i te aroa, e te aerenga akamako tikai i to Atua ra?”

Mataio 22:37-39. “‘E anoano atu koe i to Atua ia Iehova ma to ngakau katoa, e ma to vaerua katoa, e ma to manako katoa.’ Ko te akauenga mua teia e tei maata. E mei te reira katoa ra te rua, ‘E aroa atu koe i toou tangata tupu mei te aroa ia koe uaorai.’”

Te Oronga Maira te Pauanga a te Pipiria i te Manako Au Tikai

No tetai tuanga matini ngata tikai kia angaanga meitaki, kia taangaangaia te reira no te akakoroanga e te ravenga i akakoro ei te tangata maani i te reira. Pera katoa, me ka inangaro tatou i te kopae i te takinoanga ia tatou uaorai​—me i te pae vaerua, te pae manako, te pae manako ngakau, me kore i te pae kopapa​—ka inangaroia tatou kia taangaanga i to tatou oraanga i roto i te tu i akakoro ei Tei Anga mai ia tatou. E akamanako  ana e akapeea te kite anga i te akakoroanga a te Atua i te oronga mai anga kia tatou i te manako au i roto i te au tuanga o te oraanga e aru maira.

Me te akanoo ra i te au mea puapinga, e manganui te akapou ra i to ratou oraanga ki te akaputuanga i te au apinga nui i teia tuatau. Inara, te “aronga e māro [ra] e kia maata te apinga, e rokoia ïa e te timataanga, e te ereere, e te anoano neneva e manganui,” ta te Pipiria ia e akamatakite maira.​—1 Timoteo 6:9, 10.

I tetai tua ra, te aronga tei kite mai i te aroa atu i te Atua kare i te moni, ka kite mai i te ravenga muna no te tu mareka ua. (1 Timoteo 6:7, 8) Kua marama ratou i te puapinga no te angaanga pakari anga e kua kite e e apainga ta ratou i te akono i to ratou uaorai au anoano i te pae kopapa. (Ephesia 4:28) Inara e akamanako pakari katoa ana ratou i te au tuatua akamatakite anga a Iesu e: “Kare e tika i te tangata kia akono i nga pu e toko rua: ka riro aia i te riri atu ki tetai, e te anoano atu ki tetai; e kare ra, ka riro i te tau atu ki tetai, e te akaviivii atu ki tetai. Ko kotou nei oki, kare e tika kia akono atu i te Atua e te Mamona.”​—Mataio 6:24.

No reira, i te kore e akariroanga i te angaanga me kore te aruaruanga i te apinga nui e ko ta ratou apinga maataia, te aronga e aroa ra i te Atua, te akariro ra i te raveanga i tona anoano e ko te apinga puapinga maata ia i roto i te oraanga. Kua kite ratou e me koropini ratou i to ratou oraanga i te raveanga i te anoano o te Atua, ka akono i reira te Atua ko Iehova ia ratou. Ko te tikaanga, kua manako mai a Iehova i te akono tikai i teia apainga kia rave i te reira.​—Mataio 6:25-33.

Me te akono ra i te au tangata, e manganui te tuku ra ia ratou uaorai na mua ake. I teia tuatau, te ngere ra te ao i te au, te tumu maata no te mea e manganui te au tangata tei “akaperepere ia ratou uaorai . . . Ei aroa kore.” (2 Timoteo 3:2, 3) Me mareka kore ana ratou i tetai tangata me kore kare e ariki ana i to ratou manako, ka akakite ratou i to ratou manako ma te “rotoriri, e te makitakita, e te taumāro ra, e te tuatua akakino.” (Ephesia 4:31) Kare oki e oronga mai ana i te manako au, te reira tu ngere i te akakoromaki e “akatupu [ua ana] i te karo.”​—Maseli 15:18.

Ei tukeanga, te aronga e akarongo ra i te akauenga a te Atua kia aroa i to ratou tangata tupu mei ia ratou uaorai, e aroa ‘takinga-meitaki i tetai e tetai, ma te ngakau maru aroa ua ra, ma te akakore oki i te ara tetai e tetai.’ (Ephesia 4:32; Kolosa 3:13) Noatu e kare tetai e takinga meitaki mai ia ratou, e tauta ana ratou i te aru ia Iesu, e i tona akakinoia anga “kare aia i tuatua tutaki atu.” (1 Petero 2:23) Mei ia Iesu rai, kua marama ratou e te oronga maira te reira i te merengo anga mou tikai kia tavini i etai ke, e te aronga katoa kare i mareka mai ana eaa tei raveia ra no ratou. (Mataio 20:25-28; Ioane 13:14, 15; Angaanga 20:35) E oronga ana te Atua ko Iehova i tona vaerua ki te aronga e aru ana i tana Tamaiti, e e akatupu ana teia vaerua i roto i to ratou oraanga i tetai tu manako au tikai.​—Galatia 5:22.

Akapeea toou manakoanga no te tuatau ki mua i te akakeuanga i toou manako au?

[Tataanga i te kapi 6]

E anoano ana tetai tangata i tetai akakoroanga taka meitaki i roto i te oraanga

[Tutu i te kapi 7]

Te apii maira a Iesu ia tatou i te tu e rauka ai te manako au