Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Eaa ta te Tuatau ki Mua e Oronga Maira?

Eaa ta te Tuatau ki Mua e Oronga Maira?

 Eaa ta te Tuatau ki Mua e Oronga Maira?

EAA I PUAPINGA AI TE PAUANGA? Te manakonakoanga o tetai tangata no te ka tupu apopo, te akakeu ra i tana angaanga ka rave aia i teia ra. Ei akaraanga, te aronga ma te kore e manakonakoanga no te tuatau ki mua, penei te akono ra i te tu e: “E kai tatou, e e inu oki; apopo oki tatou e mate ei.” (1 Korinetia 15:32) E taki putuputu ana te reira tu ki te kaikai maata, inu maata, e te apiapi​—kare e ki te manako au tikai.

E tika, naringa kua akamou takiriia te tuatau ki mua ki runga i te au tautaanga a te tangata nei, ka puapinga kore ua to tatou manakonakoanga. Te reva, te vai, e te enua te akataeroia ra ki tetai take aite koreia. Te mataku e ka tupu tetai tamakianga nukiria e te au ta anga tamatakuanga, te maata ua maira. Te akakeuia ra te au pirioni ua atu takapini i te ao katoa nei e te maki e te tu putaua. Inara, e au tumuanga tau tetai no te manakonakoanga.

I te mea e kare e rauka i te au tangata i te totou no te tuatau ki mua, te akataka maira te Atua ko Iehova iaia uaorai “i te akakite anga i te openga mei te muatangana mairai, e mei te au tuatau taito mairai i te au mea e kare i tupu ra.” (Isaia 46:10) Eaa ta Iehova e akakite maira no runga i ta te tuatau ki mua e oronga maira?

Ta te Pipiria e Akakite Maira

Kare a Iehova e akatika i te enua me kore te oraanga i runga i te reira kia takore takiriia. Ko te tikaanga, te taputou maira te Pipiria e ka “mate [i te Atua] te aronga i mate ei to te ao ra.” (Apokalupo 11:18) Na roto i tona Patireia, me kore te kavamani i te rangi, ka tama a Iehova i te kino e ka akatupu i te au turanga tana i akakoro i te akamataanga. (Genese 1:26-31; 2:8, 9; Mataio 6:9, 10) Te oronga maira te au irava Pipiria e aru maira i tetai akarakaraanga no te tuatau ki mua, i te akataka mai anga i te au tupuanga, te ka akakeu i te au tangata ravarai i te enua nei, kare e roa atu ana.

Salamo 46:8, 9. “E aere mai ana, e akara i ta Iehova i rave, te au ngai i akataneaia e ia i te enua nei. Kua akakore aia i te tamaki e tae rava akenei ki te openga enua; kua aati aia i te ana, e kua tipupu i te korare: e kua taʼuia te kariota ra i te ai.”

Isaia 35:5, 6. “Ei reira e akapueraiaʼi te mata o te matapo ra, e e akapu tataiaʼi te taringa o te turi ra. Ei reira te pirikoki e rererere aere ei mei te aili, e imene mai oki te vaa o te murare: e pupu oki te vai na te medebara, e te au mata vai i te ngai tuamarō ra.”

 Isaia 65:21, 22. “E patu ratou i te au are, e na ratou uaorai e noo; e na ratou e tanu i te au kainga vine, ka kai ei i te kai i reira. Kare ratou e patu, e na tetai ke e noo; kare ratou e tanu, e na tetai ke e kai.”

Daniela 2:44. “E akatupu ei te Atua no te rangi i tetai basileia, te ka kore rava e akakoreia e tuatau ua atu: kare oki taua basileia ra e riro i etai ke, e riro na te reira e akapueurikiriki e e akapou i taua au basileia katoa ra, e ka vai rai te reira e tuatau ua atu.”

Ioane 5:28, 29. “Te vaitata mai nei oki te ora, e akarongo ei te aronga katoa i roto i te rua i [to Iesu] reo, E kua aere mai ki vao.”

Apokalupo 21:3, 4. “E noo te Atua ki rotopu ia ratou, ei Atua no ratou. E nana e orei i te roi-mata katoatoa; e e kore rava te mate, e te aue, e te mii; e te mamae oki, e kore katoa ïa; no te mea kua kore te au mea taito.”

Te Oronga Maira te Pauanga a te Pipiria i te Manako Au Tikai

Penei, i te akamataanga e mea ngata tikai i te irinaki i te au turanga e akatakaia maira i runga akenei. Inara na te Atua i papau teia au taputou, kare e na te tangata. E kare te Atua ko Iehova e “pikikaa” ana.​—Tito 1:2.

Me kite mai koe i te irinaki i te au taputou a te Atua e ka aru i tana au ture, ka akono tamou koe i toou manako au noatu te au turanga ngata tikai. Te tamaki, te tu putaua, te maki, e te au manamanata katoa no te ruaine me kore te kite anga e ka mate koe​—kare teia au apinga nei e akangere takiri i toou au. Eaa te tumu? No te mea kua papu meitaki ia koe e ka akatikatika te Patireia o te Atua i te au tupuanga o teia au kino nei.

Akapeea e rauka ai ia koe teia tu manakonakoanga no te tuatau ki mua? Ka anoanoia koe kia taui ‘i toou manako’ e kia akapapu kia koe uaorai “i te anoano tiama e te meitaki e te tau o te Atua.” (Roma 12:2NW) Penei ka inangaro koe i tetai akapapuanga akaou e e mea irinakiia te au taputou a te Pipiria. E puapinga tikai te tautaanga no te reira kimikimianga. E iti ua te au apinga me rave koe i roto i te oraanga te ka oronga mai kia koe i te manako au maata atu.

[Au Tutu i te kapi 8, 9]

Eaa ta te Tuatua a te Atua e akakite maira no runga i te tuatau ki mua?

Isaia 35:5

Isaia 35:6

Ioane 5:28, 29