Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E Tiaki te Manako Maira ia Koe

E Tiaki te Manako Maira ia Koe

 E Akavaitata Atu ki te Atua

E Tiaki te Manako Maira ia Koe

Mataio 18:12-14

‘TE MANAKO maira ainei te Atua iaku?’ Me e i ui ana koe i taua uianga ra kia koe uaorai, kare e ko koe anake ua tei ui ana i taua uianga ra. E manganui ia tatou tei aro atu ana i te au mamae e te au manamanata, e i tetai au taime e ekoko ana tatou e me te manako maira Tei Anga mai i te ao katoa e pini ua ake ia tatou. Te inangaro ra tatou i te kite e, Te manako maira ainei te Atua ko Iehova ia tatou tataki tai? Iaia i runga i te enua nei, kua oronga mai a Iesu, tei kite meitaki ia Iehova, i tetai akatutuanga te akaari maira i te pauanga ngakau pumaana.

Na te taangaanga anga ei akatutuanga i te oraanga o tetai tiaki mamoe e akono ra i tana mamoe, kua tuatua a Iesu e: “Kia anere te mamoe a tetai tangata, kia aere ke ra tetai, kare aina aia e vaoo i te iva ngauru e iva ara, ka aere ei ki runga i te maunga, e kimi i tei aere ke ra? E kitea atura e ia, koia mou taku e karanga atu kia kotou na, e rai tona rekareka i te reira, i te au mamoe e iva ngauru e iva ara te kore i aere ke ra. Koia katoa to kotou Metua i te ao ra, kare ïa i inangaro e kia mate tetai o teianei au tangata rikiriki.” (Mataio 18:12-14) Ka akara ana tatou e akapeea a Iesu i te akataka anga mai i konei i to Iehova manako aroa no Tona au tangata akamori tataki tai.

Kua kite tiaki e tei runga iaia te apainga i te akono i tana mamoe tataki tai. Me aere ke tetai mamoe, ka kite aia e ko teea te mea i ngaro. Kua kite aia i te mamoe tataki tai no te ingoa tana i oronga no ratou. (Ioane 10:3) Kare te tiaki akono meitaki e akamutu i te kimi i te mamoe i aere ke e oki ua maira te mamoe ki te koro. Na te aere anga i te kimi i te mamoe i ngaro, kare aia e tuku i te toenga o te 99 ki roto i te kino. E noo taokotai putuputu ana te au tiaki, na te tuku anga e kia kairo atu ta ratou anana ki tetai anana ke. * No tetai tuatau poto ua ka aere i reira te tiaki i te kimi i tei aere ke i te akaruke anga mai i te toenga o tana mamoe e na tona au taeake tiaki mamoe e akono i te reira. I te kite atu anga e kare te mamoe tei ngaro ana i kino, e tumu anga rekareka tikai to te tiaki. Na te taki anga i te mamoe mataku ki runga i tona pakuivi, ka akaoki meitaki atu aia i te reira ki roto i te anana.​—Luka 15:5, 6.

I te akamarama anga i te akatutuanga, kua karanga a Iesu e kare te Atua e inangaro “kia mate tetai o teianei au tangata rikiriki.” I mua atu ana, kua akamatakite ana a Iesu ki tana au pipi no runga i te akatarevake anga “i tetai o teianei aronga tangata rikiriki e akarongo [maira kiaia].” (Mataio 18:6) Eaa i reira ta te akatutuanga a Iesu e apii maira kia tatou no runga ia Iehova? Koia te Tiaki te manako tikai maira i tana mamoe tataki tai, kapitiia mai te “au tangata rikiriki”​—e aronga akaraanga rai e kare e puapinga maata ana ki to teianei ao manako. Ae, i roto i nga mata o te Atua, e aronga akaaite koreia e te akaperepereia tona aronga akamori tataki tai.

Me te inangaro ra koe kia akaperepereia koe e te Atua, eaa ka kore ei e apii maata atu no runga i te Tiaki Maata, ko te Atua ko Iehova, e akapeea koe i te akavaitata atu anga kiaia? Na te rave anga i te reira, penei ka aite rai toou irinaki anga ki to te apotetoro ko Petero, kare e ekokoanga e kua akarongo tikai ana aia i ta Iesu akatutuanga no runga i te mamoe tei ngaro. Kua tata a Petero i muri mai e: “E uri i to kotou tumatetenga katoa ki runga [i te Atua]; koia oki te tiaki mai ia kotou.”​—1 Petero 5:7.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 3 Kare e manamanata ana i te akapae anga i te anana, no te mea ka akarongo te mamoe tataki tai i te kapikianga taka meitaki a tona uaorai tiaki.​—Ioane 10:4.