TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Noema 2015

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Titema 28, 2015, kia Tianuare 31, 2016.

E Tereni i Taau Tama Kia Tavini ia Iehova

E toru tu ta Iesu i akaari te ka tauturu ia koe kia tereni i taau tamariki.

E Tereni i Taau Mapu Ou Kia Tavini ia Iehova

Akapeea koe me tauturu i taau mapu kia tere ki mua i te pae vaerua i tona ou anga?

Au Uianga a te Aronga Tatau

Eaa te akapapuanga e kua viviki te oire o Ieriko i te akapouia?

E Atua Aroa a Iehova

Akapeea a Iehova te aroa anga i te tangata?

Te Aroa ra Ainei Koe i Toou “Tangata Tupu Mei te Aroa ia Koe Uaorai”?

Ka rauka te aru i ta Iesu akauenga i roto i te oraanga akaipoipo, putuputuanga, e me tutu aere.

Tai Anere Mataiti i Raro Ake i te Tutara Anga Patireia!

Eaa te au mataara e toru tei tauturu ia tatou kia tutu aere i te Patireia o te Atua?