TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Tepetema 2015

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Okotopa 26 kia Noema 29, 2015.

Te Itae ra Ainei Koe Kia Taea te ki o te Mesia?

Noatu eaa te roa ta tatou tavini anga ia Iehova, kia tere ua rai ki mua i te pae vaerua.

E Arataki Anga Irinakiia Ainei Toou Akava Ngakau?

Akara akapeea te reira te tauturu anga ia koe kia rave i te ikianga meitaki no te rapakauanga, te tamataora e te tutu evangeria.

“Kia Mou Piri Tikai te Akarongo”

Eaa te au apiianga ta tatou ka mou mai mei ta Petero aaere anga na runga i te tai?

Eaa te au Ravenga e Aroa Maira Iehova ia Tatou?

E ngata ainei noou i te marama e te ariki i to Iehova aroa noou?