Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E Tapapa ua Atu Rai!

E Tapapa ua Atu Rai!

“Ka tapapa atu rai; e tae tika mai ïa, e kare e tavarevare!”​—HABAKUKA 2:3.

AU IMENE: 32, 45

1, 2. Eaa te au tu o te au tavini o Iehova?

KUA tiaki marie ua ana te au tavini o Iehova no te au totou kia akatupuia. Ei akaraanga, kua tapapa a Ieremia i to Babulonia kia takore atu ia Iuda, e ko te reira rai tei tupu i te 607 M.T.N. (Ieremia 25:8-11) Kua totou a Isaia e ka akaoki mai a Iehova i te ngati Iuda tuikaa ki Iuda e kua karanga e: “E ao to ratou katoa tei tapapa marie iaia ra.” (Isaia 30:18) Kua tapapa katoa a Mika e ka akatupuia te au taputou a Iehova e kua karanga e: “E akara ra au ia Iehova.” (Mika 7:7) E no te au anere mataiti, kua papu i te au tavini o te Atua e ka tae mai te Mesia tei taputouia, koia te Karaiti.​—Luka 3:15; 1 Petero 1:10-12. * (Akara i te tataanga rikiriki i raro ake.)

2 I teia tuatau, te tapapa katoa nei tatou kia akatupuia te au totou no te Patireia o Iehova. Kare e roa atu ana ka akaora mai a Iesu, te Ariki o taua Patireia ra, i te au tavini o te Atua mei teia ao kino. Ka takore aia i te aronga kino e ka akakore i te mamae. (1 Ioane 5:19) No reira kia tapapa ua atu rai tatou i te rā o Iehova kia tae mai i tetai ua atu taime e kia rave i ta tatou ka rauka kia papa ua no te reira.

3. Me kua roa tatou i te tiaki anga no te openga kia tae mai, eaa ta tatou ka manako?

3 Te tapapa tikai nei tatou i te rā e akatupuia ai to te Atua anoano i te enua nei. (Mataio 6:10) Inara me kua tiaki ua ana tatou i te openga kia tae mai no tetai tuatau roa, penei ka akamata tatou i te manako e, ‘Eaa ra tatou ka tapapa ua atu rai i te openga kia tae vave mai?’

EAA RA TATOU KA TAPAPA UA ATU RAI KIA TAE VAVE MAI TE OPENGA?

4. No teaa ra i puapinga ai no tatou “kia matakite”?

4 Kua akaue a Iesu i tana au pipi “kia matakite oki,” e “e ara kotou.” No reira e mea puapinga no tatou kia tapapa ua atu rai i te openga kia tae vave mai. (Mataio 24:42; Luka 21:34-36) Pera katoa, te akamaara ua maira te akaaerenga a Iehova ia tatou “i te tatari anga, e te rapurapu anga atu, kia tae mai taua rā o te Atua ra” e kia akara tamou ki te taputou a Iehova no te ao ou.​—E tatau ia 2 Petero 3:11-13.

5. Eaa tetai tumu ke no tatou kia tapapa ua atu rai i te rā o Iehova?

5 Me kua anoanoia te au pipi a Iesu i te anere mataiti mua kia tapapa ua atu rai i te rā o Iehova, e puapinga maata atu i reira no tatou i teia tuatau. Eaa te tumu? No te mea kua riro te akairo ta Iesu i oronga mai ei akapapu e i Ariki ana aia no te Patireia o te Atua mei te 1914 mai e te noo nei tatou i te au rā openga me kore “te openga o teianei ao.” Ei akaraanga, mei ta Iesu i totou, te kino ua atura te au turanga i teianei ao e te tutu aereia nei te nuti meitaki no te Patireia i te ao katoa nei. (Mataio 24:3, 7-14) Kare a Iesu i tuatua ana e mei teaa te roa e ope ei te au rā openga, kia papa i reira tatou no te openga kia tae mai i tetai ua atu taime.

6. Akapeea tatou e kite ei e ka kino ua atu te au turanga o teianei ao ia tatou e vaitata atura ki te openga?

6 Te aite ra ainei “te openga o teianei ao” ki tetai tuatau ki mua me kino roa atu teianei ao i to teia taime? Te karanga ra te Pipiria e ka pakari roa atu te tu kino o te tangata “i taua tuatau openga ra.” (2 Timoteo 3:1, 13; Mataio 24:21; Apokalupo 12:12) No reira, noatu e e kino tikai te au turanga i teianei, kua kite tatou e ka kino ua atu rai te reira.

7. Eaa ta Mataio 24:37-39 e apii maira ia tatou no runga i te au turanga o teianei ao i te tuatau openga?

7 Penei ka manako tetai pae e i mua ake i te “mate maata,” ka tupu te tamaki i te au enua ravarai e ka rokoia te maata anga o te tangata i te maki e te onge. (Apokalupo 7:14) Inara me ka tupu te reira, ka kite te katoatoa e te akatupuia ra te totou Pipiria. Ka taka meitaki katoa te reira ki te tangata tei kore i inangaro i te kite i ta te Pipiria e tuatua maira. E akamaara, kua karanga a Iesu e i te tuatau openga, “kare rava i kite” te maata anga o te tangata. Te noo ua ra ratou i te oraanga noa ua nei e ka poitirere ratou me tae mai te rā o Iehova. (E tatau ia Mataio 24:37-39.) Te taka ua ra, kare tatou e tau kia tapapa atu i te au turanga o teianei ao kia kino roa atu i mua ake i te “mate maata” e ka māroia te tangata kia irinaki e te vaitata maira te openga.​—Luka 17:20; 2 Petero 3:3, 4.

Te papu nei ia tatou e te noo nei tatou i “te openga o teianei ao”

8. I te mea te vai matakite ua nei tatou i te akairo a Iesu, eaa tei papu ia tatou?

8 Ka riro te akairo ta Iesu i oronga ki tana au pipi ei akamatakiteanga papu i te tuatau ta ratou e noo ra. Kua vai matakite ua te au pipi a Iesu. (Mataio 24:27, 42) Mei te 1914 mai, kua akatupuia te au tuanga tukeke o te akairo a Iesu. Te papu nei ia tatou e te noo nei tatou i te au rā openga o “te openga o teianei ao.” Kua tuku takere a Iehova i tona manako i te tuatau e takore ei aia i te ao kino o Satani.

9. Eaa ra tatou ka tapapa ua atu rai i te openga kia tae vave mai?

9 No reira eaa ra tatou ka tapapa ua atu rai kia tae vave mai te openga? No te mea te akarongo ra tatou ia Iesu Karaiti. Pera katoa, te kite meitaki ra tatou i te akairo ta Iesu i oronga mai no te tuatau openga e tupu nei. Te irinaki nei tatou e te vaitata maira te openga, kare no te mea e te irinaki ra tatou i te au mea ta tatou e rongo ra, mari ra no te mea kua papu ia tatou e te akatupuia ra te totou Pipiria. Kia vai matakite ua tatou e kia papa ua i te openga e vaitata maira.

EAA TE ROA KA TIAKI EI TATOU?

10, 11 (a) Eaa ra a Iesu i akakite ei ki tana au pipi e “kia matakite oki”? (e) Eaa ta Iesu i akakite ki tana au pipi kia rave me kare te openga e tae viviki mai mei ta ratou i manako? (Akara i te tutu mua o teia atikara.)

10 E maata ia tatou kua tavini tiratiratu ana ia Iehova e no te au mataiti e manganui kua aruaru tatou i te tatari atu i tona rā kia tae mai. Noatu eaa te roa ta tatou tatari atu anga, ka tapapa ua rai tatou i taua rā kia tae vave mai. Ka anoanoia tatou kia papa ua me aere mai a Iesu no te takore i to Satani ao. E akamaara i ta Iesu i akakite ki tana au pipi kia rave: “E matakite oki ia kotou, e akamaroiroi, e e pure; kare oki taua tuatau ra i kitea e kotou. Mei te tangata nei oki e aere i te ngai mamao, vaio atura i tona are, tuku atura te rangi ki tona au tavini, e te angaanga i te tangata ravarai, tanao, tanao, e kua akaue oki i te tiaki pa ra, kia ara. E tenana e ara kotou; kare oki kotou i kite i te ora e tae mai ei te atu o te are ra, i te aiai ra aina? te turuaipo aina? i te kakaoa anga moa, e i te popongi aina? Ko te aere vave mai aea, e rokoia maira, te moe ra kotou. E taku e karanga atu kia kotou nei, te karanga atu nei au ki te tangata ravarai, Ka ara.”​—Mareko 13:33-37.

Te tamaki anga i te au akonoanga pikikaa, ka tupu viviki teia i tetai ua atu taime

11 I te mārama anga te au pipi a Iesu e kua akamata aia i te tutara i te 1914, kua kite ratou e ka tae mai te openga i tetai ua atu taime. No reira kua akapapa ratou no te reira na te rave maata anga i te angaanga tutu aere. Kua karanga a Iesu e penei ka aere mai aia i muri ake, “i te kakaoa anga moa, e i te popongi.” Me ka tupu mai te reira, eaa ta tana au pipi ka anoanoia kia rave? Kua akakite a Iesu e: “Kia matakite oki.” Noatu e te manako ra tatou e kua roa to tatou tiakianga, kare te aiteanga e te mamao atura te openga e kare te reira e tae mai i to tatou tuatau.

12. Eaa ta Habakuka i pati kia Iehova, e akapeea te Atua i te pau mai anga iaia?

12 Kua tiaki marie te peroveta ko Habakuka iaia e tutu aere ra no runga i te akapou anga o Ierusalema. Kua tutu katoa tetai au peroveta i mua ake iaia i taua karere ra no te au mataiti e manganui. Te kite atura a Habakuka e ka kino rava atu te tu kino e te tu tau kore. Kua pati akatenga aia kia Iehova no te tauturu, i te na ko anga e: “Mei te aa te roa, e Iehova, o toku kapiki anga?” Noatu e kare a Iehova i akakite ana e aea te openga e tae mai ei, kua taputou aia kia Habakuka: “E tae tika mai ïa, e kare e tavarevare.” Kua akakite katoa a Iehova kia Habakuka e kia “tapapa atu rai.”​—E tatau ia Habakuka 1:1-4; 2:3.

13. Eaa te au mea ka rauka ia Habakuka i te akamanako, e eaa ra te reira ka riro ei ei mea kino?

13 E akamanako ana e kua roiroi a Habakuka i te tatari anga no te openga e kua tuatua e: ‘I tapapa ana au no te au mataiti kia akapouia a Ierusalema. Ka roa te tuatau i mua ake ka tae mai ei te openga. Kare au e anoanoia kia tutu ua atu i te reira. Na tetai ke e rave i te reira.’ Eaa te ka tupu me manako akapera aia? Ka ngere aia i ta Iehova mareka anga. Naringa kare aia i papa i te tae anga mai te openga, ka mate rai aia.

14. Eaa ra tatou ka akameitaki ei ia Iehova no te akamatakite mai ia tatou kia tapapa ua atu rai i te openga?

14 Ka akamanako ana e tei roto koe i te ao ou. Kua tupu te au mea pouroa tei totouia no runga i te au rā openga mei ta Iehova rai i tuatua. Ka irinaki rava atu koe ia Iehova, e ka papu meitaki ia koe e ka rave aia i te au mea ravarai mei tana i taputou mai. (E tatau ia Iosua 23:14.) Ka akameitaki tikai koe ia Iehova no tei akanoo i te tuatau tau kia apai mai i te openga, e te akamatakite anga i tona iti tangata kia tapapa ua atu rai i te reira.​—Angaanga 1:7; 1 Petero 4:7.

KA TUTU UA ATU RAI TATOU IA TATOU E TIAKI RA

Te tutu maroiroi ra ainei koe i te tuatua meitaki? (Akara i te parakarapa 15)

15, 16 Eaa ra tatou ka rave ei i ta tatou ka rauka i roto i te angaanga tutu aere i teia tuatau openga?

15 Ka akamaara ua mai rai ta Iehova akaaerenga ia tatou kia akamou i te oraanga ki runga i te tavini anga ia Iehova. Ka tauturu mai teia au akamaara anga ia tatou kia tavini maroiroi i te Atua e kia kite e e mea rapurapuia ta tatou karere. Papu ia tatou e te akatupuia ra te akairo ta Iesu i oronga mai i teianei e ka tae vave mai te openga. No reira kia tuku tatou ia Iehova na mua i roto i to tatou oraanga e kia tutu ua atu rai i te tuatua meitaki no runga i te Patireia.​—Mataio 6:33; Mareko 13:10.

16 Me tutu aere tatou i te tuatua meitaki ki tetai ke, te tauturu ra tatou ia ratou kia ora mai mei te akapou anga i te ao o Satani kare e roa atu ana ka tupu. Ko tetai tumatetenga kino rava atu tei tupu i te 1945, ko te tomo anga te pa’ī ko Wilhelm Gustloff i te moana. E tauatini ua atu tangata tei mate. Kua ora mai tetai tuaine e tana tane mei te tomo anga te pa’ī. Kua maara iaia e noatu te tomo ra te pa’ī, kua ava tetai vaine e: “Toku kiri kakau! Toku kiri kakau! Toku au apinga akamanea! Tei roto pouroa toku au apinga akamanea i te pia moe o te pa’ī. Kua ngaro pouroa toku au apinga!” Inara kua mārama ua tetai au patete i te mea puapinga rava atu e kua angaanga pakari kia ora mai te au tangata. I teia tuatau, tei roto te oraanga o te au tangata i te kino. Kia aite katoa tatou ki taua au patete aroa ua e kia akamou i te manako ki runga i te akarapurapu anga i ta tatou angaanga tutu aere. Ka anoanoia tatou kia rave i te au mea ravarai te ka tauturu i te au tangata kia ora atu i te openga o teia akatereanga.

E rave i te au ikianga pakari, e kia akamou i te manako ki runga i te angaanga tutu aere ma te rapurapu (Akara i te parakarapa 17)

17. Eaa ra tatou ka irinaki ei e ka tae mai te openga i tetai ua atu taime?

17 Te kite meitaki nei tatou e te akatupuia ra te totou Pipiria e te vaitata tikai ra te openga o teia akatereanga kino. Te tapapa atu nei tatou i “nga tara okotai ngauru” e te “puaka taae” kia tamaki atu i te au akonoanga pikikaa, ko Babulonia Maata. (Apokalupo 17:16) Eiaa tatou e manako ua e e maata te taime e vaira i mua ake ka tupu ei te reira. Auraka e ngaropoina e ka “tuku oki te Atua i te manako ki roto i to ratou ngakau” kia tamaki atu i te au akonoanga pikikaa e ka tupu viviki teia i tetai ua atu taime! (Apokalupo 17:17) Ka tae vave mai te openga o te ao kino o Satani. No reira ka tau tatou kia akarongo ki te akamatakiteanga a Iesu: “E matakite ra ia kotou, ko te opue aea to kotou ngakau i te maata o te kai e te kona, e te pekapeka o teianei ao, ka rokoia mai ei kotou e taua rā ra, kare i manakoia atu. E rokoia mai oki tei noo i te ao katoa nei i te reira, mei te ereere ra.” (Luka 21:34, 35; Apokalupo 16:15) Kia matakite ua rai tatou e kia angaanga maata i te tavini ia Iehova, ma te papu i tana “rave akapera anga na tei tapapa iaia ra.”​—Isaia 64:4.

18. Eaa te uianga te ka pauia i roto i te atikara ka aru mai?

18 Ia tatou e tatari ra i te openga o teianei ao kino, ka tau tatou kia akarongo ki te ako anga a te pipi ko Iuda: “E aku au akaperepere e, i te patu anga ia kotou uaorai, i to kotou akarongo tapu maata ra, i te pure anga ma te vaerua tapu. Tamou tikai kotou i to kotou uaorai inangaro i te Atua, i te tatari anga i te aroa o to tatou Atu o Iesu Mesia, e tae ua atu ki te ora mutu kore ra.” (Iuda 20, 21) Inara akapeea e rauka ai ia tatou i te akaari e te tapapa atura tatou i te ao ou o te Atua kia tae vave mai e te tatari atura tatou i te reira? Ka uriuri tatou i teia i roto i te atikara ka aru mai.

^ para. 1 No tetai akapapaanga o te au totou Pipiria no te Mesia e akapeea te reira i te tupu anga, akara i te kapi 200 o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?