Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E Akapapa i Teianei no te Oraanga i Roto i te ao Ou

E Akapapa i Teianei no te Oraanga i Roto i te ao Ou

“Kia takinga-meitaki ratou, . . . kia rave ratou i te ora mutu kore.”​—1 TIMOTEO 6:18, 19

AU IMENE: 43, 40

1, 2. (a) Eaa taau e tapapa atura i roto i te Parataito? (Akara i te tutu mua o teia atikara.) (e) Eaa te ka oronga mai i te rekareka maata kia tatou i roto i te ao ou?

TE TAPAPA tikai atu nei tatou i “te ora mutu kore.” Kua akataka mai te apotetoro ko Paulo i teia e ko te oraanga tika tikai. (E tatau ia 1 Timoteo 6:12, 19) No te maata anga o te tangata, ka noo ratou e tuatau ua atu i roto i te enua Parataito. E ngata tikai i te akamanako mei teaa rai te tu me ara mai koe i te au popongi ravarai ma te oraora, te mataora, e te merengo. (Isaia 35:5, 6) E akamanako ana e mei teaa rai te tu meitaki me akapou koe i toou taime ki toou ngutuare tangata e te au oa, kapiti mai te aronga tei akatu akaouia mai. (Ioane 5:28, 29; Angaanga 24:15) Ka maata toou taime i te apii i te au tu karape ou e kia meitaki atu taau e reka ana i te rave. Ei akaraanga, ka rauka ia koe i te apii maata atu i te pae taineti. Me kore ka rauka ia koe i te apii i te akatangi i te au apinga akatangi imene e te maani i toou uaorai parani are.

2 Noatu e te tapapa atu nei tatou i teia au mea meitaki, ka rekareka maata atu tatou i te akamori ia Iehova. Ka akamanako ana e mei teaa rai te tu o te oraanga me akangateitei te au tangata ravarai i te ingoa tapu o Iehova e te āriki ra ia Iehova ei Tutara no ratou. (Mataio 6:9, 10) Ka mataora tikai tatou i te kite e kua kī te enua i te au tangata apa kore, mei ta te Atua rai i akakoro. E akamanako ana i te tu ngoie ua kia oonu atu to tatou pirianga oa kia Iehova ia tatou e tupu marie ra ma te apa kore!​—Salamo 73:28; Iakobo 4:8.

3. Eaa ta tatou ka akapapa i teianei?

3 Te irinaki nei tatou e ka rave a Iehova i teia au mea umere tikai, no te mea “e tika ra te au mea katoa i te Atua.” (Mataio 19:25, 26) Me ka inangaro tatou kia ora e tuatau ua atu i roto i te ao ou, ko te tuatau teia ‘kia rave tatou i te ora mutu kore.’ Kua kite tatou e ka tae vave mai te openga, no reira ka akono tatou i te oraanga te akaari ra e te tapapa atura tatou i te openga kia tae mai i tetai ua atu taime. Ka anoanoia tatou kia rave i te au mea ravarai ka rauka i teianei kia akapapa no te oraanga i roto i te ao ou. Ka akara ana tatou akapeea me rave i teia.

AKAPEEA ME AKAPAPA

4. Akapeea tatou me akapapa i teianei no te oraanga i roto i te ao ou? Oronga mai i te akatutuanga.

4 Akapeea tatou me akapapa i teianei no te oraanga i roto i te ao ou? I te mea e te parani ra tatou i te neke ki tetai enua ke, penei ka rave tatou i te au akanoonoo anga no te akapapa ia tatou uaorai no te oraanga i te reira enua. Ei akaraanga, penei ka akamata tatou i te apii i te reo e te au peu o te iti tangata e noo ra i reira. Penei ka tamata tatou i ta ratou au kai. Mei te reira katoa, ka rauka ia tatou i te akapapa i teianei no te oraanga i roto i te ao ou na te raveanga i ta tatou ka rauka mei te mea rai e tei reira takere tatou. Ka akara matatio ana tatou i tetai au mataara ka rauka ia tatou i te rave i teia.

5, 6. Akapeea te apiianga kia akarongo ki te akaaerenga a Iehova i te tauturu anga ia tatou kia akapapa no te oraanga i roto i te ao ou?

5 I roto i teianei ao, te inangaro ra a Satani i te tangata kia manako e ka rauka ia ratou i te rave i tetai ua atu mea ta ratou ka inangaro. E manganui te manako ra e e puapinga kia akatere ia ratou uaorai, pera katoa kare e anoanoia kia akarongo ki te Atua. Eaa tei tupu mai? E maata te mamae e te maromaroa. (Ieremia 10:23) Inara e Tutara aroa ua a Iehova. Mei teaa atura te meitaki o te oraanga i roto i te ao ou me akarongo te katoatoa kiaia!

6 I roto i te ao ou, ka rekareka tatou i te aru i te arataki anga a te akaaerenga a Iehova kia akariro i teia enua ei parataito manea e te apii i te aronga tei akatuia mai. E maata te angaanga ta Iehova ka oronga mai kia tatou. Inara akapeea me pati mai te aronga e arataki ra ia tatou kia rave i tetai angaanga kare tatou e reka ana i te rave? Ka akarongo ainei tatou? Ka rave ainei tatou i te ka rauka i te akatupu i ta tatou angaanga ma te mataora? Ei akapapa no te oraanga mutu kore i roto i te ao ou, ka anoanoia tatou kia akarongo ki te arataki anga a te akaaerenga a Iehova i teianei.

7, 8. (a) Eaa ra tatou ka taokotai atu ei ki te aronga e rave ra i te arataki anga? (e) Eaa te au taui anga ta tetai au Kerititiano i na roto mai? (ng) Eaa ta tatou ka papu e ka tupu i roto i te ao ou?

7 Me inangaro tatou kia papa no te oraanga i roto i te ao ou, ka anoanoia tatou kia apii kia merengo ua e kia taokotai atu ki ta Iehova akaaerenga e ki tetai e tetai. Ei akaraanga, me orongaia mai tetai angaanga ou na tatou, kia taokotai puareinga ua e kia rave i te ka rauka ia tatou kia mataora e kia merengo ua. Me apii tatou kia taokotai atu ki te aronga e rave ra i te arataki anga i teianei, e mea papu e ka rave katoa tatou i te reira i roto i te ao ou. (E tatau ia Ebera 13:17.) I te tomo anga te ngati Iseraela ki roto i te Enua Taputouia, kua tukuia ratou ki te ngai ka noo ratou. (Numero 26:52-56; Iosua 14:1, 2) Kare tatou i kite e ka tukuia tatou tatakitai kia noo kiea i roto i te ao ou. Inara me kua apii tatou kia taokotai atu, ka mataora tatou i te rave i to Iehova anoano i tetai ua atu ngai ka noo tatou.

8 Ka akamanako ana e mei teaa atura i te tu akangateitei i te tavini anga i roto i te ao ou o te Atua i raro ake i te tutara anga o te Patireia! No teia tumu, te mataora nei tatou i te taokotai atu ki te akaaerenga a Iehova i teianei e te rave i tetai ua atu angaanga tei orongaia mai kia tatou. Inara i tetai au taime, ka taui ta tatou au angaanga. Ei akaraanga, kua tukuia atu tetai au taeake Betela i Marike ki te ngai tutu anga. E no to ratou mataiti me kore tetai atu au turanga, kua tukuia atu tetai au akaaere tutaka ei au painia takake. Te mataora ra ratou i ta ratou au angaanga ou e te akameitaki ra a Iehova ia ratou. Me pure tatou kia Iehova no te tauturu, me rave i ta tatou ka rauka i te tavini iaia, e me apii kia merengo ua i tetai ua atu angaanga ka orongaia mai, ka mataora tatou e ka akameitaki mai a Iehova ia tatou. (E tatau ia Maseli 10:22.) Akapeea me tei roto tatou i te ao ou, e ka inangaro tatou i te noo ki tetai ngai inara kua pati mai ta Iehova akaaerenga ia tatou kia neke ki tetai ngai ke? I te reira tuatau, kare tatou e manamanata e ka noo tatou kiea e eaa ta tatou ka rave. Ka mareka ua tatou e te noo nei tatou i te ao ou.​—Nehemia 8:10.

9, 10 (a) Eaa ra tatou ka anoanoia ai kia tiaki marie i roto i te ao ou? (e) Akapeea tatou me akaari e te tiaki marie nei tatou i teia tuatau?

9 I roto i te ao ou, ka anoanoia tatou kia tiaki marie i tetai au taime. Ei akaraanga, penei ka rongo tatou e te mataora ra tetai au tangata no te mea kua akatuia mai to ratou kopu tangata e te au oa. Inara, penei ka anoanoia tatou kia tiaki ua no te tuakaouanga o te aronga te akaperepere ra tatou. Me tupu mai te reira, ka rekareka kapiti ainei tatou e ratou ma te tiaki marie? (Roma 12:15) Me apii tatou kia tiaki marie kia akatupu a Iehova i tana au taputou i teianei, ka tauturu te reira ia tatou kia tiaki marie a tera tuatau.​Koheleta 7:8.

10 Ka rauka katoa ia tatou i te akapapa no te ao ou na te tiaki marie anga me rauka te au akatikatika anga i ta tatou māramaanga i te tuatua mou Pipiria. Te apii ra ainei tatou i teia au manako ou, e te tiaki marie ra ainei tatou me kare tatou e mārama tikai ana i te reira? Me koia ïa, i roto i te ao ou, ka ngoie atu i te tiaki marie i te au taime ravarai me oronga mai a Iehova i te au ikuikuanga ou kia tatou.​—Maseli 4:18; Ioane 16:12.

11. Eaa ra tatou ka apii ei i te akakore i te ara a tetai ke i teianei, e akapeea teia me tauturu ia tatou i roto i te ao ou?

11 Tetai atu mataara e rauka ai ia tatou i te akapapa no te oraanga i roto i te ao ou, koia oki kia apii i te akakore i te ara a tetai ke. I te tuatau o te Tutaraanga Tauatini Mataiti o Karaiti, ka roa te tuatau no te katoatoa kia rauka te tu apa kore. (Angaanga 24:15) Ka rauka ainei ia tatou te tu aroa ua e te akakore anga i te ara a tetai ke? Me apii tatou i te akakore i te ara a tetai ke e kia rauka te pirianga meitaki kia ratou i teianei, ka ngoie ua ia tatou i te rave i te reira i roto i te ao ou.​—E tatau ia Kolosa 3:12-14.

I roto i te ao ou, ka anoano tatou i te au tu ta Iehova e apii maira ia tatou kia akaari i teianei

12. Eaa ra tatou ka akapapa ai i teianei no te oraanga i roto i te ao ou?

12 I roto i te ao ou, penei kare e rauka ua rai ia tatou te au mea ta tatou ka inangaro, e penei ka anoanoia tatou kia tiaki no te reira. Ka anoanoia tatou kia mareka ua e kia merengo i tetai ua atu turanga ka na roto tatou. Ko te tika, ka anoano tatou i te au tu ta Iehova e apii maira ia tatou kia akaari i teianei. No reira na te apiianga i te akaari i teia au tu i teianei, te papu ra ia tatou e e mea tika tikai te ao ou e te akapapa ra tatou no te oraanga mutu kore. (Ebera 2:5; 11:1) Ka akaari katoa tatou e te inangaro tikai ra tatou i te noo ki roto i tetai ao te akarongo ra te katoatoa kia Iehova.

E AKAMOU I TE TAVINIANGA IA IEHOVA

Tutu maroiroi i te tuatua meitaki

13. I roto i te ao ou, eaa ta tatou ka tuku na mua i roto i to tatou oraanga?

13 I roto i te ao ou, ka rauka ia tatou te au mea ravarai ta tatou ka anoano kia mataora te oraanga. Inara ka rekareka maata rava atu tatou me rauka tetai pirianga vaitata kia Iehova. (Mataio 5:3) Ka maroiroi e ka rekareka tatou i te tavini ia Iehova. (Salamo 37:4) No reira me tuku tatou ia Iehova na mua i roto i to tatou oraanga i teianei, te akapapa ra tatou no te oraanga i roto i te ao ou.​—E tatau ia Mataio 6:19-21.

14. Eaa te au akakoroanga ka rauka i te au mapu kia akanoo no te tavini anga ia Iehova?

14 Akapeea tatou e rekareka maata atu ei i te tavini anga ia Iehova? E tai mataara, na te akanooanga i te au akakoroanga. Me e mapu koe, e akamanako pakari i te taangaanga i toou oraanga i te tavini anga ia Iehova. Eaa ka kore ei e rave i tetai au kimikimi anga i roto i ta tatou au puka no runga i te au tu tavini anga tamou tukeke? Ka rauka ia koe i te akanoo i tetai o teia au akakoroanga. * (Akara i te tataanga rikiriki i raro ake.) E tuatua atu ki tetai pae tei tavini tamou ana ia Iehova no te au mataiti e manganui. Me taangaanga koe i toou oraanga i te tavini ia Iehova, ka rauka ia koe te au terenianga puapinga tikai. Ka riro teia tupuanga ei tauturu ia koe kia tavini ia Iehova i roto i te ao ou.

Akanoo i te au akakoroanga i te tavini anga ia Iehova

15. Eaa tetai atu au akakoroanga ka rauka ia koe i te akanoo no te tavini anga ia Iehova?

15 E maata ua atu te au akakoroanga ka rauka ia tatou i te akanoo no te tavini anga ia Iehova. Ei akaraanga, ka rauka ia tatou i te akanoo i tetai akakoroanga kia apii i tetai tu karape ou i roto i te angaanga orometua. Me kore ka tauta tatou kia mārama meitaki atu i te au kaveinga Pipiria e kia kite akapeea me taangaanga i te reira i roto i to tatou oraanga. Ka rauka ia tatou i te akameitaki atu i ta tatou tatau anga ki te katoatoa me kore ta tatou au ako anga e te au paupau anga i roto i te au uipaanga. Teia te manako: Me akanoo koe i te au akakoroanga no te tavini anga ia Iehova, ka tauturu teia ia koe kia maroiroi roa atu e kia akapapa no te oraanga i roto i te ao ou.

TE ORAANGA MEITAKI RAVA ATU I TEIANEI

Kia mareka ua i te au mea ta Iehova i oronga mai naau

16. Eaa ra te tavini anga ia Iehova i riro ei ei oraanga meitaki rava atu?

16 Me taangaanga tatou i to tatou taime i te akapapa no te ao ou o te Atua, te ngere ra ainei tatou i tetai oraanga meitaki atu i teia tuatau? Kare! Ko te tavini anga ia Iehova te oraanga meitaki rava atu. Kare tatou e tavini iaia no te mea te maro maira tetai tangata ia tatou kia rave i te reira, me kore kia ora ua mai tatou i te mate maata. Me e pirianga meitaki to tatou kia Iehova, ka meitaki roa atu to tatou oraanga e ka mataora atu tatou. Kua anga mai aia ia tatou kia akapera. Me rauka ia tatou to te Atua aroa e tana arataki anga i roto i to tatou oraanga ka riro te reira ei mea meitaki rava atu i tetai ua atu apinga. (E tatau ia Salamo 63:1-3.) Ka kite mai tatou pouroa i te tu mataora mei te akamori ngakau katoa anga ia Iehova. Ka rauka i tetai aronga tei tavini ana ia Iehova no te au mataiti i te tuatua e, ko teia tikai te oraanga meitaki rava atu.​—Salamo 1:1-3; Isaia 58:13, 14

Kimi i te au aratakianga i roto i te Pipiria

17. Mei teaa ra te puapinga i ta tatou e inangaro ra i te rave e te angaanga tamataora anga i roto i te Parataito?

17 I roto i te Parataito, ka mataora tatou i te akapou i tetai taime ki runga i ta tatou e inangaro ra i te rave e te angaanga tarekareka. E tika rai, kua anga mai a Iehova ia tatou kia mataora, e kua taputou mai aia e ka ‘akamerengo mai aia i te kaki o te au mea ora katoa nei.’ (Salamo 145:16; Koheleta 2:24) Ka anoano rai tatou i tetai tamataoraanga e te akangaroianga, inara ka mataora atu te reira me tuku tatou i to tatou pirianga kia Iehova na mua ake. Pera katoa i roto i te ao ou. No reira e mea meitaki kia ‘na mua tatou i te kimi i te basileia’ e kia akamou ki runga i te au akameitakianga ka rauka ia tatou mei te tavini anga ia Iehova.​—Mataio 6:33.

Me e pirianga meitaki to tatou kia Iehova, ka meitaki roa atu to tatou oraanga e te mataora

18. Akapeea tatou me akaari e te akapapa ra tatou no te noo anga e tuatau ua atu ki roto i te Parataito?

18 I roto i te ao ou, ka meitaki atu te oraanga i ta tatou ka tamanako atu. Kia akaari tatou mei teaa tikai te maata i to tatou inangaro kia tae ki reira na te akapapaanga no te “ora mutu kore” i teianei. Kia akatupu tatou i te au tu ta Iehova e apii maira ia tatou, e kia tutu maroiroi tatou i te tuatua meitaki. Kia mataora tatou i te tuku anga i te akamorianga ia Iehova ei mea mua i roto i to tatou oraanga. Te irinaki pu tikai ra tatou e ka rave a Iehova i te au mea ravarai tana i taputou mai i roto i te ao ou. No reira, kia noo tatou mei te mea rai e tei reira takere tatou!

^ para. 14 Akara i te puka Young People Ask—Answers That Work, Voriumu 2, kapi 311-318.