Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E Matakite i Toou Kapitianga i Teia Tuatau Openga

E Matakite i Toou Kapitianga i Teia Tuatau Openga

“E kino te tuatua meitaki i te kapiti anga kikino ra.”​—1 KORINETIA 15:33.

AU IMENE: 25, 20

1. Eaa te tuatau e noo nei tatou?

TE NOO nei tatou i roto i te tuatau “kino maata.” Mei te 1914 mai i akamata ai te “tuatau openga,” e kua kino atu te au turanga i teianei ao i to mua ana. (2 Timoteo 3:1-5) Papu ia tatou e ka kino ua atu teianei ao, no te mea te karanga ra te totou Pipiria “ko te au tangata kikino e te aronga pikikaa ra, e tupu rai to ratou kino, e e maata atu.”​—2 Timoteo 3:13.

2. Eaa te tu tamataora anga ta te manganui o te tangata e reka ra? (Akara i te tutu mua o teia atikara.)

2 Ei tamataora anga, e manganui te tangata i teia tuatau e akarakara nei e te rave nei i te au angaanga tā ua e te ainga tau kore pera katoa te au ravenga manamana e te au peu temoni. Ei akaraanga, i te maata anga o te taime na te Initaneti, te au porokaramu tivi, te au teata, te au puka, e te au makatini e akariro nei i te tā ua e te ainga tau kore ei mea matauia. E ko te tu tei poitirereia ana te tangata i mua ana, i teianei e mea matauia e kua akatikaia e te ture i tetai au ngai. Inara kare te aiteanga e te mareka ra a Iehova i teia tu.​—E tatau ia Roma 1:28-32.

3. Eaa ta te manganui o te tangata e manako ra no runga i te aronga e akono ra i te au turanga o te Atua?

3 I te anere mataiti mua, e akarakara katoa ana te tangata i te au mea tā ua e te ainga tau kore ei tamataora anga. Inara kare ta Iesu au pipi e pera ana, no te mea kua akono ratou i te au turanga o te Atua. Te “va ua ra” te tangata takapini ia ratou. Eaa tei tupu mai? Kua aviri te tangata i te au Kerititiano e kua takinokino ia ratou. (1 Petero 4:4) I teia tuatau rai, e manganui te au tangata e manako ra i te aronga e akono ra i te au turanga o te Atua e e tuke rai ratou. Te tika, te akamatakite maira te Pipiria ia tatou e ko te aronga e aru ra i te akaraanga o Iesu Karaiti “e takinga-kino katoaia ïa.”​—2 Timoteo 3:12.

“E KINO TE TUATUA MEITAKI I TE KAPITI ANGA KIKINO RA”

4. No teaa ra tatou ka kore ei e anoano i teianei ao?

4 Me ka inangaro tatou i te rave i to te Atua anoano, kare tatou “e anoano i teianei ao, e te au mea ravarai o teianei ao.” (E tatau ia 1 Ioane 2:15, 16) Ko Satani, “te atua o teianei ao,” te akatere ra i te ao katoa. Te taangaanga ra aia i te au akonoanga, te au kavamani, te au akaaerenga pitiniti, e te au ravenga akakitekite anga ei arataki ke i te tangata. (2 Korinetia 4:4; 1 Ioane 5:19) Kare tatou e inangaro kia akanauruia e to teianei ao, no reira kia kopae tatou i te au kapiti anga kino. Te akamatakite taka ua maira te Pipiria ia tatou: “Auraka e vavare; e kino te tuatua meitaki i te kapiti anga kikino ra.”​—1 Korinetia 15:33.

5, 6. Koai ma ta tatou kare e kapiti atu, e no teaa ra?

5 Ei akono i to tatou pirianga meitaki kia Iehova, kare tatou e iki kia kapiti atu ki tetai ua atu tei rave putuputu i te au mea kino. Te kapiti maira teia i te au tangata tei karanga e te akamori nei ratou ia Iehova inara te iki ra kia akarongo kore kiaia. Me rave te reira aronga i tetai ara kino e kare e tataraara, kare tatou e kapiti atu kia ratou.​—Roma 16:17, 18

6 E mea matauia no te tangata kia inangaro i te akamareka i to ratou au oa e kia ārikiia mai e ratou. No reira me kapiti atu tatou ki te aronga tei akarongo kore ki te Atua, penei ka timataia tatou kia rave i ta ratou e rave ra. Ei akaraanga, me kapiti vaitata atu tatou ki te au tangata rave ainga tau kore ka riro mai tatou mei ia ratou rai. Kua tupu teia ki tetai o to tatou au taeake e te au tuaine. E te aronga tei kore i tataraara, kua akaateaia ki vao. (1 Korinetia 5:11-13) Kia tataraara roa ratou, ka aite to ratou turanga ki tei akatakaia mai e Petero.​—E tatau ia 2 Petero 2:20-22.

7. Koai ma ta tatou ka iki ei au oa piri vaitata?

7 Noatu e ka inangaro tatou kia takinga meitaki i te katoatoa, kare ra tatou e piri oa atu ki te aronga te akarongo kore ra i te Atua. E mea tarevake no tetai Kite o Iehova i te akamatau atu ki tetai ua atu kare i te tavini tiratiratu no Iehova tei papetitoia. E puapinga rava atu kia marekaia e te Atua i te ārikiia e te au tangata kare e inangaro ana iaia. Kia piri oa anake ua tatou ki te aronga e rave ra i te anoano o te Atua. Kua karanga a Iesu e: “Ko te akono katoa i te anoano o te Atua ra, ko toku ïa taeake, e toku ïa tuaine, e toku oki metua vaine.”​—Mareko 3:35.

E puapinga rava atu kia marekaia e Iehova i te ārikiia e te au tangata tei kore i inangaro iaia

8. Akapeea te kapiti anga kino i te takino anga i te ngati Iseraela i taito ra?

8 Ka tupu mai te tumatetenga mei te kapiti anga kino. Ei akaraanga, kua tupu teia ki te ngati Iseraela. I mua ake ka tae ei ratou ki te Enua Taputouia, kua akamatakite a Iehova ia ratou no runga i te au tangata tei noo takere ki reira. Kua karanga aia e: “Auraka koe e tupou ki raro i te au atua no ratou ra, auraka e akamori atu ia ratou, auraka oki koe e rave mei ta ratou e rave ra: e akapou takiri ra koe ia ratou, e akangaangaa roa i to ratou au tiki. Ko to kotou Atua ra ko Iehova ta kotou e akamori.” (Exodo 23:24, 25) Kare ra oki te maata anga o te ngati Iseraela i akarongo ana ki te au ikuiku anga a te Atua e kua tiratiratu kore kiaia. (Salamo 106:35-39) Eaa tei tupu mai? I muri mai, kua kopae a Iehova i te iti tangata Iseraela e kua iki i te putuputuanga Kerititiano ei iti tangata nona.​—Mataio 23:38; Angaanga 2:1-4.

KIA MATAKITE I TAAU E TATAU RA E TE AKARAKARA RA

9. Eaa ra te au ravenga akakitekite anga o teianei ao i riro ei ei mea kino?

9 Te maata anga o te au ravenga akakiteite anga o teianei ao, mei te au porokaramu tivi, te au website, e te au puka, ka takino te reira i to tatou pirianga kia Iehova. Kare teia au ravenga akakitekite anga e tauturu i te au Kerititiano kia rauka te akarongo ki roto ia Iehova e tana au taputou. Mari ra, ka akamaroiroi te reira i te au tangata kia irinaki ki roto i te ao kino tikai o Satani. No reira kia matakite meitaki tatou eiaa e iki i te akarakara, te tatau, me kore te akarongo ki tetai ua atu mea te ka akatupu i te “anoano o teianei ao” i roto ia tatou.​—Tito 2:12.

10. Eaa te ka tupu ki te au ravenga akakitekite anga o teianei ao?

10 Kare e roa atu ana, ka takoreia to Satani ao e tana au ravenga akakitekite anga. Te karanga ra te Pipiria e: “Te ngaro ke nei teianei ao, ma ta to reira katoa e anoano nei: ko tei akono ra i to te Atua ra anoano, e tika ïa i te ora anga e tuatau ua atu.” (1 Ioane 2:17) Aiteite katoa, te karanga ra te tata taramo e: “Ka riro oki te aronga i rave i te kino ra i te tipu keia.” Kua tuatua katoa aia: “Kareka te aronga maru ra, ka noo ïa i te enua, e ka rekareka ratou i te maata o te au ra.” Eaa te roa? “Ka riro te enua no te aronga tuatua-tika, ka noo tamou rai ratou i reira.”​—Salamo 37:9, 11, 29

11. Akapeea te Atua i te tauturu anga ia tatou kia vai tiratiratu kiaia?

11 Te tauturu nei te akaaerenga a Iehova ia tatou kia akono i te oraanga te ka taki atu ki te ora mutu kore. Kua pure a Iesu kia Iehova e: “Teia oki te ora mutu kore, kia kite ratou ia koe i te Atua mou ra, e ia Iesu i te Mesia, i taau i tono maira.” (Ioane 17:3) Te taangaanga nei a Iehova i tana akaaerenga kia oronga mai i te au mea ravarai ta tatou ka anoano kia kite iaia. Ei akaraanga, e maata ta tatou au makatini, au poroutia, au puka, au vitio, e te au kapi Website te ka tauturu ia tatou kia tavini tamou i te Atua. Te akanoonoo katoa ra tana akaaerenga i te au uipaanga i roto i te 110,000 tuma putuputuanga takapini i teianei ao. Ko ta tatou e apii maira mei te Pipiria i roto i te reira au uipaanga e te au akaputuputuanga mamaata ka riro ei akaketaketa i to tatou akarongo ki roto ia Iehova e tana au taputou.​—Ebera 10:24, 25

E AKAIPOIPO “KIA TAU RA I TE ATU”

12. Akamārama mai i te akaueanga a te Pipiria kia akaipoipo “kia tau ra i te Atu.”

12 Ka anoanoia te au Kerititiano tei inangaro i te akaipoipo kia matakite tikai i ta ratou aronga ka iki kia piri atu. Te akamatakite maira te Tuatua na te Atua ia tatou e: “Auraka kotou e kapitiia ma te tau kore i te aronga akarongo kore ra: eaa to te tuatua-tika tau anga i te tuatua-tika kore? e eaa to te mārama tau anga i te poiri?” (2 Korinetia 6:14) Te akakite maira te Pipiria ki te au tavini o te Atua kia akaipoipo “kia tau ra i te Atu,” koia oki, kia akaipoipo anake ua i tetai tei akatapu i tona oraanga e tei papetitoia e te akono ra i te au turanga o Iehova. (1 Korinetia 7:39) Me akaipoipo koe i tetai mei te reira rai, tei inangaro ra ia Iehova, ka rauka te tokorua te ka tauturu ia koe kia vai tiratiratu ki te Atua.

Me akaipoipo koe i tetai tei inangaro ia Iehova, ka rauka mai tetai tokorua te ka tauturu ia koe kia vai tiratiratu ki te Atua

13. Eaa te akaueanga no te akaipoipo anga ta te Atua i oronga ki te ngati Iseraela?

13 Kua kite a Iehova i te mea meitaki tikai no tatou e kare tana akaueanga kia akaipoipo ‘kia tau i te Atu’ i te mea ou. Ei akaraanga, ka akamanako ana i ta Iehova i tuatua ki te ngati Iseraela no te iti tangata tei kore i tavini iaia. Na roto ia Mose, kua akaue aia e: “Auraka oki koe e akaipoipo ia ratou: auraka koe e oronga i taau tamaine na tana tamaiti; auraka oki koe e rave i tana tamaine na taau ra tamaiti. Ka riro oki ratou i te akaanga ke i taau tamaiti, kia kore e aru mai iaku, kia araara i te au atua ke ra; tupu iora te riri o Iehova ia koe, mate vave iora koe i reira.”​—Deuteronomi 7:3, 4.

14, 15 Eaa tei tupu kia Solomona no tei kopae aia i te akaueanga a Iehova?

14 I muri ua ake ka riro mai ei a Solomona ei ariki no Iseraela, kua pure aia no te pakari, e kua pau mai a Iehova i tana pure. No reira kua rongonui mai a Solomona ei tutara pakari no tetai enua puapinga. E tika, kua umere tikai te ariki vaine ko Seba i te tu pakari o Solomona e kua tuatua atu kiaia e: “Kua maata rava atura toou pakari e toou mana i tei akarongoia e au ra.” (1 Ariki 10:7) Inara te apii katoa maira te akaraanga o Solomona i te ka tupu me kopae tetai ua atu i te akaueanga a te Atua e kia akaipoipo i tetai kare e tavini ana ia Iehova.​—Koheleta 4:13.

15 Noatu e kua akameitaki a Iehova ia Solomona, kua akarongo kore aia i te akaueanga taka meitaki a te Atua. “Inangaro aturā Solomona i te vaine ke ke e manganui” tei kore i tavini ia Iehova, e aere ua rai e 700 ana vaine e te 300 vaine tavini. Eaa tei tupu mai? E “tangata metua akera oki a Solomona, kua akaanga keia iora tona ngakau e te au vaine nana ki te au atua ke . . . kua rave oki a Solomona i te kino i mua i te aroaro o Iehova.” (1 Ariki 11:1-6) Kua riro tana kapiti anga kino ei akanauru iaia kare aia i vai tiratiratu ana kia Iehova. Me kua tupu teia kia Solomona, ka tupu katoa ki tetai ua atu. No reira kare tatou e manako atu kia akaipoipo i tetai ua atu kare e inangaro ana ia Iehova!

16. Eaa te ako anga ta te Pipiria e oronga maira no tetai ua atu tei akaipoipo i tetai kare e akamori ana i te Atua?

16 Akapeea ra me riro mai tetai ua atu ei tavini akamori ia Iehova e kare tona tokorua i te tavini nona? Te karanga ra te Pipiria e: “Ko kotou oki, e te vaine tini e, e kauraro marie i ta kotou au tane ra; kare tetai pae e akarongo i te tuatua ra, kia rauka mai ratou i te akono meitaki o ta ratou au vaine, auraka atu rai te tuatua.” (1 Petero 3:1) E tika, te tau katoa ra teia ki tetai tane me kare tana vaine e akamori ana ia Iehova. Te taka ua ra te Tuatua a te Atua: Kia riro tatou ei tane me kore ei vaine meitaki e kia aru i te au turanga o te Atua no te oraanga akaipoipo. I reira, me kite mai toou tokorua e kua meitaki mai toou tu penei ka inangaro katoa aia i te tavini ia Iehova. Ko teia tei kiteaia mai e te au tokorua akaipoipo e manganui.

E KAPITI ATU KI TE ARONGA TEI INANGARO IA IEHOVA

17, 18 Eaa tei tauturu ia Noa kia ora mai i te Vaipuke, e eaa tei tauturu i te au Kerititiano o te anere mataiti mua kia ora mai i te akapou anga o Ierusalema?

17 Ka akanauru te au kapiti anga kino ia koe kia akarongo kore kia Iehova, inara ka tauturu te au kapiti anga meitaki ia koe kia vai tiratiratu kiaia. E akaraanga meitaki a Noa no tatou. Kua noo aia i tetai tuatau “e kino maata to te tangata i te enua nei, e kua kino anake te au manako katoa, e te akakoroanga katoa o to ratou ngakau i te au rā katoa ra.” (Genese 6:5) No te tu kino tikai o te tangata i manako ei a Iehova kia takore i te reira ao kino. Inara e tuke a Noa. Kua kapiki te Pipiria iaia ei “tangata tuatua-tika” e “kua aaere a Noa raua ko te Atua.”​—Genese 6:7-9.

18 Kare a Noa i piri ana ki te au tangata tei kore i inangaro ia Iehova. Kua maroiroi aia i te angaanga ma tona ngutuare tangata i te akatu i te araka, e kua riro katoa aia ei “tangata i ako i te tuatua-tika ra.” (2 Petero 2:5) Kua rauka ia Noa, e ta Noa vaine, e tana tamariki tamaroa e toru, e ta ratou vaine te kapiti anga meitaki ki tetai e tetai. Kua maroiroi ratou i te rave i te au mea tei akamareka i te Atua, e tei tupu, kua ora mai ratou i te Vaipuke. E uanga pouroa tatou no ratou, no reira ka tau tatou kia mareka tikai ia Noa e tona ngutuare tangata tei akarongo kia Iehova e tei kopae i te au kapiti anga kino. Ma te aiteite, kare te au Kerititiano o te anere mataiti mua i kapiti ana ki te au tangata tei kore i inangaro ia Iehova. Kua akarongo ratou iaia e kua ora mai i te takoreia anga a Ierusalema i te 70 T.N.​—Luka 21:20-22.

Na te kapiti anga ki te aronga e inangaro ra ia Iehova, ka tauturu ia tatou kia akamanako e mei teaa te tu o te oraanga i te ao ou (Akara i te parakarapa 19)

19. Eaa te ka tauturu ia tatou kia vai tiratiratu kia Iehova?

19 Mei ia Noa rai e tona ngutuare tangata, e te au Kerititiano o te anere mataiti mua, kare tatou e kapiti atu ki tetai ua atu tei kore i inangaro ia Iehova. E mirioni ua atu to tatou au taeake e te au tuaine ka rauka kia iki ei au oa no tatou. Na ratou e tauturu mai ia tatou “kia mou piri tikai te akarongo” i teia au tuatau ngata. (1 Korinetia 16:13; Maseli 13:20) Ka akamanako ana e mei teaa atura te umere kia ora mai i te openga o teia ao kino e kia noo i roto i te ao ou o Iehova! E mei teaa atura te puapinga kia kopae i te au kapiti anga kino i teianei!