TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Aukute 2015

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Tepetema 28 kia Okotopa 25, 2015.

E Akamanako Oonu i to Iehova Aroa Mutu Kore

Akapeea koe e papu ei tei vaitatao a Iehova ia koe i te tuatau ngata?

E Tapapa ua Atu Rai!

E rua tumu puapinga kia matakite tatou i teia tuatau openga nei.

E Akapapa i Teianei no te Oraanga i Roto i te ao Ou

Aite te turanga o te iti tangata o Iehova mei tetai tangata e parani ra i te neke ki tetai enua ke.

E Matakite i Toou Kapitianga i Teia Tuatau Openga

E maata atu te o maira te pirianga i te aronga taau e kapiti ra.

“E te au Enua Rikiriki e Manganui ra, Kia Mareka Ïa”

Tatau i te tua oraanga o Geoffrey Jackson, tei tavini i roto i te Pupu Akaaere.