TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Me 2015

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Tiunu 29 kia Tiurai 26, 2015.

E Matakite​—te Inangaro Nei a Satani i te Akapou ia Koe!

E toru tu o Satani tei akariro iaia ei enemi kino tikai.

Ka Rauka ia Koe i te Patoi ia Satani​—E Kia Autu!

Akapeea koe te kopae anga i te ereere a Satani koia te tu parau, te apinga materia e te ainga tau kore?

Kua “Akara” Ratou i te au Mea i Taputouia

Akanoo te au tane e te au vaine akarongo i taito i te akaraanga manea no te akamanako i te au akameitakianga no te tuatau ki mua.

E Aru i Tei Taputou Mai i te Oraanga Mutu Kore

Ka rauka ainei te marama i te au turanga o tetai ke noatu kare tatou i na roto ana i te reira?

Au Uianga a te Aronga Tatau

Koai a Goga i te enua o Magoga tei taikuia i roto i te puka o Ezekiela?

Akaateaanga i Tetai, Akaata Mai i to Iehova Aroa

Eaa te tumu i riro ei tetai mea mamae ei mea meitaki no te katoatoa?